Prológ k manifestu

alebo prečo píšem

Srdečne pozdravujem svoju rodinu, priateľov, známych ako aj všetky ľudské bytosti.

Krátky úryvok z filmu „THE MATRIX“. Ako „Alica v krajine zázrakov“, keď padala do zajačej nory. Ide o výber ciest: pravdy/poznania (sophia) verzus klamu/ilúzie (maya). Celý film nájdete TU

Toto je môj osobný a pravdepodobne najdôležitejší verejný prejav v mojom živote k súčasnej dobe. Nemám žiadne domnienky ani očakávania, že tomu bude každý rozumieť alebo s napísaným súhlasiť. Rovnako nie je mojím zámerom nikoho tým o niečom presviedčať. Ponúkam len možnosť na iný pohľad k niektorým aktuálnym témam a svetonázorom. Tieto slová sú venované všetkým duševným a duchovným bytostiam, ktoré majú energiu a odvahu ísť tou náročnejšou, „menej vyšliapanou“ cestou. Prejavujem môj slobodný názor na to, čo sa deje a s veľkou pravdepodobnosťou bude diať, prečo sa niektoré udalosti nevyhnutne potrebujú udiať a aký je náš momentálny ZEITGEIST (duch doby) . Zároveň ponúkam možnosť prípravy na to, čo sa vo forme nezastaviteľnej lavíny na nás rúti.

Sloboda je právo povedať aj to, čo iný počuť nechcú

George Orwell / 1903 – 1950

Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia.
Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.

Albert Einstein / 1879 – 1955

Každá PRAVDA prechádza 3 etapami:
- najprv sa ignoruje a je zosmiešňovaná
- neskoršie sa prudko proti nej bojuje
- a nakoniec je samozrejmá a akceptovaná

Arthur Schopenhauer / 1788 – 1860

Postrehol som dve črty u ľudí, ktorí sa miesto vyjadrenia svojich názorov, prejavia radšej mlčanlivosťou: PRE JEDNÝCH TO ZNAMENÁ VŠETKO (strach) a PRE DRUHÝCH TO NEZNAMENÁ NIČ (ľahostajnosť)

Peter Kuttner / 1975 – ???

Niečo o pravde, názoroch a mienkach:

Pravda je ako prameň vody. Vyteká pomaly, ale cestu na povrch a dole údolím si vždy nájde. Pravdu si neraz zamieňame s názormi/mienkami, uhlami pohľadu alebo polopravdami. To nielen znehodnocuje pojem pravdy, ale predstavuje niekedy aj hrozbu pre našu spoločenskú štruktúru, jej integritu ako aj pre prežitie ľudstva ako takého.

Názor na konkrétny predmet, dianie alebo situáciu môže byť pravdivý, pravda ale nie je názor. Samozrejme, názor môže byť vecný, a teda aj pravdivý. Pravda je však viac - existuje aj bez subjektívneho názoru pozorovateľa. Nezáleží teda ani na tom, či niekto niekedy zistí pravdu alebo nie.

Môžeme sa vo veciach mýliť aj celý život, no pravdu ako takú to neovplyvní a nezmení (pretože fakty o nej sa nemenia). To, čo si ľudia myslia, že je pravda, ovplyvňuje to, ako ľudia myslia a konajú, ale vplyv na pravdu samotnú to nemá.

Kto má moc, vlastní zvyčajne v našej terajšej spoločenskej štruktúre aj právo na „názorovú pravdu“. Ako istý nemecký despota 20.storočia kedysi povedal, Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej - (Adolf Hitler / 1889 – 1945). Alebo inak povedané: „Opakovaná lož sa stáva pravdou“. Polopravdy a lži sú tiež len žiadaným názorom „mocných“ na určitú vec alebo situáciu na presadenie ich agendy.

Dejiny píšu víťazi - (Winston Churchill / 1874 – 1965) ... musí to ale ostať pre našu spoločnosť „vytesané do kameňa“ naveky? Je našim bytostným právom si slobodne a bez ovplyvňovania „mocných“ tvoriť svoj vlastný uhol pohľadu, teda názor.

Žijeme v dobe, kde sa nezávislé, kritické myslenie stáva ofenzívnym

Keď ľudia hovoria, že existuje niekoľko „právd“ k jednej a tej istej otázke alebo pojmu, znamená to, že existuje niekoľko uhlov pohľadu a mienok. Ak niečo skúmame alebo pozorujeme, často sa ukáže, že žiadny uhol pohľadu nezodpovedá úplne pravdivým skutočnostiam. Len jeden uhol pohľadu, ergo názor, neraz znemožňuje vidieť celú pravdu.

V legendárnom americkom filme s názvom THE MATRIX z roku 1999, ponúkol „Morpheus“ (Laurence Fishburne), jeden z protagonistov deju, „Neovi“ (Keanu Reeves) na začiatku svojej „náročnej cesty prebudenia a poznania“ možnosť spoznať „svoje väzenie - Matrix“. Ten svet okolo neho, v ktorom žil svoj celý doterajší syntetický život, plný „neuveriteľných“ klamstiev a „nepredstaviteľných“ manipulácii. Morpheus však nedokázal Neovi o tomto všetkom len porozprávať, jedinou cestou bolo mu to aj ukázať. Neo to potreboval „zažiť na vlastnej koži“, „vidieť vlastnými očami“. Voľba výberu jeho cesty bola ikonicky znázornená v scéne, kde sa Neo mal rozhodnúť medzi dvoma pilulkami:

„ČERVENOU“ (pravda / poznanie)
a
„MODROU“ (nepravda / ilúzia)

Konšpiračná teória o pandémii

alebo kde bolo, tam bolo

Kedysi dávno pradávno, za siedmymi horami a siedmymi dolami,

Zrodila sa neuveriteľná „konšpiračná teória“:

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že bude náhle vyhlásená „globálna pandémia“ s okamžitou platnosťou, podložená len jednou jedinou, behom 27 hodín odobrenou vedeckou štúdiou, vypracovanou výskumníkmi s do očí bijúcim konfliktom záujmov,
 • že počet „infikovaných“ bude stanovený za pomoci RT-PCR testu, ktorý nevie rozlíšiť medzi prebiehajúcimi a prekonanými infekciami, ba dokonca nie je ani schopný dokázať akékoľvek ochorenie, a zároveň má pomerne vysokú chybovosť pri počte testovaných génových sekvencií, ktorá nie je de-facto nikde a nikým zreteľne kontrolovaná,
 • že na základe toho bude vyhlásená celoštátna karanténa a nariadený núdzový stav, neustále predlžovaný, vrátane niekoľkých „mäkších“ a „tvrdších“ lockdownov,
 • že budú zavedené zákazy večerného a nočného vychádzania,
 • že budeme perzekuovaní a pokutovaní za nedodržiavanie aj tých najabsurdnejších nariadení a pravidiel ako napríklad (RORRúško/Odstup/Ruky), teda nenosenie žiadneho alebo dokonca len nesprávneho/nevhodného prekrytia častí tváre či nedodržiavanie „toho správneho odstupu medzi sebou“ (social distancing) na svojvoľne vládou určených lokalitách...

Keby som vám pred vyše rokom povedal..

 • že budeme opakovane praktizovať nevyhnutné ohniskové, ba dokonca celoplošné „screeningy“ a testy za pomoci nepríjemných výterových tyčinkových aplikátorov hlboko do nosohltana, stáť pritom v dlhých, niekedy až hodiny trvajúcich radách pri každom počasí,
 • že budeme následne chodiť navôkol ako označená, domestifikovaná zver s farebnými papierikmi ( negatívny test ) s nutnosťou preukazovania sa voči polícii, sbs-károm a iným kontrolným orgánom,
 • že budeme obmedzení v našich základných ľudských právach, vrátane voľného pohybu...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že si budeme neustále prekrývať naše tváre maskami, rúškami, respirátormi a tieto niektorí z nás budú považovať dokonca aj za módny doplnok k oblečeniu, a že sa stanú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života,
 • že si budeme pravidelne „umývať“/dezinfikovať naše ruky s rôznymi chemickými (z časti aj agresívnymi a nevhodnými) prostriedkami pred vstupom do obchodov, úradov, reštaurácií a iných zariadení,
 • že si prestaneme kvôli tomu podávať ruky, objímať sa, a strácať tým sociálny kontakt s našimi rodinami, priateľmi a blízkymi...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že budú takmer všetky obchody, športové a kultúrne strediská, reštaurácie, kostoly a rôzne rekreačné zariadenia čiastočne alebo úplne zatvorené,
 • v potravinách vyhradené nákupné časy len pre seniorov,
 • že v supermarketoch bude zakázaný predaj akéhokoľvek tovaru nepotravinového charakteru a v regáloch prelepený lepiacou páskou s varovným označením,
 • že budú počas celoštátnej karantény behom pár hodín vykúpené artikle ako toaletný papier, cestoviny, ryža a podaktorí sa dokonca o ne pobijú,
 • že v reštauráciách budeme môcť, i napriek zimnému, chladnému počasiu, konzumovať jedlo iba vo vyhradených vonkajších priestoroch a na terasách,
 • že bohoslužby v kostoloch budú vysielané iba formou „streamingu“ cez online platformy,
 • že všetky dlhoplánované obrady a svadby budú zrušené a pod výstrahou vysokých pokút zakázané,
 • že sa krematória pod návalom „mŕtvych“ stanú preťažené a telá budú skladovať v mobilných chladiarenských zariadeniach,
 • že si nebudeme môcť na „dušičky“ uctievať pamiatku „zosnulých“...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že sa budeme navzájom kontrolovať a sliediť, či dodržujeme všetky, vládou nariadené pokyny či pravidlá, a následne „nezodpovedných“, „neprispôsobivých“ a „nesolidárnych“ udávať patričným inštitúciám (denunciácia),
 • že sa začnú nevídaným spôsobom potláčať naše základné práva na slobodný prejav formou mazania našich názorov a príspevkov na internete a diverzných sociálnych sieťach,
 • že sa sprevádzkuje elektronické trasovanie pohybu ľudí (e-karanténa) za pomoci sledovania našich mobilných telefónov,
 • že sa spustí globálna vakcinačná/očkovacia stratégia, a s ňou sa zavedie vakcinačný preukaz (COVID PAS) umožňujúci alebo odopierajúci určité činnosti ako cestovanie, návštevy športových a kultúrnych stredísk, niektorých obchodov, reštaurácií, rekreačných zariadení či používanie rôznych verejných dopravných prostriedkov
 • že sa vo svete udejú masové, čiastočne spontánne demonštrácie občanov niekedy až do miliónových počtov (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, atď.),
 • že sa uskutočnia celosvetovo diverzné, príležitostne aj zinscenované, teroristické útoky a atentáty, a tým v rôznych krajinách spustia násilné a kruté rasové konflikty a nepokoje, sprevádzané neraz početnými rabovačkami (USA, Francúzsko, Veľká Británia, atď.)...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že náš zdravotnícky systém bude zápasiť s katastrofálnym náporom „chorých“ a stáť takmer pred svojim kolapsom,
 • že pozastavíme všetky (okrem akútnych) neodkladné, i keď pre daných pacientov dôležité a nevyhnuté operácie a reprofilujeme voľné nemocničné lôžka,
 • že našich pacientov budeme musieť prevážať na hospitalizáciu do susedných krajín (nedostatok lôžok),
 • že naši zdravotníci budú čeliť rozhodnutiam komu pri napojení na pľúcnu ventiláciu zachrániť život a koho „obetovať“,
 • že budeme príkazmi povolávať zdravotnícky personál do služieb a prosiť susedné krajiny o ich výpomoc,

A keby som vám vtedy povedal, že sa ľudia budú „NEDOČKAVO PREDBIEHAŤ“, len aby boli čo najskôr zaočkovaní diverznými experimentálnymi vakcínami, ktoré zaručujú akurát tak ilúziu plnej „imunitnej ochrany“, a ktorých už len samotné podanie sprevádzajú rôzne, čiastočne vážne vedľajšie účinky. Nehovoriac o dlhodobých následkoch, s veľkou pravdepodobnosťou nezlučiteľných so životom očkovaného, o ktorých píšem v sekcii VAKCINÁCIA...

Keby som vám toto všetko pred vyše rokom povedal, UVERILI BY STE MI TO?

Definícia „KONŠPIRAČNÉHO TEORETIKA“:

Jedinec, ktorý skúma predmetnú vec, situáciu, dianie alebo tému a následne používa logiku a schopnosť kritického myslenia na vytvorenie vzdelaného názoru, namiesto toho aby slepo veril len tomu čo videl v tlači, televízii alebo na internete a prebral to bez zotáznenia.

Definícia „KONŠPIRAČNEJ TEÓRIE“:

Hypotéza, ktorá objasňuje súbor tvrdení považovaných v danej etape poznania za pravdivé. Zvyčajne obviňuje dve alebo viac osôb, skupinu, inštitúciu alebo organizáciu z toho, že prostredníctvom plánu, ktorý je verejnosti neznámy a utajovaný či prostredníctvom vedomého, úmyselného konania spôsobujú alebo zakrývajú udalosti/situácie, ktoré sa považujú za nezákonné a škodlivé pre verejnosť respektíve pre dobro majoritnej skupiny spoločnosti.

Pre niektorých z nás na zamyslenie sa:

„ŠTOKHOLMSKÝ SYNDRÓM“

PÁCHATEĽ = VLÁDA / ELITA
RUKOJEMNÍK = OBČAN / ĽUD

„Štokholmský syndróm“ je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemník začína vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľovi. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tento pocit považujú odborníci za iracionálny, pretože na rukojemníka počas takejto situácie veľmi vplýva miera nebezpečenstva a strachu. Rukojemník si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a prejaví k páchateľovi sympatie a pochopenie pre jeho počínanie.

„MORÁLKA znamená konať, čo cítiš ako správne... bez ohľadu na to, čo ti je prikazované,
a
POSLUŠNOSŤ znamená urobiť to, čo je prikazované... bez ohľadu na to, či to cítiš ako správne“

Desať stratégií manipulácie

alebo ako ovládať „svoje ovečky“

Rozdeľuj a panuj / Divide et impera (latinsky)

Gaius Julius Caesar / 100 pred Kr. – 44 pred Kr.

Dalo by sa povedať, že sme marionety s vnemom, s vedomím. Niekedy môžeme rozpoznať nitky. A možno je naše vedomie prvým krokom k nášmu oslobodeniu.

Stanley Milgram / 1933 – 1984

Väčšina bežnej populácie nechápe, čo sa v skutočnosti deje.
A ona tomu ani nerozumie, že to nechápe.

Noam Chomsky / 1928 –

Americký lingvista, filozof a kognitívny vedec Noam Avram Chomsky, ktorý je považovaný za „otca“ modernej jazykovedy a vedúcu osobnosť analytickej filozofie, vypracoval počas svojej kariéry zoznam desiatich najbežnejších a najúčinnejších stratégií, ku ktorým sa uchýlili "elity" s cieľom sofistikovanej manipulácie bežného obyvateľstva. Na ukážke rôznych príkladov a opisov aktuálneho diania v čase „pandémii“ by som vám rád tieto taktiky priblížil:

 1. STRATÉGIA: ODVÁDZAJ POZORNOSŤ VEREJNOSTI

  • vytvor „krízu vlády“ aby sa venovala odlišnej, menej podstatnej téme
  • postaraj sa o to, aby bola neustále zahltená neporozumiteľnými štatistikami o priebehu „pandémie“
  • zabezpeč dostatočne nezmyselné opatrenia a reštrikcie, aby mala o čom debatovať
 2. STRATÉGIA: VYTVOR ĽUDOM PROBLÉM, NÁSLEDNE PONÚKNI RIEŠENIA

  • vymysli si „agresívny, smrteľný vírus“ aby si mohol obyvateľstvo neprestajne testovať
  • vykonštruuj bájku o „neporaziteľnom víruse“, nato ponúkni „vakcínu“ ako spásu
  • „zatvor“ krajinu, aby si ju napokon „očkovaným“ mohol opäť „otvoriť“
 3. STRATÉGIA: POUŽI POSTUPNÚ TAKTIKU - „SALÁMOVÚ“

  • zaisti, aby si ľudia postupne zvykali na „pridusenie“ -> Nech nosia najprv jednu šatku alebo rúško ako odporúčanie, potom im to daj príkazom, následne ich prinúť nosiť dve, a nakoniec k tomu pridaj ešte aj respirátor
  • vymysli ustavične nové, ešte agresívnejšie pseudo „mutácie vírusu“, tým môžeš postupne pritvrdzovať celú škálu obmedzení
  • najprv sprav ľudu len „ponuku“ na možné, „dobrovoľné“ očkovanie, postupom času to premeň na povinné cez „zadné dvierka“ (chceš cestovať? = len s COVID PAS-om)
  • očkuj spočiatku len chorých a tých „najzraniteľnejších“, postupne to dotiahni až k predpísanej vakcinácii zdravých detí
 4. STRATÉGIA: ZÍSKAJ SÚHLAS VEREJNOSTI PRI NUTNÝCH ÚSTUPKOCH

  • presvedč ľudí o nutnosti „lockdownov“, s cieľom poraziť v dohľadnej dobe „neviditeľného nepriateľa“
  • informuj masy o nevyhnutnosti dodržiavania opatrení a ukáž im, že len tak je možné dosiahnuť „svetlo na konci tunela“ = „návrat do normálu“
  • získaj si súhlas u ľudí, že „trpenie“ ekonomiky teraz, počas „vojny s vírusom“ je neodkladné aby sme mohli potom o to „silnejšie“ vzrásť a mať sa spoločne ešte lepšie. Silne propaguj ekonomický rast po „pandémii“
 5. STRATÉGIA: ZAOBCHÁDZAJ S ĽUĎMI AKO S DEŤMI

  • vysvetľuj občanom na vlastnom príklade ako sa majú správne podávať/nepodávať ruky, nosiť rúška a dodržiavať odstupy a neustále im to verejne propaguj a opakuj
  • použi v čase „pandémie“ jednoduché „poučné“ videá, prezentácie, piktogramy, slogany a výroky o „víruse“ a „vakcínach“ pri komunikácii s verejnosťou
  • využi pri tvojej „vírusovej“ a „očkovacej“ kampani rôzne dôveryhodné celebrity zo sveta športu a kultúry, ich „tváre“ sú presvedčivé a rétorika dostatočne jednoduchá
 6. STRATÉGIA: PODPOR V ĽUĎOCH EMÓCIE MIESTO REFLEXIÍ

  • prezentuj ustavične cez všetky dostupné masmediálne kanály rôzne nešťastia a osudy rôznych ľudí z dôvodu „vírusu“ ako napr. plačúce babky v DSS-kách, nešťastné a vyčerpané sestričky v nemocniciach, smutné deti túžiace opäť po prezenčnej výučbe v školách, atď.
  • nezabudni pritom zobrazovať v médiách pravidelne truhly a rakvy, cintoríny, krematória a „po kyslíku lapajúcich“ pacientov v nemocniciach
 7. STRATÉGIA: UDRŽUJ VEREJNOSŤ V IGNORÁCII A PRIEMERNOSTI

  • bombarduj občanov s mätúcimi štatistikami o vývoji „pandémie“. Dávaj pravidelne mediálny priestor diverzným „odborníkom“, ktorým ľud nebude rozumieť, lebo je tak či onak len „priemerne“ vzdelaný
  • maj pod kontrolou akékoľvek alternatívne alebo iné ako „mainstreamové“ edukačné materiály. Ľud sa má vzdelávať v otázkach „vírusu“ a „vakcín“ len z tvojich schválených „oficiálnych“ zdrojov
  • nech ťa ani nenapadne hovoriť ľuďom, alebo im podsúvať v akejkoľvek forme informácie, že ich vedome zavádzaš podlými metódami. Plebs má ostať v čase „pandemickej krízy“ nevedomý
 8. STRATÉGIA: PRESVEDČ MASY O ICH SPOKOJNOSTI S PRIEMERNOSŤOU

  • „Sladká nevedomosť“ – ľudia nech sú spokojní s tým, že si na „čele krajiny“ zvolili tých najschopnejších lídrov a manažérov „pandémie“. Ty si ten vzdelaný profesionál, oni sú len prostý ľud, ktorý potrebuje byť usmerňovaný „kastou intelektuálov“
  • patrične onálepkuj nekonformných „konšpirátorov“ a jedincov s „vlastným, kritickým videním“. Verejne ich zdiskredituj, aby plebs vedel a videl, že „vedieť príliš veľa“ je kontraproduktívne pri „boji s vírusom“
 9. STRATÉGIA: POSILNI V ĽUĎOCH SEBAOBVIŇOVANIE SA

  • ideálne bude, keď budeš vždy verejnosti opakovať, že to kvôli nezodpovednému a nesolidárnemu chovaniu a nedodržiavaniu príkazov a odporúčaní ako aj kritike počas „pandémie“ sme sa dostali do takéhoto, nezvládnuteľného stavu s „katastrofálnymi“ štatistikami. Ľudia sa tak začnú sami medzi sebou hádať a obviňovať sa navzájom
 10. STRATÉGIA: DAJ ĽUDOM NAJAVO, ŽE ICH POZNÁŠ LEPŠIE AKO ONI SAMI SEBA

  • ty ako „líder“ a „odborník“ vieš predsa najlepšie, ďaleko lepšie ako občania, ako si chrániť zdravie, „posilniť“ imunitu a brániť sa „útočiacemu, smrteľnému vírusu“
  • daj ľuďom vedieť, že len TY ako „vediaca elita“ vieš, že jedinou cestou „k slobode“ a návratu „do normálu“ je ich úspešná a celoplošná „vakcinácia“

Manipulačné stratégie nájdeme všade okolo nás. Dlhé roky sa dôsledne vyvíjajú, pripravujú a analyzujú v rôznych „Think-Tank-och“. „Think-Tank“ alebo „mysliteľský inštitút“ je zväčša politicky motivovaná organizácia, ktorá vykonáva výskum a poradenstvo v súvislosti s témami, ako sú sociálne, politické, ekonomické, vojenské, technologické a kultúrne stratégie. Väčšina „Think-Tankov“ sú považované za mimovládne organizácie (NGO - Non-Governmental Organization), no často sú to len polo-autonómne agentúry v rámci konkrétnych vlád na štátnej alebo globálnej úrovni alebo sú združené s konkrétnymi politickými stranami alebo korporátmi. Zriedka prehľadné financovanie „Think-Tankov“ často zahŕňa kombináciu darov elitných donátorov (multi-milionárskych / miliardárskych) a individuálnych príspevkov vlád cez štátne granty.

Tieto manipulačné teórie, ktoré jestvujú zatiaľ len v teoretickej úrovni, sa následne otestujú za pomoci rôznych vedeckých výskumov na elitných univerzitách ako Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Yale, Oxford a pod. na patričnej, malej vzorke respondentov (ľudí, často dobrovoľníkov za odmenu). Ako názorné príklady týchto výskumov stoja za spomenutie najmä takzvaný „Sherif“, „Asch“ a „Milgram“ experiment. Turecko-americký sociálny psychológ Muzafer Sherif bol zakladateľom modernej sociálnej psychológie. Cieľom jeho experimentu bolo zistiť, aké percento jedincov zmení svoje názory tak, aby boli v súlade so stanoviskom skupiny. Poľsko-americký sociálny psychológ Solomon Eliot Asch sa venoval vo svojom výskume predovšetkým problémom vytvárania dojmov, získavania prestíže či šírenia konformity v skupine. A práve konformizmus, teda prispôsobivosť bola hlavným cieľom „Asch“ experimentu, v ktorom sa jedinec alebo minoritná skupina na základe sociálneho tlaku poddala a nechala ovplyvniť = zmanipulovať majoritnou skupinou. Vplyv skupiny, rovnako ako v Ashovom experimente, bolo možné pozorovať aj v „Milgram“ experimente amerického sociálneho psychológa Stanleyho Milgrama, ktorý skúmal poslušnosť voči autoritám. Odhalil, ako veľmi podlieha veľká časť ľudí sile autorít keď chcú po nich niečo amorálne resp. keď je to v konflikte s ich svedomím. Experiment Stanleyho Milgrama sa v roku 2015 dočkal aj svojho filmového stvárnenia vo filme z názvom „EXPERIMENTER“, ktorý je možné si pozrieť alebo stiahnuť v sekcii APPENDIX. Napokon sa poznatky z takýchto a podobných výskumov cielene používajú veľkoplošne v reálnych podmienkach na konkrétne skupiny našej spoločnosti alebo na celú ľudskú populáciu.

Stojí aj za povšimnutie, že k dielam hlavných „manipulátorov“ v pozadí patrí za posledné desaťročia rozhodne okrem iného aj vytvorenie celosvetovej ezoterickej, spirituálnej „NEW AGE“ (NOVÝ VEK) / „NEW OCCULT“ (NOVÝ OKULTIZMUS) komunity, v ktorej majoritná časť zúčastnených ľudí nemá ani tušenie, koho učenia, a s akým zámerom tu vlastne skutočne nasledujú. Tieto úmyselne, „z cesty zvedené“ bytosti sú vedené a sprevádzané rozsiahlym počtom falošných, samozvaných „influencerov“, „guru-ov“, pofiderných „duchovných mentorov a učiteľov“, „koučov“ (trénerov) a „motivátorov“, čenelerov extraterestriálov a liečiteľov, ktorí sú nezriedka majstrami „svojho fachu“ a podávajú svoje viery/dogmy zaobalené do sladkých, príjemne znejúcich rečičiek (ale neraz múdrych ako aj z nemalej časti pravdivých a preto i tak lahodných pre diváka/poslucháča/čitateľa), a to v podobe kníh, filmov, prednášok a konferencií. Ich „kázne“ sa často nájdu spracované aj v digitálnej podobe na takmer všetkých sociálnych platformách a kanáloch ako Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Tik-Tok, Snapchat, Reddit, Pinterest, LinkedIn a ďalšie, kde majú dnes vybudované širokosiahle spolky „followerov“ (nasledovateľov). Patria k ním také „ctené“ a zvučné mená ako Sadhguru (Jagadish Vasudev), Eckhart Tolle, Jerry a Esther Hicks, Joe Dispenza, Osho, Oprah Winfrey, Bruce Lipton, Gregg Braden, Deepak Chopra, Bob a Linda Proctor, Rhonda Byrne, Kevin Trudeau, Joe Vitale, Jay Shetty, Grant Cardone, David Wilcock, Vishen Lakhiani, Gabrielle Bernstein, Doreen Virtue, Christie Marie Sheldon, Tony Robbins, Jack Canfield, Zig Ziglar, Wayne Dyer, Stephen Covey, Dale Carnegie, T. Harv Eker, Elizabeth Holmes, Michael Beckwith, Donna Eden, David Feinstein, Louise Hay, Aaron Abke, Alberto Villoldo, Anthony William, Kelly Noonan Gores, Swami Nithyananda, Swami Vishwananda, Henri Monfort, Jasmuheen (Ellen Greve), Wiley Brooks, Prahlad Jani (Mataji), Ram Bahadur Bomjon (Bakji), Ray Maor, Hira Ratan Manek, Teal Swan (Teal Scott), Eric Edmeades, Marisa Peer, Deborah King, Eric Pearl, John Edward, Lee Carroll, Henry Barnard Wesselman, Ron Roth, Sandra Walter, Mark Dzirasa, Peter Krištofovič a nespočetná rada ďalších. Za niekedy až exorbitantné poplatky, členské a vstupné vám podaktorí z nich napríklad nasľubujú modré z neba, hojnosť, zdravie, úspech, slávu, kariéru či blahobyt, spojenie s vašimi predkami, „kozmickými“ rodinami či rôznymi éterickými bytosťami alebo vám „prezradia“ niečo o vašej minulosti či budúcom osude. Všetko, po čom zvyčajne „EGO“ človeka túži. Zaplať mi, vypočuj si ma a ja ti ukážem cestu do tvojej osobnej rajskej záhrady. Avšak títo samozvaní poučovatelia a „posluhovači Lucifera“ (svetlo-nosiča) sú takmer vždy jedinými bytosťami, ktoré na tom získavajú vstupenku do raja a vydláždenú cestu k bohatstvu a sláve. Vytvorenie takejto (New Age) a iných, podobných komunít vo svete vždy malo a stále má za cieľ zmanipulovať a držať pod kontrolou masu ľudskej populácie.

Nadobudnuté vedomosti a znalosti, ktoré pomáhajú duševnej/duchovnej bytosti na jej spirituálnej ceste rozvoja a poznania sú darmi umožnenými jeho vyšším JA resp. zdrojom samotným (Boh, univerzum). Tieto by mali byť rovnakou formou, skrátka bezodplatne, sprístupnené medzi ostatných, teda celej komunite/spoločnosti/svetu. Dary do vienka od vyššieho JA/zdroja (napr. informačné downloady a iné) nemôžu byť predmetom zárobkovej činnosti a akvizície/hromadenia osobných hmotných, či nehmotných statkov. Je to súčasťou rozsiahlejšieho konceptu, ktorý je niektorým známy, i keď často nepochopený, nazývaný „THE LAW OF ONE“ alebo „As Above So Below“ / „As Within So Without“ / The Planes of Correspondence / The Principle of Correspondence / Macrocosm Microcosm (princíp JEDNOTY elektromagnetického Univerza, energetický ako aj informačný tok v tvare cyklónového torusu „VORTEX TORUS“).

Pokiaľ získané duchovné poznania nie sú týmito jedincami poskytované všetkým ľudským bytostiam, bez akéhokoľvek rozdielu rasy, vierovyznania, sociálneho postavenia, pohlavia a najmä solventnosti, ale len limitovanému publiku napr. formou seminárov/školení/kurzov a zdieľania „exkluzívneho obsahu“, dostupného „členom“ až po úhrade finančných poplatkov či iných honorárov, odmien a príspevkov, koná tak dané indivíduum HLAVNE zo svojho EGA, sleduje HLAVNE svoju vlastnú agendu resp. svojho „majstra/guru“ a uspokojenie HLAVNE svojich životných potrieb teda úrovne blahobytu až niekedy luxusu. Zároveň tým automaticky segreguje svojím nevedomým/vedomým konaním ľudské bytosti na také, čo si to dovoliť môžu a tie, ktorým prístup k poznaniu z finančných dôvodov takto zamedzí. Sú to teda primárne „STIMULANTI EGA“; svojho i svojich nasledovateľov/žiakov/prívržencov. Jedna skupina týchto agitátorov koná v plnom vedomí si svojej „sily/moci“ a jej zámerného používania za účelom využívania a zneužívania svojho „receptívneho publika“ a tým jeho náchylnosti, lability, naivity, citlivosti, neistoty, dôverčivosti i nedôvery v samého seba. Táto časť „tábora“ sa nezriedka rada prezentuje v tmavých až čiernych odevoch (niekedy aj v kontraste so svetlou/bielou, ako napr. biely a čierny pápež/pontifex maximus). Viď aj kinematografický koncept z filmovej rady „STAR WARS“ a „The Dark Side of The Force“ (temná strana sily/moci). Vedome a cielene budujú určitú novú odnož a formu moderného, v poslednej dobe (počas „pandémie“) najmä digitálneho ezotericko/spirituálneho MLM (Multi Level Marketing) systému = „Ponziho schéma“. A o „krmivo“ (ľudské duše) pre budovanie takejto pyramídy niet núdze, keďže najmä v uplynulých dekádach dochádza postupne k úplnému rozkladu a fragmentácií celosvetovej spoločnosti, v ktorej vyrastá stále viac a viac jedincov trpiacich menejcennosťou, depresiami, stratou zmyslu bytia, rôznymi strachmi alebo skrátka len hľadajúc naplnenie svojho života. Logicky tým je a bude aj rastúci počet duší náchylnejších a zraniteľnejších na takéto formy „učenia“. Tu však nejde o obsah náuk keďže zväčša sú podávané informácie a vedomosti plne legitímne ako aj veľmi múdre. Ide o to, s akou intenciou šírenia sú podávané a práve u „lídrov“ takýchto komunít je to najmä vedome a s jasným zámerom. Kvôli náročnosti doby aká práve teraz je („pandémia“), bude teda kvóta jedincov, ktorí upadnú tejto forme (cez lákadlá (med) a kvalitu obsahu) podávania múdrostí ďaleko vyššia.

Avšak časť týchto jedincov, často „followerov“ svojich „majstrov“ (vytváranie neraz kultu osobnosti), koná v parciálnej, ba až úplnej nevedomosti ospravedlňujúc si svoje konanie tým, že predsa i oni si potrebujú nejako zabezpečiť svoje životné potreby a existenciu, a že toto je ich morálne správnejšia cesta k prežitiu v tomto nespravodlivom „matrixe“, za ktorého stav nemôžu byť predsa braní do subjektívnej zodpovednosti. Konajú tak však mylne IBA z vlastnej, nespracovanej, ba niekedy dokonca ešte ani nezvedomenej menejcennosti, prejavujúc sa navonok nezriedka pocitom falošnej unikátnosti, jedinečnosti až nadradenosti a arogancie. K tomu sa nezriedka pridávajú ilúzie z podvedomých strachov a existenčných obáv. Väčšina z nich by radšej žila ďalej s takým klamstvom, než aby si priznala, že bola zmanipulovaná a/alebo manipulovala svoje okolie a neraz aj samého seba. Názorne je to vidieť priamo v kruhoch svetovo známych liečiteľov, motivátorov, koučov a podobne, kde časť ich „žiakov“ skončí po týchto lekciách a seminároch v ešte horšom stave ako pri ich „štarte“, niekedy dokonca ešte aj finančne zruinovaná. Zodpovedný je za to najmä v neurovede a sociálnej psychológií známy efekt „Short Dopamine Feedback Loop“. Efekt, ktorý sa objavuje napr. aj u závislých jedincov na sociálnych médiách, kde sa už roky úmyselne toto poznanie stimuluje a používa na masové ovládanie užívateľov. Rovnako to platí aj pri narkotikách, alkohole, cigaretách alebo inej forme rýchlej až instantnej satisfakcie a gratifikácie ako napr. „shopping“ mánia, gamblerstvo (či už v herňách alebo pri počítačových hrách), závislosť na neustálej úprave svojho zovňajšku formou plastických operácií atď. A neraz, keď tento vír pohltí svoju obeť, niet takmer žiadnej cesty späť. To je aj ten dôvod, prečo sa „žiaci“ zvyčajne už nezbavia statusu „followera“ svojho guru, niektorí dokonca iba rozšíria svoje pole pôsobenia o „nových“ nasledovníkov, pre ktorých sa oni napokon stávajú ich „lídrami“ = pyramída sa buduje. Názorné príklady bytostí z česko-slovenskej „scény“ tu poslúžia ako ilustrácia vyššie uvedenej pasáže textu.

Medzi nimi osobnosti dlhoročne vyštudované a uznávané v daných oboroch ako aj tie rýchlo kvasené „zázračným osvietením“ či „kundalini awakening-om“: Kristián Beňo, Katarína „Soleil“ Mýtna, Petr Tichý, Jiří Ledvinka, Petr Chobot, Petr Davídek, Matej Jurenka, Sofie Kalyani Sarras, Eyera Flavum, Petr Bílý, Norbert Synčák, Eva Hajduková, Zuna Vesan Kozánková, Monika Kunovská, Vladimír Červenák, Miroslav Hajduk, Venuše Černá, Jana Tillová, Leri Veleslav Švec, Adela Vinczeová (Banášová), Beáta Hlohovská, Kristina Dubajova (Andrášová), Daniel Slobodan/Krupaji Máčovský (Swami Dayananda), Fredy Ayisi, Lenka Clara, Veronika Garbanová, Jaroslav Dobeš (Guru Jára/Óm Nadsamec), Tomáš Ryšavý (Tribhanga), Peter Starec, Maria (Aramatena Guidance) Deubel (Koprivová), Zdenka Blechová, Mikuláš Štefan, Amálka Dobromila (Arménia/Uruslana Vedrussa), František Drtikol, Kateřina Motyčková (Karaimi/Ameera), Igor Chaun, Petr Velechovký, Tomáš Pfeiffer, Nika Salíni Laňková, Jozef (Joli) Litvaj, Branislav Rybička, Katarína (Žubra) Žubretovská, Deniska Jarábková Úžasňáková, Vlastimil Marek, Milan Calábek, Ava Chrtková Brožová, Ramona Siringlen, Lada Pospíšilová, Hannah J. Nesvadbová, Zbyněk Nesvadba, Antonín Baudyš, Ondřej Habr, Jakub Střítezský, Tibor Moravčík, Ahim Martin Thám, Matúš Khan Sargon, Ján Shogun Bálint, Danai Colledge (Anai), Iveta Akasha Šmoldasová, Janinka JA-GA Čejková, Kristína (Izabela Szol) Fekiačová, Martina Šedlbauer, Jaroslav Kovanda (Akar Rasol), Radomír Němeček, Jaromír Schmidt, Tara Svobodová, Vendula Kociánová, Antonín Valenta, Edita Lemiana Santiago, Ivona Antalii Juříková, Denisa Celesta Kralovičová, Lucie Meškanová, Ondřej Rimmer Brož, Michaela Zdráhalová, Margot Vaneková (Gabrielle Rahimé Anthea Rheónna) a rada ďaľších nespočetných samozvaných „altruistov duchovného rastu ľudstva“, guru-ov, šamanov, mágov, liečiteľov, terapeutov, cvičiteľov, poradcov, školiteľov, biotronikov, lektorov, mentorov, koučov, motivátorov, numerológov, veštcov, astrológov, „swamistov“, pránistov (breathariánov), čenelerov mimozemšťanov (channeling) a duchovných entít, čitateľov z kariet, či „light language tlmočníkov“. Mnohokrát s niekedy mysticky až magicky znejúcimi „umeleckými“ menami a prezývkami.

„Cesta“ týchto indivíduí je v niektorých prípadoch silne podporovaná a zvýrazňovaná opakovanou, neustálou seba-prezentáciou na svojich weboch a sociálnych médiách s „vyčančanými“ fotkami (dúhy, delfíny, kvetinky, mušličky, motýliky, pierka, holubice, zvýraznená až prehnaná kolorácia/saturácia a iné), prekrútenými jogínskými a meditačnými pózami na extravagantných miestach a lokalitách (vrchol hory, kopca alebo útesu, opustená pláž pri mori a najlepšie pri západe alebo východe slnka, pestrofarebná záhrada, lúka, čistinka alebo les, ašram/chrám/kláštor napr. v Indii či Tibete, atď.). Ovešaní pritom rôznymi kryštálikmi, kamienkami, talizmanmi, šatkami a kvantom náhrdelníkov okolo krku a náramkov na zápästiach rúk, oblečení do „guru“ a „etno“ štýlových odevov, obklopení kadejakými budhistickými, taostickými, šintoistickými alebo hinduistickými svätcami vo forme obrazov a sošiek, vonnými tyčinkami a sviečkami, aróma lampami a difúzermi s éterickými olejmi, mandalami, čističmi a harmonizátormi energie, krištáľovými miskami, tradičnými hudobnými nástrojmi napr. z ďalekého východu, atď. Steny ich obydlí sú neraz vyzdobené kadejakými zarámovanými titulmi, diplomami a certifikátmi, obrazmi a maľbami sakrálnych geometrických útvarov alebo umeleckými artefaktmi z nespočetných pútí po svete. Vo svojich CV-éčkach na webe nešetria chválou o absolvovaní mnohých kurzov a seminárov u rôznych iných „majstrov zo scény“. Neraz počas svojich sedení, ceremónií a meditácií popíjajú rôzne exotické, relaxačné až stimulačné čaje, príležitostne užívajúc rôzne halucinogény a psychotropné látky ako DMT (N-Dimethyltryptamine), obsiahnutá v odvaroch „Ayahuasca“ (liana smrti), THC (Tetrahydrocannabinol, hlavná zložka marihuany/hašišu/cannabisu/konope) a podobné stimulatny pre kvalitnejší nadzmyslový prežitok či urýchlený „vstup do astrálneho sveta“. Napokon nejeden „archón“ si ako parazit rád počká na svojho pozemského energeticky nevyzbrojeného „pseudo guru“ hostiteľa, aby sa naň počas jeho „výletu do astrálu“ pokúsil napútať.

Tu nejde vôbec o zotázňovanie osobného prínosu pre užívateľa alebo dehonestáciu kvality či účinku niektorých takýchto predmetov, nástrojov, pomôcok, látok a substancií, ale ich zneužitie tým, že slúžia často k sebaprofilovaniu (ezoterické / spirituálne pózerstvo) sa niektorých verbovačov ako aj forme biznis modelu pri propagácii a predaji takýchto „produktov“ a „služieb“.

Nie, toto veru nemá takmer absolútne nič spoločné so skutočnou spiritualitou, duchovným rastom a cestou poznania. Aj podaktorí z týchto „už osvietených pútnikov“ bude môcť skôr či neskôr čeliť svojmu vlastnému, malému armagedonu a apokalypse v týchto časoch prechodu paradigiem.

Pre obstaranie si svojich základných životných potrieb môže totiž v aktuálnom spoločenskom systéme (matrixe) poslúžiť hocakej spirituálnej bytosti aj akákoľvek iná, obvyklá „pracovná činnosť“ (teda aj ľubovoľné hobby) viazaná na “bežné rutiny všedného života“, ktorá nesúvisí priamo i nepriamo s pomocou iným pri ich duševnom/duchovnom raste ako takom. A takýto jedinec by ani nepriamou zárobkovou činnosťou nemal „okabátiť systém“ na svojej ceste poznania a následného „misionárstva“. K tomu rozhodne patria aj také „nenápadne“ formy ako prijatie odmien formou „donations“ za svoje duchovné „služby“, teda „dobrovoľnej“ formy odmeny/príspevku „žiaka“, ktoré často uvádzajú rôzni „učitelia“ na svojich weboch a/alebo vo svojich často ako „grátis“ verbovaných videách s odkazom na bankové spojenie pod ním. I toto je tá menej morálna cesta „energetickej výmeny“. Prečo? Lebo ide úplne presne o ten istý princíp, ako keď vám v pešej zóne mesta tamojší, hrajúci muzikant na ulici nastrčí ruku alebo i len položí viditeľne svoj pohár, či klobúk pred seba... s jeho vedomým alebo nevedomým očakávaním a zámerom vyvolať v okoloidúcich pasantoch pocit nepohodlia, dokonca u niektorých až taký pocit viny... „hmmm, mala/mal by som asi niečo dať, nech si iní niečo o mne nemyslia, alebo naopak, nech vidia, že som dobrá „duša“. Alebo aby som ja sám sebe nemusel povedať, že som morálne pokrivený, tak radšej dám a hneď sa budem cítiť lepšie. Toto je presne tá istá manipulačná stratégia, ktorá bola už úspešne implementovaná v skorej dobe do všetkých abrahamovských náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam), kde v prípade kresťanstva napr. veriaci dodnes dávajú svoju formu príspevku do „kasičky“ v kostoloch pri omšiach, obradoch a kázňach. Vyvoláva to presne tie isté pocity v jedincoch, či a keď sa bude na nich pozerať sused, rodina, blízky, alebo náš vnútorný hlas/kompas morálky.

Pokiaľ sa ale recipient = príjemca sám od seba (vnútorný hlas) a bez akejkoľvek priamej, či podprahovo vynútenej metódy vyvolania pocitu hanby alebo aspoň nepohodlia, rozhodne dať „učiteľovi“ akúkoľvek, vopred neurčenú/nestanovenú/nedohodnutú formu energetickej odmeny (či už „iba“ objatie, úsmev, alebo niečo pragmatickejšie ako masáž, vajíčka, živú rastlinku, peniaze atď.), tak je to už len na príjemcovi daru ako s ním naloží... Môže, no nemusí ho prijať. Aj u neho platí rovnaké pravidlo. Ak to príjme bez pocitu nepohodlia/viny alebo pocitu toho, čo si bude okolie v danom momente o ňom myslieť, a rovnako ani nebol v očakávaniach, že vôbec niečo „vyfasuje“, tak je to jedna z najharmonickejších energetických výmen v Univerze.

Veľmi dôležitým aspektom akejkoľvek spirituálnej cesty je teda naučiť sa dôvere a prijatiu, byť si vedomý toho, že „dary z hora“ nám nie sú dané ako forma sebaidentifikácie a obživy, ale ako forma výživy nás samých a ľudstva skrze voľného zdieľania týchto darov so svetom. Vedieť, že na tejto našej ceste je a bude o nás postarané, teda všetko čo skutočne potrebujeme nám bude poskytnuté, je učením a skúškou zároveň, ktorou si máme v dôvere, prijatí a vďačnosti prejsť.

Polaritným protikladom „Luciferiánov“ (falošných svetlo-nosičov) sú v dualistickom svete autentickí „pracovníci svetla“ (lightworkers). Títo kráčajú svojim „svetlým“ príkladom vždy po tej náročnejšej, „tŕnistejšej“ ceste. Sú si vedomí svojho poslania tu na Zemi, vedia prečo sú tu, za akým účelom a snažia sa svoje duchovné talenty, nadania a schopnosti bez nárokov, pre dobro celku, odovzdať iným. Neočakávajú a nepodmieňujú svoje „dary“ spolku tým, že energetickú výmenu potrebujú dodatočne navyšovať o finančné či nefinančné príplatky a dobrovoľné príspevky (donations). Samotná energetická výmena medzi ľudskými bytosťami je v každom momente dostatočná keďže sme si všetci rovní, preto akékoľvek povyšovanie hodnoty energie poskytnutej jednou bytosťou voči druhej/iným a tým podmienené očakávané dorovnanie tejto energie je nič iné ako mylná ilúzia a falošný konštrukt ega.

Duševný/duchovný rozvoj jedincov, komunity, spoločnosti ako aj celej populácie/civilizácie nemôže byť teda v žiadnom prípade predmetom akejkoľvek „zárobkovej činnosti“ slúžiacej osobnému prospechu. Kanalizácia a následná koncentrácia konzervovanej energie (napr. financie), párovaná s nedostatočným uvedomením a pochopením princípu JEDNOTY všetkého bude v komunite/spolku/svete/univerzu viesť od samého počiatku nevyhnutne k vyvolaniu nerovnováhy, ktorá VŽDY časom vyústi v kolaps systému/matrixu/spoločnosti/civilizácie/torusu. Všetky finančné systémy (i vrátane rady iných nástrojov) totiž sledovali od prvotnej implementácie ich primárny cieľ - manipuláciu, kontrolu, moc a tým získanie nadvlády nad „svojim stádom“. Aj z tohto dôvodu bude napokon akýkoľvek finančný systém (fiat/krypto/zlato a iné) v budúcnosti obsolétny, keďže skutočnou výmennou komoditou Univerza je energia a jej vedomé, dobrovoľné a nepodmienené zdieľanie.

Moc má tendenciu korumpovať a absolútna moc korumpuje absolútne

John Emerich Edward Dalberg-Acton / 1834 – 1902

To všetko je súčasťou ďaleko širšieho spektra kontroly a nadvlády nielen národných vojenských štruktúr nad domácim obyvateľstvom ale i globálnych ozbrojených síl a organizácií (NATO a pod.) nad celosvetovou populáciou, nazývané „vojensko-priemyselný komplex“ (MIC – Military Industrial Complex). Ide o prepojenie vojenských síl, zbrojných firiem, politických štruktúr a iných pridružených skupín „elít“ s mocenskými a komerčnými záujmami. Táto dominancia nezahŕňa len fyzický bojový priestor (zeme, vzduchu a vody), ale aj celistvú kontrolu informačného pola, teda všetky vydavateľstvá, ich mediálne kanály a prostriedky masovej komunikácie ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, knihy, a samozrejme aj internet. Ten koniec koncov celý vznikol na základe vývoja podružnej zložky DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), ktorá je časťou Amerického ministerstva obrany (DOD - United States Department of Defense). Cieľom bolo vtedy umožniť okrem iného plynulú, nerušenú a kryptovanú komunikáciu medzi ich počítačmi (predchodca internetu: ARPANET). Tieto taktiky sú známe pod kľúčovým výrazom: „FULL SPECTRUM DOMINANCE“ (dominancia na všetkých úrovniach).

Jeden z často využívaných kanálov mediálnej manipulácie je formou veľkolepých svetových, veľko-rozpočtových filmových produkcií alá „Hollywood“. Jedným z ukážkových príkladov je napr. americká produkcia filmu z názvom „CONTAGION“ (Nákaza) z roku 2011. Celý film je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už takmer dekádu dozadu. Žeby len náhodná predzvesť? Rozhodne nie; ide o zámernú taktiku vytvorenia žiadaného informačného pola s dostatočným časovým predstihom a vštepovania strachu pred „nebezpečným vírusom“ do ľudí na podprahovej úrovni.

Vo filme príde k slovu aj takzvaná „alternatíva“, a to vo forme nezávislého novinára „Alan Krumwiede“, hraný anglickým hercom Jude Law. Túto „alternatívu“ tvoria často ľudia s vlastným, kritickým myslením. Jedinci, ktorí neveria ihneď všetko, čo im je „zhora“ prestreté na stôl, často používajú pritom svoju zdravú skepsu a zotázňujú a priori všetok externý „input“. Vo filme je pekne vidieť, ako je táto „alternatívna scéna“ zosmiešňovaná a zbavená akejkoľvek kredibility. Divák má predsa veriť tomu, čo mu dôveryhodné zdroje „kážu“, v žiadnom prípade sa nemá zaoberať nejakými pofidernými konšpirátormi.

Americká dokumentárna produkcia pod menom „OUT OF SHADOWS“ (von z tieňov) z roku 2020 popisuje presne tieto techniky a odhaľuje, ako mainstreamové médiá a Hollywood ovplyvňujú ľudí šírením propagandy vo vlastnej tvorbe. Divák sa dozvie o taktikách manipulácie, aj o vplyvných tajných organizáciách zapletených do obchodu s deťmi. Film detailne rozoberá prepojenie medzi šoubiznisom a hlbokým štátom (DEEP STATE), vrátane okultistického pozadia zahŕňajúceho pedofilné rituály. Sprievodcami desivých faktov sú dvaja hollywoodski kaskadéri Mike Smith a Brad Martin, bývalý agent a súčasný whistleblower CIA Kevin Shipp ako aj bývala mainstreamová reportérka Liz Crokinová, ktorá čelila masívnemu zosmiešňovaniu a prišla o zamestnanie za objektívne reportovanie o kauze „Pizzagate“ (okultná satanistická pedofília vo Wahingtone, D. C. v USA). K tomu sa divák dozvie aj o diverzných manipulačných technikách, zaužívaných napr. v operácii „Paperclip“, programe „MK-Ultra“ a „Mockingbird“, ako aj o divízii CIA v Hollywoode a programovaní celosvetovej populácie. Celý dokument je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými dokumentáciami.

Významným, i keď mnohým neznámym kinematografickým dielom je aj „B“-čkový (nízkorozpočtový), a mimomainstreamový film „THEY LIVE“ (oni žijú) z roku 1988 od režiséra Johna Carpentera. Film poskytuje veľmi dôležité informácie o tom, čo sa v súčasnosti na Zemi reálne deje. I keď sú v ňom poskytované informácie skreslené, dokonca až karikatúrnou formou, a film je klasifikovaný ako typický so žánru sci-fi/horor/fantasy, je svojím obsahom v podstate presným opakom. Len hŕstka zasvätených fanúšikov tohto diela to takto cíti a chápe. Zámerom filmu od Johna Carpentera mala byť určitá podprahová forma varovania a odkrytia utajovaných skutočností fungovania nášho sveta. Skryté symboliky a zvesti v snímke však väčšina divákov, ba ani kritikov, do dnešného dňa nepochopila. „Je potrebné tomu porozumieť,“ povedal John Carpenter v roku 2015, „ide tu o dokumentáciu, a nie Sci-Fi film“. Naozaj existovali a stále jestvujú na Zemi mimozemšťania (príšery), ktorí sa vydávajú a skrývajú za fasádou humanoidných bytostí? Ak sa divák pozrie na to, čo sa deje na Zemi, nemôže to byť zjavne len práca ľudských bytostí, ale musí to byť i práca monštier plných negatívnej energie. Pravdepodobne máme na Zemi skutočne aj škodlivé mimozemské entity, ktoré tu parazitujú na ľuďoch, flóre a faune.

Jednou z kľúčových vlastností protagonistu deja je jeho odmietavý postoj ku konformite podľa nastavených pravidiel spoločnosti. Vo filme je to metaforicky znázornené v jeho úlohe tuláka bez trvalého bydliska, brázdiacieho svetom kade tade. Ďalšou podstatnou črtou je jeho intuitívna zvedavosť a chtíč po poznaní nového a neznámeho. A práve táto intuícia ho navedie k tomu, aby našiel „čisto náhodne“ tajuplné magické slnečné okuliare, ktorými môže zrazu uvidieť skryté, utajované poznatky o svete, ktorým sa prebojováva. Je šokovaný, pretože sa ukáže, že nejde o obyčajné slnečné okuliare. V prvom momente sa zdá, že okuliare filtrujú najmä farby, takže všetko je zobrazované v šedých odtieňoch. Až na druhý pohľad začína byť zrejmé, že šedá, pochmúrna realita, ktorú je teraz vidieť, sa už zrazu nejaví byť tak príťažlivá. Mesto a okolité prostredie náhle stratilo svoj zdanlivý punc. Obdobné taktiky podaktorí spoznávajú aj zo sveta marketingu, kde sa často nádherný, farebný obal = fasáda používa ako lákadlo na predaj produktu = obsahu, ktorý často nezodpovedá kvalite, chuti alebo skutočnostiam, evokované samotným pestrým obalom.

Pri prechádzaní sa ulicami vidí hlavná postava okrem toho okolo seba aj jasné krátke texty = slogany, ktoré bez týchto okuliarov nevidno. S nemým údivom nachádza tieto „správy“ napríklad na billboardoch, reklamných tabuliach a informačných pútačoch ako aj na letákoch, v časopisoch, brožúrach, knihách či magazínoch. Vidí stručné paroly a odkazy ako „POSLÚCHAJ“, „KONZUMUJ“, „SPI NAĎALEJ“, „PODDAJ SA“, „SLEDUJ TV“, „NAKUPUJ“, „PRACUJ, SPI a BAV SA 8 HODÍN“, „PRISPÔSOB SA“, „NEPREMÝŠĽAJ“, „OŽEŇ SA A MNOŽ SA“, „NEZOTÁZŇUJ AUTORITY“, „ŽIADNE FANTÁZIE“, atď. V skrátenej, komprimovanej verzii tu dostane divák ako aj protagonista filmu do tváre šplechnutú plnú dávku rozsahu svojej manipulácie na všetkých úrovniach.

Pouličný predavač v kiosku s časopismi požiada protagonistu, aby si kúpil niečo z ponuky. V ruke má peniaze (americké doláre). Hlavný účinkujúci vidí cez magické okuliare podivný text na peniazoch: „TOTO JE TVOJ BOH“. Peniaze sa stali centrálnym náboženstvom ľudstva. Tým sa to ale nekončí. Ukazuje sa, že niektorí ľudia navôkol zrejme ani nie sú ľuďmi, ale niečím iným. V každom prípade vyzerajú tieto stvorenia s nasadenými slnečnými okuliarmi obludne, ako nejaké „zombie príšery“. Z tejto scény začína byť aj badateľné, že len bytosti na určitých, dôležitých a kľúčových pozíciách „pyramídy“ spoločnosti, sú obsadené týmito monštrami, čo počas filmu začína byť čoraz viac zreteľnejšie. Popri nich majú samozrejme aj poslušných zapredaných „ľudských“ posluhovačov, ktorí vo výhľade blahobytu, statusu, uznania a slávy kooperujú s týmito obludami. Dajú sa takéto „príšery“, či už ľudské alebo nie, vôbec rozpoznať? Áno, sú to buď rodení alebo od malička vycvičení egocentrickí sociopati a psychopati, o ktorých píšem detailnejšie TU.

Náš protagonista napokon vidí celistvú mieru manipulácií a klamov ľudskej spoločnosti a tým aj samého seba. Vidí svoje väzenie, v ktorom žil celý život doslova a do písmena ako „OTROK“.

Tieto „magické“ slnečné okuliare sú vo filme opäť symbolickou metaforou: „Spáč“ sa konečne prebudil a otvoril po prvý krát vskutku svoje oči aby videl pravde do tváre. Pravde, ako svet, ktorý doposiaľ poznal ozajstne vyzerá, svet za oponou. Nasledujúca scéna z filmu presne vystihuje tento moment „prebudenia“. Celý film je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami.

Mnoho „spiacich“, „neprebudených“ ľudí si preto možno praje, aby tento „vírus“ a „pandémia“ boli niečím, čím nie sú, a to: skutočnou hrozbou, ktorou by mohli ospravedlniť svoje traumy a počínania voči sebe, svojim deťom a blízkym. Väčšina tejto časti populácie by radšej žila ďalej s takým klamstvom, než aby si priznala, že bola zmanipulovaná na epochálnej úrovni .

Ukončenie sveta ako ho poznáme

alebo záver najväčšej ilúzie v dejinách ľudstva

Krátky animovaný film o stave našej spoločnosti, o aktuálnom ZEITGEIST-e (duchu doby) a našej ďalšej cesty poznania. Vizionárska cesta fragmentovaným a nevedomým tieňom moderného sveta, ktorý sa nachádza práve vo finálnom rozklade.

Minulý (2020), ako aj tento rok (2021) zmenia skutočne všetko. Naše životy začínajú byť úplne iné. Všetko je nejako iné. Ľudia sa začínajú báť a cítia čoraz väčšiu neistotu. Ľudia si čoraz viac ubližujú. Ľudia sú, a budú bez práce. Ľudia prichádzajú o biznis. Svet sa proste zásadne začal meniť.

Za tisíce rokov bola populácia ľudí na tejto planéte tak enormným spôsobom indoktrinovaná a degenerovaná, že jej posun a vývoj ďalej je, a bude možný len skrz silnú katarziu, ktorej symptómy sa budú manifestovať formou utrápenia, bolestí a žiaľu. Je to asi jediná forma ako sa môžu ľudia niečo naučiť a vyvinúť sa v spirituálne/duševné bytosti.

Vedieme životy v úplnom odpojení od prírody a celku, mnohí z nás vnímajú len svoje malé bublinky vlastných životov a blízkeho okolia a tam často náš EQ (emocionálny kvocient) a empatie aj končia. Žijeme vo svete, ktorý nás vychováva k pohodlnosti, drezíruje k okamžitému uspokojeniu „našich“ potrieb a neustálemu rozptýleniu (odvádzaniu pozornosti).

Sú dni, kedy sa rozhliadnem okolo seba a pýtam sa, čo sa stane s nami a so všetkými tými ľuďmi navôkol. Tými, ktorí veria všetkému, čo sa im prezentuje v správach MSM (MainStreamové Médiá), ktorí ustavične veria, že politické voľby niečo zmenia alebo že potrebujú očkovať seba a/alebo svoje deti. Možno nejeden z nás spoznáva v sebareflexii obdobné programy a vzorce v sebe. Pozorujem, ako sme boli odchovaní a naučení sa v tomto svete správať ku sebe, blížnym, svojmu okoliu a prírode.

Krátky úryvok z filmu SAMSARA. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Boli sme úplne vykorenení, žijeme doposiaľ zväčša syntetický život v rozpore s prírodou, prírodnými zákonmi a v klamstve takmer každý jeden deň nášho života. Po tisíce rokov sme žili v najväčšej lži, akú táto planéta kedy zažila. Sme nevoľníkmi v neviditeľnom väzení. Slučka okolo našich krkov sa stále rýchlejšie sťahuje. Celosvetovo zažívame v priamom prenose posledné stonania „starého matrixu“. Ľudia sa nebudú stačiť diviť, keď sa tento diabolský systém rozpadne na kúsky.

A tento systém sa nenávratne zrúti a zanikne.

Pretože to, čo je postavené na takýchto zločinoch a klamstvách, nie je životaschopné. K tomuto stavu prispieva aj naše (mňa nevynímajúc) doposiaľ z časti povrchné, egocentrické, amorálne, bezduché a dekadentné správanie sa k sebe a nášmu okoliu. Naše duše trpia vážnym ochorením. Tento svet bol zničený našim bezohľadným materializmom a konzumerizmom do takej miery, ako si väčšina z nás ani len nedokáže predstaviť. Keďže sme iný „svet“ a systém doposiaľ nepoznali... zatiaľ...

Krátky animovaný film založený na životnom cykle občana (rodiny) malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Zameriava sa nato, ako sú deťom od narodenia úspešne vymývané mozgy, aby boli neskoršie ako dospelí, indoktrinovaní k poslušnosti, vernosti a lojalite voči systému.

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Pravda už čoskoro a nezastaviteľne vyjde na povrch. Takmer všetko okolo nás je lož a podvod na monumentálnej úrovni. Prekrútené dejiny ľudstva, falošné zdravotníctvo, prevrátené stravovacie návyky a umelé/otrávené (p)otraviny, chybný politický systém, manipulatívne náboženstvá, nesprávny finančný a edukačný systém, zastaraná a neefektívna energetika, skorumpovaný justičný a právny systém atď. Je to ako v krajine krivých zrkadiel. Mnohí tieto preludy považujú za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“. Nádherne vystihnuté formou karikatúry, napríklad v prvej polovičke deja hollywoodskej drámy „The Truman Show“. Majstrovská dystopia, ktorá vtedy, v čase premiéry desivo predbehla svoju dobu. Zistí napokon i ľudstvo súčasnosti, že žilo dodnes, podobne ako protagonista filmu "Truman" v porovnateľnom klamstve a obdobnej šou gigantických rozmerov? Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX.

I Georgijské poradné kamene (Georgia Guidestones) naznačovali na subtílnej úrovni túto nastávajúcu zmenu epoch resp. koniec starého sveta pre ľudstvo. Na tomto monumente nebolo staviteľmi nič ponechané náhode. Každé slovo, každá cifra, každý rozmer a uhol majú svoj opodstatnený, i keď pre verejnosť zväčša skrytý význam. V roku 2009 bola z vrchného rohu jedného zo štyroch kameňov/pilierov nenápadne a bez mediálneho divadla odstránená malá, 6-palcová kocka žuly, ktorá bola už od samého počiatku zhotovenia diela vopred vyrezaná a vlepená naspäť pre neskoršie, ľahké odňatie. Kocka je trojrozmerným telesom (mnohosten), ktorého všetky hrany majú rovnakú dĺžku. V tomto prípade 6"x6"x6" (palcov), už pre mnohých známa číselná kombinácia (znak šelmy = ľudská schránka/bytosť na uhlíkovej báze 6 protónov, 6 neutrónov, 6 elektrónov). Signalizoval sa tu vybratím kocky úpad resp. koniec nadvlády "bohov" nad svojimi stvoreniami a konečné oslobodenie šelmy = človeka z jeho väzenia? Tmavá, resp. čierna kocka má v tomto prípade i ďalší, hlbší zmysel, ktorý vedie opäť k bytostiam a energiám operujúcich aj mimo našej planéty. Kľúčový výraz: THE BLACK CUBE OF SATURN (čierna kocka/hexagón Saturnu – čierneho slnka).

Krátka scéna z filmu „SE7EN“ z roku 1995, kde sa antagonista zverí divákovi o motívoch a pohnútkach jeho krutého počínania, vraždenia. NIKTO NIE JE NEVINNÝ. Ide o patológie ega alebo skazené mravy ľudstva, viac TU.

Oznamujú aj tu autori výtvoru onedlho nastavajúcu, radikálnu zmenu kurzu pre ľudstvo na Zemi?

Problém teda nie je v tom, že ľudia nemajú prístup k informáciám. Všetky, i v tomto manifeste spomenuté skutočnosti boli čerpané z verejne dostupných zdrojov. Problémom je stále pretrvávajúce chýbajúce uvedomenie/vedomie ľudských bytostí. A pravda o čom to tu všetko je, čím si práve prechádzame, bude pre mnoho ľudí veľmi, ...veľmi bolestivá a nebude všetkými bytosťami stráviteľná. Sme možno na prahu najkritickejšej situácie existencie ľudstva.

Triáda skazených mravov ľudstva

patológie ega alebo „jááá, jááá, jááá, jenom jááá“

Krátky ale výstižný úryvok z filmu „SNATCH“ (podfu(c)k) z roku 2000, kde jeden z účinkujúcich antagonistov trefne vysvetľuje pôvod príslovia „...je pažravý ako prasa“.

Hovorí sa „...je pažravý ako prasa“; a že bez nenásytnosti = chamtivosti by sme stále žili ako primáty v jaskyniach. V priebehu histórie sa na chamtivosť ako takú pozeralo prinajmenšom ambivalentne. Na jednej strane sa o nej hovorí, že je základným motorom hospodárskeho rastu a ľudského pokroku, na druhej strane sa o nekontrolovanej chamtivosti, závisti a lakomosti hovorí ako o príčinách veľkého utrpenia, nerovnováhy a deštrukcie, pretože náš terajší stav spoločnosti to ukazuje veľmi dramatickým spôsobom. A naša „dekadentná kultúra hedonizmu“ naznačuje, že i naďalej kladieme veľký dôraz na materializmus a konzumerizmus, a teda aj na všetky vyššie spomenuté vlastnosti.

Krátka a trefná scéna z filmu „WALL STREET“ z roku 1987, s Michaelom Douglasom v hlavnej úlohe ako nenásytný bankár na americkej burze „Wall Street“. Chamtivosť je predsa skvelá, správna a funguje, nie je tak?

Chamtivosť, závisť a lakomosť sú charakteristické črty, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami ľudstva a siahajú až po samé počiatky našej existencie na Zemi. Prejavujú sa skrz všetkými vrstvami „spoločenskej pyramídy“, od špičky (elity) až k základom (bežný ľud). Zvýrazňujú sa následne pri tých, ktorí postúpia v „rebríčku“ smerom hore. Bytosti s takýmito vlastnosťami sú „na svojej ceste životom“ nezriedka obdarované ďalšími „peknými“ črtami ako sú hrdosť, pýcha až arogancia.

Hnacou silou chamtivcov, závistlivcov a lakomcov je ich opakovaný pocit nedostatočnosti zvonku (uznanie z externého prostredia), ktorá je primárne spôsobená vlastným, vnútorným pocitom menejcennosti. Avšak najvýznamnejším motorom pre ich počínanie je ilúzia (Maya) strachu o prežitie.

Krátky príbeh na „zohriatie“:


Ukážka, zostrih z filmu „THE WOLF OF WALL STREET“ z roku 2013, s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe pažravého a skorumpovaného obchodníka s cennými papiermi. Film bol natočený podľa skutočných udalostí a je založený na rovnomenných memoároch makléra Jordana Belforta.

Peter mal pocit, že mal celkom fajn deň. Na aktuálnom zasadnutí predstavenstva spoločnosti sa mu podarilo „pre seba vyjednať“ balíček bonusov a navýšenia platu v hodnote niekoľko desať tisíc Euro, čím sa jeho platový pomer medzi pozíciou výkonného riaditeľa a radovým pracovníkom zvýšil o faktor sedemnásť.

Napriek tomuto impozantnému balíku bol však mrzutý z toho, že väčšina jeho „kolegov“ v iných korporátoch zarába ešte viac a vedú „na oko“ ďaleko skvostnejšie životy. Závidel im ich pozície, príjmy, štýl života a blahobytu, no utešoval sa vedomím, že má predsa ešte ďalšie „esá“ v rukáve.

Kúpa najnovšieho modelu SUV a vlajkovej lode „Q8“ značky AUDI do firmy a tým aj pre jeho využitie mu spôsobila, že sa cítil lepšie..., teda aspoň na chvíľu. Miernu radosť si získal aj zo skutočnosti, že mu spoločnosť zaplatila aj za jeho strešný apartmán vo vilovom komplexe Bonaparte v lukratívnej časti Bratislavy v hodnote státisícov Euro. Navyše mal zriadený veľkorysý účet výdavkov, ktorý mu poskytoval neobmedzené možnosti vyúčtovania aj osobných vecí, ako napríklad každoročné náklady na prenájom jachty v Chorvátsku, atď.

Napriek týmto luxusom a výhodám Peter naďalej pochyboval, či si nezaslúži a neprináleží mu ešte viac. Koniec koncov je to predsa on, kto „hýbe“ firmou, len vďaka jeho „zásluhám“ je spoločnosť dnes taká úspešná na trhu. K jeho pretrvávajúcemu pocitu nespokojnosti sa pridala aj myšlienka, že stále nie je členom exkluzívneho golfového klubu „Morfontaine“ vo Francúzsku. Vŕtalo mu hlavou, ako by mohol dosiahnuť i tento míľnik.

V spoločnosti svojich priateľov a známych sa veľmi rád chvastal a povyšoval sa. S náruživým „chtíčom“ prezentoval svoje najnovšie materialistické úlovky a výdobytky. No zároveň cítil v sebe silnú neochotu deliť sa čo i len o nepotrebnosti či prebytky. Prečo by sa mal aj podeliť s inými, veď to „jemu“ prináležia tieto vymoženosti, on si ich „tvrdou prácou“ a svojou „šikovnosťou“ zaslúžil. Však nech si „zarobia“ oni sami. Obdobne sa choval aj pri spoločných služobných cestách do zahraničia, kde letel vždy prvou triedou, avšak jeho firemný kolegovia sa museli uspokojiť s nižšou, biznis triedou.

Život je, ako vždy, plný prekvapení. Jedného dňa, uprostred búrlivej diskusie týkajúcej sa možnej ponuky na fúziu s iným korporátom, z ktorej by mu „padol“ štedrý a veľkorysý finančný balík, dostal Peter mozgovú mŕtvicu. Na krátky čas ho ešte lekári udržiavali pri živote. Čoskoro tomu ale nasledovala nevyhnutná smrť, ktorá tak náhle ukončila aj jeho nespokojnosť a pocit, že nemal nikdy dosť. Život bez „dostatku“ peňazí sa pre Petra javil vždy ako neúplný, no peniaze a statky bez života sa ukázali napokon ako celkom zbytočné.


Peter je len malým príkladom bezmedznej chamtivosti, závisti a lakomosti, ktoré sú charakteristickým znakom mnohých podnikateľov a pracovníkov ako aj základným predpokladom „lídrov“ a „manažérov“ na vedúcich pozíciách firiem vo svete. Ruka v ruke tomu ide aj s tým spojená neustála nespokojnosť so životom a honba potom mať a zažívať stále viac a viac.

Čo je chamtivosť / kto je chamtivec?

Chamtivosť, hrabivosť alebo nenásytnosť je nekontrolovaná túžba po zvyšovaní získaného alebo využívaného hmotného zisku (či už je to jedlo, peniaze, pôda alebo živý / neživý majetok); alebo spoločenskej hodnoty, napríklad status alebo moc. Ľudia, ktorí sú chamtiví, sa zaujímajú najmä o to, aby niečo vlastnili. Preto sú bohatí ľudia, ktorí sa neustále snažia získať čoraz viac peňazí, často obviňovaní z chamtivosti. A tá je i jednou z kľúčových charakteristík narcistov a sociopatov, ktorých rok čo rok pribúda. Na ostatných berú len veľmi malý ohľad. Narcistické ako aj sociopatické rysy získava takýto človek vplyvom prostredia alebo výchovou. Chamtivci často prejavujú svoje chovanie zámernou márnotratnosťou, ale iba vo svoj prospech. Ich okoliu sa často prezentujú aj falošným „altruizmom“ alebo „filantropiou“, najmä na pohladenie svojich eg.

Čo je závisť / kto je závistlivec?

Zatiaľ čo chamtivosť je chtíč po čoraz väčšom majetku (napríklad po bohatstve a moci), závisť ide ešte o krok ďalej a zahŕňa silnú túžbu chamtivých ľudí po majetku ostatných, ale aj po moci iných chamtivcov. Nestrpia „rovesných“ súkmeňovcov, rovnako ako aj potentnejších „alfa“ samcov a samičky. Absencia preciťovanej jedinečnosti a želanie po nadradenosti nad „ostatnými“ spôsobuje v týchto jedincoch silné pocity závisti.

Čo je lakomosť / kto je lakomec?

Lakomosť je ako keby neoddeliteľným trojčaťom chamtivosti a závisti. Neprejavuje sa však vždy, respektíve rovnako intenzívne, ako ostatné vlastnosti. Lakomosť je akousi „čerešničkou“ na torte alebo „Olympom“ pre chamtivého závistlivca. Nie len, že dané indivíduum nenásytne zhromažďuje, teda „škrečkuje“, pričom závidí ostatným ich „nahrabané“, ale ani „za boha“ sa nevzdá alebo nepodelí čo i len o jednu „omrvinku“. Najvyššou dosiahnuteľnou métou pre lakomého jedinca je stav, keď danú vlastnosť aplikuje dokonca voči sebe. Šetrnosť a skromnosť nemajú nič spoločné s lakomosťou, no lakomci svoje chovanie často falošne zastierajú práve pojmom ich „šetrnosti“ alebo „skromnosti“.

Príznaky chamtivosti, závisti a lakomosti:

Hudobný videoklip juhoafrickej hip-hop skupiny „DIE ANTWOORD“ (odpoveď). Text piesne, vzhľad umelcov ako aj ich vystúpenie azda nevyžaduje žiadny dodatočný popis alebo komentár.

 1. Prílišné správanie zamerané na seba (egocentrizmus) sa stáva prvým rozpoznávacím znakom chamtivých, závistlivých a lakomých ľudí. Takí jedinci vždy hovoria „ja, ja, ja“ s veľmi malým ohľadom na potreby a pocity druhých a svojho okolia.
 2. Takým indivíduám absentuje niečo ako empatia. Súcit a starostlivosť o pocity druhých nie je súčasťou ich repertoáru, vynímajúc niekedy akurát „svojich“ najbližších (rodina, klan, rod). Preto nemajú toľko obáv a necítia úzkosť zo spôsobovania bolesti a utrpenia iným, „cudzím“. Ich neschopnosť vcítiť sa do druhých, ich nedostatok skutočného záujmu o nápady a pocity iných a ich neochota prevziať osobnú zodpovednosť za svoje správanie a činy spôsobujú, že sú len veľmi ťažko znášaný okolím.
 3. Títo jedinci nikdy nie sú spokojní. Na svet sa pozerajú ako na hru s nulovým súčtom. Namiesto toho, aby uvažovali, že každému prospeje, keď sa celkový koláč postupne zväčšuje, považujú tento za akúsi konštantu a chcú mať z neho stále väčšiu a väčšiu časť. Skutočne tomu veria, že si zaslúžia viac ako druhí, aj keď to ide na účet niekoho iného.
 4. Tieto bytosti sú odborníci na manipuláciu. Sú veľmi talentovaní v tom, že si zaslúžia uznanie za prácu vykonanú ostatnými. Ako hovorí trefne jedno české porekadlo: „dejte mi lidi, a já to udělám“. Môžu byť síce očarujúci, ale ich hlavnou agendou je mať okolo seba ľudí, ktorí kŕmia ich ego.
 5. Takýto ľudia sa z krátkodobého hľadiska vždy zameriavajú len na uspokojenie svojich okamžitých potrieb a nechávajú riešenie následkov ich počínania na iných. Pre ilustráciu: ako „lídri“ spoločností, majú väčší záujem o získanie bonusov a osobných benefitov, ako o investovanie do budúcich, pokrokových technologických alebo ekologických inovácií, alebo o zdieľanie akýchkoľvek výhod, ktoré vzniknú ich „podriadeným“ kolegom/zamestnancom.
 6. Tieto indivíduá nepoznajú pri hľadaní svojich hmotných potrieb medze a hranice. Pri dosahovaní svojich cieľov sú nekompromisní pri otázkach morálnych hodnôt a etiky. Hľadajú medzery alebo chytré spôsoby, ako obísť a prekabátiť pravidlá a nariadenia, ktoré boli zavedené na usmernenie tohto druhu správania.
 7. Egocentrickí chamtivci sú majstrami vo vyciciavaní životnej energie svojho okolia, najmä ľudských bytostí, ktoré im to „dovolia“. Tento „energetický vampirizmus“, ktorí praktizujú, či už vedome a zámerne alebo nie, je spôsobený primárne stratou či absenciou ich vlastnej životnej energie/sily. Preto chýbajúcu energiu kompenzujú zo svojho okolitého prostredia. Zameraní sú len na riešenie „svojich“ problémov či záležitostí, kde nechcú minúť svoju energiu alebo nemajú dostatok vlastnej a preto si ju „požičiavajú“ od iných. Využívaním pomocnej ruky od druhých ich „vtiahnu“, „vysajú“ a „stiahnu“ na ich nízkofrekvenčnú úroveň. Parazitujú na pomáhajúcich „obetiach“ dokým im to dovolia a/alebo ich energetická úroveň neklesne pod úroveň dotyčného chamtivca. Najmä empatické bytosti alebo „empáti“ sú tu najnáchylnejší a trpia aj najviac. Egocentrickým chamtivcov je známy len pojem „brať“ energiu, no na oplátku žiadnu „nedávajú“. Mnohí jedinci už možno pocítili v živote takýto zreteľný energetický pokles, i keď v tomto prípade nespôsobený nejakou konkrétnou osobou, napríklad pri návšteve či pobyte v nemocniciach, v sanatóriách, v dome dôchodcov alebo aj vo väzniciach. Životná energia alebo „aura“ obklopuje viac-menej všetky živé bytosti vo vesmíre. Bez vytvorenia adekvátnej bariéry, resp. „hrošej kože“ je sťažka možné sa týmto „energetickým vampírom“ ubrániť.

Najhoršími a tým aj exemplárnymi príkladmi bývajú jedinci, ktorých prejav akýchkoľvek vyššie popísaných čŕt, vehementne zočí voči okoliu (ba dokonca aj voči sebe) popierajú.

Nejeden z nás možno retrospektívne rozpozná čiastočne, obdobné črty, ktoré na sebe počas svojho doterajšieho života pozoroval, alebo ich dokonca stále ešte vedome, či nevedome aplikuje. Týka sa to samozrejme aj mňa a môjho vlastného života a chovania sa v ňom voči ostatným. Prešiel som si v „živote“ stavom úplného odpojenia od celku ako takého, od prírody a okolitého prostredia. Nedbajúc často na dopady môjho konania, či na konzekvencie môjho (ne)myslenia. Žil som si vyše 20 rokov vo svete ilúzie pseudo-úspešného podnikateľa v automobilovom sektore. Živil som sa tuningom (úpravami, vylepšeniami) áut, importom, predajom či montážou autodoplnkov. Tým pádom som bol častejšie konfrontovaný, resp. obklopený ľuďmi = zákazníkmi, priateľmi či známymi žijúcimi v luxuse, prepychu a materiálnom blahobyte. Klienti, neraz sprevádzaní krásnymi ženami, „bábikami“, modelkami, až „zlatokopkami“. Silné, dobre voňajúce lákadlá mi (môjmu egíčku) boli na dennom poriadku podsúvané popod nos. Neodolal som... aj ja som chcel patriť k tým „horným desaťtisícom“, mať „nadupané fáro“, nastylovanú „čajočku, pipku“ po boku a chvastať sa tým okoliu, a to nie len na automobilových zrazoch či výstavách, ale aj počas všedných dní pri jazdách/prechádzkach mestom. Všetko vychádzajúc z pocitu ilúzie mojej vlastnej menejcennosti. A tak sa postupne začali i u mňa prejavovať a zosilňovať tie „nádherné“ vlastnosti, opísané v tejto sekcii manifestu.

Patológie ega, resp. vlastnosti chamtivosti, závisti či lakomosti je cítiť ešte zjavnejšie naprieč ľuďmi v čase prebiehajúcej „pandémie“. Niektoré indivíduá cítili z dôvodov svojej pažravosti silnú potrebu využiť rôzne príležitosti na protekčné obohacovanie sa v rýdzo vlastný prospech. Príkladov sa tu nájde neúrekom ako napr. na Slovensku nedávne subvenčné podvody so štátnymi dotáciami na nájomné, ktorých cieľom bolo odbremeniť podnikateľov počas koronakrízy. Isté podnikateľské subjekty ako aj niektorí poslanci z Bratislavy a iných regiónov podozrivo čerpali neoprávnene tieto dotácie. Chamtivosť sa očividne nezastavila ani na najvyšších pozíciách politickej garnitúry. Vláda, najmä vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO), sa potajme rozhodol nakúpiť milióny, zrejme nadmerne predražených, antigénových rýchlotestov za takmer 60 miliónov eur. Namiesto transparentnosti bolo však úplne obídené verejné obstarávanie, ktoré malo zabezpečiť hospodárnosť štátneho nákupu. Najväčšiu časť z týchto peňazí pritom dostala firma Eurolab Lambda z Trnavy, ktorej majiteľ mal okrem šťastia pri výbere aj „čisto náhodne“ vynikajúce kontakty na istých členov vlády. Aj v Nemecku vyplával na povrch enormný škandál dvoch nemeckých politikov stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka CDU. Obaja sa mali na nákupe FFP2 respirátorov obohacovať o obrovské sumy. Ešte väčšia aféra sa odhalila v prípade rady nemeckých nemocníc a kliník, ktoré si zjavne nahlasovali po celú dobu „pandémie“ nadmerný počet obsadených lôžok intenzívnej starostlivosti a získali tak na tieto neoprávnene federálne granty.

Rovnako používajú istý bezohľadní, pažraví obchodníci/podnikatelia rôzne prostriedky na prilákanie zákazníkov/spotrebiteľov aby sa mohli obohatiť. Značný počet výrobkov nepravdivo prezentujú ako prostriedky na liečbu infekcií COVID-19 alebo na predchádzanie týmto infekciám, resp. majú falošné certifikáty zhody. Propagujú a predávajú produkty na dezinfekciu alebo ochranu proti „nebezpečným vírusom“, no s nepodloženým tvrdením garantovaného účinku. Niektorí sa ubrali napríklad cestou predaja rôznorodých ochranných pomôcok ako napr. masiek, rúšok, respirátorov, rukavíc, obuvi, okuliarov či kompletných odevov/overalov za premrštené ceny. V USA zase známy demagóg „pseudo alternatívneho“ internetového portálu „Infowars“ Alex Jones láka svojich divákov a čitateľov na kúpu „jedinečnej“ zubnej pasty „Superblue“, ktorá podľa neho vylieči užívateľa od „zákerného“ korona vírusu. Obdobnou cestou sa vybral aj populárny kresťanský evanjelista Jim Bakker, ktorý takisto predáva za horibilné sumy rôzne gély a vodičky s koloidným striebrom, určené na liečbu a „zaručenú“ ochranu pred COVID-19.

Obdobné „úctyhodné“ charakterové vlastnosti sa preukazujú všade navôkol, všetkými vrstvami spoločnosti, a to aj pri téme samotnej vakcinácie. Nenásytnosť takej Dominiki Cibuľkovej (známa slovenská tenisová hráčka) a iných „celebrít“ alebo politikov ako napr. ministra obrany SR, Jaroslava Naďa, bola zjavná napr. pri predbiehaní sa v poradovníku pri svojej vakcinácii či výbere očkovacej látky. Všetko názorné príklady chamtivosti daných bytostí, trpiacich súčasne výrazným komplexom nadradenosti.

Zákernosť stratégie spočíva aj v tom, že sa dané „incidenty“ patrične, ako keby náhodne alebo omylom, zmedializujú na všetkých dostupných kanáloch. Prečo je tomu tak? Vyvolá sa tým v populácii jednoducho a efektívne ďalší zo skazených mravov: závisť.

„Think-Tanky“ (mysliteľské inštitúty) vedia presne ako zatlačiť na tie správne „neuralgické body“, rovnako aj v rámci ich podpory sofistikovanej globálnej vakcinačnej kampane. Inými slovami povedané, vedia v ľuďoch vyvolať žiadané chovanie a konanie pri ich postoji k samotnému očkovaniu, majú totiž dokonale zmapované štruktúry ľudskej psychiky.

Preto je aj pravdepodobné, že preočkovanie svetovej populácie bude v istej miere posilnené formou odmeňovania, či už jednorazovými peňažnými príspevkami, hmotnými „darčekmi“ (v Moskve napr. veľká zmrzlina zadarmo) alebo nehmotnými výhodami ako napr. „digitálnou priepustkou k slobode“ (COVID PAS) či grátis taxi prepravou záujemcov o očkovanie do a z vakcinačného centra od celosvetovo známej a populárnej spoločnosti UBER. V niektorých spolkových krajinách Nemecka napríklad dávajú za očkovanie pivo, v Holandsku zase marihuanu. V Thajsku si môžu uchádzači vylosovať mladú kravu. No a v USA môže z vás vakcinácia dokonca spraviť milionára, teda aspoň na veľmi krátku, zvyšnú dobu života. Takúto možnosť ponúkajú totiž v kampani s trefným sloganom “Vax-a-Million“ (vyočkuj si milión), kde sa rozhodli motivovať ľudí na očkovanie proti „nebezpečnému vírusu“ týmto „originálnym“ spôsobom. Tí, ktorí dostanú prvú dávku vakcíny, sa môžu zaradiť do lotérie o jeden milión amerických dolárov. No nezabudlo sa ani na mladšie generácie občanov. V štáte Ohio ponúkajú napríklad tínedžerom do 18 rokov namiesto milióna dolárov kompletné štvorročné štipendium na jednej z tamojších štátnych univerzít. Tieto peňažné odmeny, či už vo forme bonusov a/alebo sprostredkovateľských prémií, vylákajú na svetlo zaručene aj podaktorých ziskuchtivých chytrákov, ktorí si na tomto postavia nový biznisový model rýchleho zárobku. Naverbujú rovno všetkých svojich „ešte nerozhodnutých, ustrašených či zatiaľ nepresvedčených“ rodinných príslušníkov, priateľov, známych, alebo hoc aj úplne cudzích ľudí, ktorých budú tak dlho masírovať, kým „nepodľahnú“. A to všetko “len“ v nádeji ľahko zarobených peňazí, s využitím emočnej zraniteľnosti svojich „obetí“ počas neistých časov. Chamtivosť v najčistejšej, rýdzej forme.

Chorý stav našej spoločnosti, naše chamtivé správanie, najmä k matke Zemi a naše bezohľadné šplhanie sa po kariérnych rebríčkoch až po vrch pyramídy, nádherne metaforicky popísal známy brazílsky fotograf Sebastião Salgado v autobiografickom dokumentárnom filme „Le sel de la Terre“ (Soľ Zeme), ktorú nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami. Svoj život zasvätil putovaniu po svete naprieč kontinentmi, pri ktorom zaznamenával najrôznejšie „tváre ľudského osudu“. Jeho najlepšie fotografie komentuje pritom aj svojimi osobnými spoveďami a zážitkami z pozadia fotenia. Tu krátky úryvok z jeho diela.

Mnoho bytostí v dnešnom „modernom a vyspelom západe“ trpí chtíčom nakupovať a vlastniť veci, ktoré nepotrebujú, za peniaze, ktoré nemajú, aby urobili dojem na ľudí, ktorých nemajú radi alebo na ktorých im nezáleží. Ak sa teda nebudeme mať v tomto "pod kontrolou" a samých seba manažovať (každý na svojej individuálnej vedomej úrovni) nenásytná túžba po ďalších, nových, lepších statkoch a hmotných veciach, nielen že môže byť, ale bude pre nás a naše okolie v závere deštruktívna. Kľúčový výraz: „SEBADISCIPLÍNA“.

Veľké masové vymieranie včiel

alebo predzvesť kolapsu nášho ekosystému

V jednej scéne filmu „Blade Runner 2049“ sa odohráva situácia, v ktorej hrdina, replikant (synteticky vyrobený a geneticky modifikovaný humanoid), agent „Joe“ alias „K“, hraný americkým hercom Ryanom Goslingom, narazí na pre neho trochu neočakávanú a prekvapivú skupinu včelích úľov. Dej sa odohráva v americkom meste Las Vegas v neďalekej budúcnosti, ktoré bolo zničené radiáciou (dôvody žiarenia nie sú známe) a panoráma je „zaliata“ v nádhernej žiare oranžovo-žltých odtieňov.

Agent „Joe“, vnímajúc jemné bzučanie v pozadí, sa pomaly priblíži k niečomu vyzerajúc (len pre diváka) ako včelie úle. Na chvíľu vloží svoju ruku do jedného z nich a následne ju opatrne vytiahne, aby s údivom zistil, že je celá pokrytá včelami. To je ale zrejmé len divákovi, ktorý rozpoznáva zvuk a vzhľad tohto hmyzu. Agent „Joe“, na rozdiel od diváka, totiž ešte predtým nikdy nevidel živé, skutočné včely.

Posolstvo tejto scény možno nie je na prvý pohľad až tak zrejmé, keďže je subtílne zakomponované do futuristického, dystopického žánru hollywoodskej kinematografie. Jeden z hlavných námetov filmu sú ale napokon aj témy ako reprodukcia, rozmnožovanie sa, plodnosť a to, čo znamená mať potomstvo. „Je to zázrak“, ako vystihne jedna z vedľajších postáv filmu, charakterizujúc tajomstvo samotného stvorenia (počatia) života.

Vo fiktívnej snímke „Blade Runner 2049“ sa v minulosti odohrala kataklizmatická udalosť, v ktorej pozemský ekosystém niekedy okolo roku 2020 skolaboval. V úvode filmu je pri prelete protagonistu nad krajinou vidieť ohromujúcu scenériu „posiatu“ nespočetnými poľnohospodárskymi podnikmi a skleníkmi, v ktorých sa pestujú syntetické a geneticky modifikované plodiny a proteínový hmyz. Táto dejová línia ekologického kolapsu, spôsobená vyčerpaním zdrojov pôdy a následne potravy je jedným z dôvodov, prečo má scéna so včelami, objavujúcimi sa v rádioaktívnom, vyľudnenom a opustenom meste „Las Vegas“ taký silný význam: VČELY A ICH PREŽITIE SA ROVNÁ AJ PREŽITIU ĽUDSTVA. Iba na tomto mieste, v zakázaných a vyľudnených zónach predmestia rastú a kvitnú u ex agenta „Deckarda“ (stelesneného americkým hercom Harrison Fordom) v jeho „hydroponickej záhrade“ skutočné prírodné rastliny a kvety. Je zrejmé, akým metaforickým opisom chcel autor a režisér filmu poukázať na náš súčasný stav a zdeliť svoje posolstvo. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX.

Veľký úhyn včelstva sa registruje už aj na Slovensku, v okrese Galanta mali napr. včelári v roku 2019 až 90-percentné straty. Podľa včelárov je úhyn každým rokom rozsiahlejší pričom sa jednotlivé lokality už opakujú. Úhyn zaznamenávajú rovnako aj chovatelia po celom svete. Tento kritický stav má pôvod najmä v jednodruhovom pestovaní plodín (monokultúry) a používaní pesticídov. K vymieraniu včiel dochádza práve v lokalitách, kde dochádza k najväčším poklesom biodiverzity ako aj najväčším zásahom človeka do prirodzených biotopov. V Nemecku sa preto nedávno uskutočnila štúdia, ktorá preukázala pozoruhodný pokles včiel a iného hmyzu až o 82%, a to práve v súvislosti s používaním pesticídov a iných podporných chemických látok na rast kultivovaných, agrárnych rastlín a plodín. Nemalou časťou natom participuje aj rastúce znečisťovanie pôdy, ovzdušia a likvidácia prírodného mikrobiómu. Kľúčový výraz: „INSEKTAGEDON“

Bez včiel a ich zhromažďovania nektáru bude opeľovanie rastlín a plodín a s ním ich reprodukčný cyklus a život napokon kolabovať, čím sa preruší neustály kolobeh, na ktorom sme aj my ľudia a naša potrava z veľkej časti tak závislí. Ak by príroda prišla o včelstvo, predstavovalo by to globálnu katastrofu s dôsledkami celosvetového rozmeru.

Keď na Zemi vyhynie nejaký živočíšny druh, stratí sa tým ďalšia časť inherentného mechanizmu potrebného na udržanie celkového života v rovnováhe a súlade. Strata jedného druhu spôsobí nevyhnutne ťažkosti i ďalšiemu, čo zase následne zapríčiní ďalšie súženie v reťazci a biosfére ako takej. Všetky živočíšne druhy (flóra i fauna) závisia jeden od druhého, sú teda medzi sebou prepojené.

Akonáhle sa nejaký živočíšny druh „vytratí“ zo siete planéty, jeho prínosné informačné hodnoty obsiahnuté v kvantovom poli sa automaticky vymažú. Táto sieť podporuje a udržuje celistvosť biosféry a každá takáto strata spôsobuje jej oslabenie. Ak dôjde k strate dostatočného množstva druhov, biosféra sa nakoniec zrúti sama do seba a znivočí „všetky“ pozostávajúce formy života i samotnú planétu.

Všetka flóra i fauna je teda potrebná (pri ľudskej, geneticky modifikovanej rase si nie som až tak istý) ako neoddeliteľná súčasť biosféry Zeme. Iba tak sa dá udržať planéta v dostatočne harmonickom a najmä fungujúcom balanse. Pre jednoduchšie znázornenie sa dá povedať, že to funguje ako s automobilom. Pri plnej funkčnosti všetkých súčiastok pôjde vozidlo ako „po masle“. Akonáhle sa jeden diel čiastočne pokazí, alebo dokonca úplne vypovie svoju „službu“, vedie to nevyhnutne k narušeniu plynulého chodu. Čím viac častíc „odíde“ tým zjavnejšia bude nerovnomernosť prevádzky auta. Až sa jedného dňa auto úplne zastaví (napr. sa zadre motor) a jeho ďalšia prevádzka bude nemožná. Lenže MY ĽUDIA stále nechápeme, že tu nemáme k dispozícií len tak nejakú servisnú dielňu (autoservis) a ani ďalšie auto = Zem... LEN TO JEDNO AUTO = LEN TÚ JEDNÚ ZEM. Otázka na zamyslenie: Ako by tak asi vyzerala naša planéta, keby sme sa ku nej začali chovať ako dnes nejeden majiteľ „štvrokolesového tátoša“, ktorí cez víkendy pravidelne umýva, leští, voskuje a servisuje „svojho miláčika“?

Áno, mnoho ľudí sa veru dokonale naučilo starať sa o „ich“ výdobytky, či už je to „ich“ milované autíčko či motorka, „ich“ pes či mačka, „ich“ byt či domček, „ich“ záhrada či pozemok, ... jednoducho všetko, čo si vedeli onálepkovať etiketou vlastníctva „MAJETOK pána/pani/rodiny...“. Avšak na druhej strane „ich“ plota aj končí zvyčajne „ich“ záujem o starostlivosť. Presne tam, kde nevedia nazvať veci, flóru či faunu „TO JE MOJE / NAŠE !“.

Sci-Fi film „Blade Runner 2049“ hovorí vlastne v retrospektíve aj o našej súčasnosti, a to formou fiktívnej vízie budúcnosti založenej na už aktuálne dostupných empirických a vedeckých poznatkoch. Avšak práve súčasné vedecké odvetia sa radšej venujú a uprednostňujú ďalší výskum a vývoj čo najefektívnejších pesticídov a najproduktívnejších, geneticky modifikovaných rastlín a plodín. Vedci sú v tomto segmente financovaní rôznymi nadnárodnými, farmaceuticko-chemickými spoločnosťami a konglomerátmi, ktorým je srdečne ľahostajné, či sa ich výdobytkami vedy a na ich základe masovo vyrábanými produktami, zničia celé ekosystémy a tým aj včely. Sotva je predstaviteľné, aby tieto globálne korporácie poskytli prostriedky na výskum toho, aký dopad bude mať toto „masové zabíjanie“ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Bez ďalšieho výskumu a najmä konania v tomto smere skončíme MY ĽUDIA čoskoro na časoosi dejín rovnako ako nejeden replikant z filmu „Blade Runner 2049“...a to tým, že budeme poslaný „DO DÔCHODKU“ = NA ELIMINÁCIU!

Hoax „korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19)

alebo najväčšia rozprávková bájka v dejinách ľudstva

Nebezpečný „Korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19) a jeho pridružené „mutácie“ neexistujú a existovať ani nebudú. Prežívame najväčšiu dezinformačnú, koordinovanú, propagandistickú kampaň korporátnych médií a politického esteblišmentu v modernej histórií ľudstva.

Pochybovanie je počiatkom múdrosti (pozn. autora: Sophia)

René Descartes / 1596 – 1650

Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej

Adolf Hitler / 1889 – 1945

Hlavné symptómy deklarované pri „ochorení“ Covid-19:

 1. Únava / horúčka / kašeľ
 2. Bolesť hlavy a/alebo hrdla
 3. Strata čuchu a/alebo chuti
 4. Bolesť alebo tlak na hrudi
 5. Sťažené dýchanie, ojedinele respiračné poruchy vedúce až k nutnosti pľúcnej ventilácie

Dôsledky dlhodobého nosenia rúšok / respirátorov:

TELEVÍZNE NOVINY – MARKÍZA (rúško ako zabiják) - krátka ukážka z večerných správ stanice TV Markíza z 15.5.2021. Prečo sa v iných krajinách umiera na tento „neexistujúci vírus“ pomenej? Moderátor: Patrik Švajda

 1. Hypoxemia (znížená hladina kyslíku v krvnom obehu). Spôsobuje bolesti hlavy, nepokoj, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, bolesti a tlak na hrudi, vysoký krvný tlak, zmätok, lapanie po dychu.
 2. Hypercapnia (stav abnormálne zvýšenej hladiny oxidu uhličitého (CO2) v krvi). Príznakmi sú častá únava, sčervenanie pokožky, bolesti hlavy, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, dýchavičnosť, zvýšený krvný tlak, neschopnosť sústrediť sa alebo jasne myslieť.
 3. Zvýšená tvorba bakteriálnych mikrokolónií a s tým spojenými infekciami (po opakovanom čase chronické) na pokožke tvári ako aj v ústnej a nosovej dutine, najmä v oblasti čuchového epitelu (olfactory epithelium) a horných dýchacích ciest. Signifikantý rozdiel/nárast je laboratórne merateľný už po 4- až 6-hodinovým nepretržitým nosením rúška. Nárast tvorby kolónií sa akceleruje nedostatočnou alebo žiadnou dezinfekciou alebo absenciou pravidelnej výmeny rúška / respirátora. Spôsobujú všetky bežné a v populácii známe príznaky prechladnutia, chrípky ako už vyššie uvedené.
 4. Anosmia / Hyposmia (strata čuchu, tým spojená a čiastočná zmena alebo strata chute). Príčiny sú spôsobené okrem iného infekciami dutín via bakteriálne mikrokolónie alebo zlá kvalita ovzdušia.

Faktory zosilňujúce vyššie uvedené symptómy: STRACH / POCIT NEISTOTY / STRES / OBAVY Z BUDÚCNOSTI / DEPRESIE / POŽÍVANIE ALKOHOLU, MEDIKAMENTOV, SEDATÍV A INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK, atď.

Kvalita našej imunity, teda celková úroveň stability a harmónie organizmu dlhodobo klesá. Opakované potláčanie symptómov už aj pri bežných prechladnutiach a oslabeniach organizmu vedú k vzniku tzv. skrytých patógenov (TČM), veľmi ťažko odhaliteľných západnými diagnostickými metódami, čakajúcimi v hlbších vrstvách tela na svoju príležitosť. Predtým „zdravý človek“ - pacient tak po prekonaní tohto „ochorenia“ častokrát bojuje pod vplyvom vyššie uvedených faktorov s neodznievajúcimi, niekedy až mesiacmi pretrvávajúcimi symptómami (post-covidový syndróm). K tomu si naďalej oslabuje imunitný systém opätovným nosením rúšok/respirátorov.

RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) testovanie bolo vyvinuté biochemikom Kary Mullis už v roku 1983. Desiatky rokov sa vo svete vedcami používa toto polymerázové reťazové analyzovanie na základe počtu zdvojnásobovania RNA/DNA cyklov reakcií (falošná pozitivita nad ca. 35 cyklov). Pri PCR teste je nepodstatné o aký typ patogénnu, „vírusu“ alebo inej biologickej vzorky obsahujúcu RNA časti sa jedná, lebo jeho funkcia je na báze duplikácie len daných, skúmaných RNA fragmentov.

Aktuálne vykonávané PCR testy počas tejto „pandémie“ detekujú za pomoci reverznej transkriptázy len RNA výlučky našich vlastných buniek a to od membránových vezikulov, takzvaných EXOZÓMOV, ktoré pred vyše 100 rokmi mylne alebo možno aj zámerne vtedajší vedci ako Robert Koch, Louis Pasteur a iní (ako aj objaviteľ Dmitri Ivanovsky) začali označovať ako VÍRUS (z latinčiny JED, OTRAVA, TOXÍN).

Rovnako aj antigénové testy RAT (Rapid Antigen Test) monitorujú len bielkovinové obaly týchto exozómov. Sú produkované takmer všetkými bunkami, nesúce rôzne molekuly. Obsahujú rôzne kombinácie proteínov RNA (to hlavne mRNA a miRNA). Slúžia najmä ako INFORMÁTORY / POPLAŠNÉ ZARIADENIA. Hrajú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii. V závislosti od pôvodu a okolností v organizme môžu mať aktivačné a/aj inhibičné účinky. Popritom sa zúčastňujú aj pri imunitnej regulácii ako aj tvorbe imunitnej pamäte a vyvolajú aktiváciu a zrenie T-lymfocytov, ktoré sa vyvíjajú v kostnej dreni. Tie môžu aktivovať iné bunky imunitného systému alebo sa priamo podieľať na zneškodňovaní patogénov (teda aj bakteriálnych mikrokolónií, ktoré sa vytvorili z dôvodu dlhodobého nosenia rúšok/respirátorov) .

A ako je to vlastne s chrípkovým ochorením, ktorým každoročne trpia milióny ľudí a značný počet mu dokonca aj podľahne? A kam sa vlastne za posledný rok „záhadne vytratili“ tieto ochorenia a úmrtia na influenzu (z talianskeho influenza = chrípka) z celosvetových štatistík? Niektorí nekonformní jedinci, medzi nimi i rada vedcov, virológov a pod., si drzo dovolili otvoriť svoje ústa a prehovoriť o týchto nezrovnalostiach v štatistických údajoch WHO a iných organizácií.

Samozrejme že bola v éteri, v rámci prípravných strategických plánov pre nepohodlných „konšpirátorov“ už pripravená adekvátna odpoveď na vyvrátenie ich tvrdení a „mýtov“. Médiá, vedci ako aj politici tvrdili, že sa tu jedná len o chybnú interpretáciu štatistických údajov. „Nebezpečný“ pseudo Influenza vírus sa totiž logicky nemohol šíriť nakoľko títo podozrievaví jedinci nebrali pri svojich tvrdeniach ohľad na fakt, že počas „pandémie“ boli zavedené prísne protipandemické pravidlá a obmedzenia pre občanov na celom svete. A tak na chrípku proste takmer nikto neochorel a neumrel, bodka. Je to obdobné ako pri šachovom zápase/turnaji, kde si hráči/oponenti pripravujú rôzne stratégie pre každý možný ťah súpera, a to rovno niekoľko ťahov dopredu. Nastáva potom ale zaujímavá otázka:

Keď nás lockdowny, masky a iné nariadenia či reštrikcie tak úspešne „ochránili“ pred zákernou, každý rok sa vracajúcou, vírusovou chrípkou, prečo tomu tak nebolo rovnako v prípade „korona vírusu“?

„R-číslo“ je základné reprodukčné číslo. U epidémií/pandémií pomáha odhadnúť, ako sa budú šíriť. Ak je „R-číslo“ menšie ako „1“, počet nakazených v populácii klesá. Čím väčšie ako „1“, tým rýchlejšie sa choroba šíri. Základom je teda udávanie priemerného počtu ďalších osôb, ktoré priamo nakazí jeden nakazený pacient. Je to dané najmä infekčnosťou ochorení, početnosťou osobných kontaktov nakazeného a dobou, počas ktorej nakazený môže šíriť ochorenie, než sa dostane do karantény alebo je izolovaný. Priemerné „R-číslo“ sezónnej chrípky je podľa štatistík WHO niekde medzi 1.2 a 2.2, v závislosti od chrípkovej vlny. A hľa, COVID-19 a všetky jeho rovnako „neexistujúce“ mutácie majú tiež podobný faktor šírenia, viď grafika (príklad z Česka).

Po úspešnej, desiatky rokov trvajúcej, indoktrinácií celosvetovej populácie, je pre väčšinu z nej absolútne nepredstaviteľné a neprípustné, že by chrípkový vírus, tak ako je v odbornej, vedeckej literatúre, školách a médiách prezentovaný, vôbec neexistoval. Ide totiž opäť o ten istý jav resp. mechanizmus (exozómy) medzibunkovej komunikácie. „Vírusy“ (exozómy) nie sú príčinou, ale efektom respektíve následkom reakcie našich buniek napríklad na bakteriálne patogény, ktoré sa v chladnejšom období častejšie objavujú v okolitom prostredí. Zároveň je v tomto zimnom období ľudský imunitný obranný systém viac kompromitovaný. Výsledkom sú tým pádom aj početnejšie ochorenia u ľudí a z toho vyplývajúce následné úmrtia u niektorých jedincov s výrazne kompromitovanou imunitou.

KAUZALITA
(podľa doterajšej doktríny)
PRÍČINA
(vírusy, patogény)
NÁSLEDOK
(ochorenia)
KAUZALITA
(na základe môjho poznania)
PRÍČINA
(ochorenia, patogény)
NÁSLEDOK
(vírusy = exozómy)

Teraz si už len stačí v dostatočnom predstihu pripraviť kvalitný strategický plán ako tieto chrípkové štatistické čísla preklopiť a zakamuflovať do niečoho opäť nového a nevídaného, niečo ako aktuálny „KORONA VÍRUS“ (SARS-CoV-2 / COVID-19), pridať k tomu čísla ochorení spôsobených nosením rúšok, masiek či respirátorov (ako vyššie spomenuté) a v rezultáte máte tým pádom v celosvetových štatistikách zvýšené ochorenia a úmrtia (v porovnaní s chrípkou). Toto je ten skutočný HOAX na ľudí a bol už úspešne aplikovaný vo svete pred vyše 100 rokmi počas takzvanej, mylne označenej „Španielskej chrípky“, ktorej pôvod bol podľa historikov v skutočnosti skôr v Číne alebo USA. Podľa oficiálnych zdrojov prebehla v štyroch vlnách. Priemerné „R-číslo“ sa malo pohybovať okolo 2 až 3. Pandémia španielskej chrípky bola v Indii počas druhej vlny obzvlášť smrteľná, len v jesenných mesiacoch roku 1918 sa odhadovalo 13 až 20 miliónov úmrtí. Že by len náhoda s momentálnym bojom s „DELTA (Δ)„ variantom COVID-u v Indii? Väčšina úmrtí bola na bakteriálny zápal pľúc, ktorý bol spôsobený bežnými baktériami (patogény) horných dýchacích ciest (priedušky). Zdá sa teda, že aktuálny „KORONA VÍRUS“ (SARS-CoV-2 / COVID-19) je len tým samým produktom ako „Španielska chrípka“, zabalená akurát do nového, zdokonaleného obalu.

Na začiatku tejto takzvanej „pandémie“ (v prvých mesiacoch roku 2020) sa nevykonávalo žiadne testovanie, ani ohniskové, masové či celoplošné, pretože nebolo čím, a ani čo testovať alebo nájsť. Vtedy totiž ešte nebolo možné natrafiť na žiadne žiadané, početné a politikmi a odborníkmi vyhlasované „vírusové nálože“ = exozómy v ľuďoch.

Chýbal dostatočný počet ľudí v populácii, ktorí by mali pomerne narušenú imunitu (náš obranný systém), ktorý v našom tele zabezpečuje okrem iného aj vnútornú komunikáciu na medzibunkovej úrovni vo forme tvorby exozómov, čo sú presne tie politikmi/vedcami ustavične spomínané „vírusové nálože“. Štátne hmotné rezervy nemali zámerne v zásobách takmer žiadne PCR testy (viď škandál so šéfom rezortu Kajetánom Kičurom) a antigénové testy boli úmyselne a plánovane vyvinuté až v druhom/treťom kvartáli 2020.

Ľudia na počiatku „pandémie“ (prvý kvartál 2020) ešte logicky nenosili dostatočne dlho rúška/respirátory. Populácia nebola dostatočne dlho vystavená strachom, depresiám a úzkostiam. Spoločnosť ešte nebola dostatočne deprimovaná a vystresovaná a preto boli nemocnice prázdne. Rovnako aj zimné mesiace už boli za nami, obdobie v ktorom je, ako je všeobecne známe, ľudský imunitný systém viac kompromitovaný rôznymi patogénmi z externého prostredia. Masové, celoplošné testovania na exozómy resp. pseudo-vírus malo zmysel spustiť až na jeseň, teda ku koncu roku 2020, kde je imunitný systém ľudí viac vystavený vonkajším patogénom z okolia. Zároveň až po mesiacoch neustáleho nosenia rúšok alebo respirátorov vznikali dostatočné bakteriálne nálože v horných dýchacích cestách, a po psychickej stránke začali byť ľudia už značne znechutení, vyľakaní, neistí či skľúčení.

ZOSTRIH MUČENÍKOV SLOVENSKA. Krátky zostrih rôznych momentov z mediálneho a politického sveta na Slovensku, kde sa „účinkujúci trýznili a mučili“ so svojimi rúškami a respirátormi. Zdroje: TA3 – V politike (Noro Dolinský) / NR SR (Romana Tabák) / TB (Vladimír Krčméry)

Výskyt a rozšírenie takzvaných „agresívnejších mutácií vírusu“ je podporované a akcelerované aktuálne aj sprísnenou agendou ochrany zdravia a to za podpory odporúčaní, ba dokonca ojedinele aj príkazmi nosenia väčšieho počtu rúšok naraz alebo nutnosti nosenia menej priedušných respirátorov (bezventilových FFP2, KN95), čím sa zabezpečí ešte viac sťažené dýchanie ľuďom (viď vyššie Hypoxemia a Hypercapnia).

Dostupné a súčasne predávané respirátory sú k tomu navyše vyrábané zo syntetických netkaných polypropylénových mikrovlákien (PP - termoplastické polyméry vyrobené procesom Melt-Blown), obsahujú v sebe lepidlá, spojivá, antioxidanty, UV-stabilizátory a formaldehyd alebo anilín. Všetci výrobcovia na svete ich bez výnimky odporúčajú len na jednorazové a krátkodobé nosenie. Logicky to bude viesť s veľkou pravdepodobnosťou k ďalším početnejším „nákazám“ a ochoreniam.

Nielen tí, v strachu z vírusu a perzekúcie, uväznení jedinci nosia a budú naďalej poctivo nosiť svoje masky, rúška, či toxické respirátory. „Bez rúška sa cítim ako nahá“ - hanbliví či úzkostliví ľudia si nosením masky vytvárajú určitú formu ochrany alebo bariéry s vonkajším svetom. V stave ich preciťovanej, dlhodobej menejcennosti vidia takéto prekrytie tváre ako pomôcku na schovanie svojej identity, svojich emočných stavov a nálad; preto sa aj ľahko s ním stotožnia.

Iným zase môže maska pomáhať pri skrývaní ich emočných prejavov a mimík v tvári. Nejeden má tak napríklad možnosť upustiť od vynúteného úsmevu (obsluha v reštaurácii alebo predajni), a iný naopak si môže dovoliť spraviť cynický, ironický, sarkastický alebo výsmešný úškrn na hosťa, pacienta či zákazníka. Aj takýto jedinci vidia svoju masku ako výhodu oproti ostatným.

A tak sú takéto bytosti, už len ich samotnou prítomnosťou na verejnosti, živým a najmä „zodpovedným“ príkladom pre svoje okolie, teda spoluobčanov. Figurujú v spoločnosti ako katalyzátor pre ďalších jedincov pri dodržiavaní opatrení. Nosia i naďalej rúška, masky či respirátory; a to dobrovoľne, teda bez príkazu a nariadenia „zhora“.

Obdobné chovanie bude pravdepodobne možné onedlho pozorovať aj v prípade vakcinácie. Niektorí „vzoroví“ občania budú, okrem falošného pýšenia sa pri prezentácii, používaní a kontrolách svojich, čerstvo „vybojovaných“ COVID pasov, ukazovať náplasťou aj svoj nový status „SOM V BEZPEČÍ“ alebo „UŽ SA MA NETREBA OBÁVAŤ“. Obligátnu náplasť, ktorú dostali po očkovaní, si just nechajú viditeľne (napr. tričko alebo blúzka bez rukávov) a čo najdlhšie nalepenú ako symbol na ramene: „teraz patrím už aj ja k vyvoleným“. No nič nebude pravdepodobne ďalej od skutočnej pravdy, ktorá sa už čoskoro odhalí. Niektorí jedinci, ktorí tomuto prichádzajúcemu trendu obzvlášť prepadnú, si budú môcť časom zadovážiť a patrične prezentovať svoj nový „status“ aj rôznymi podpornými módnymi doplnkami ako rúška/masky, retiazky, odznaky, tričká, šiltovky a podobne. Následne si možno ihneď spravia nové nastajlované „EGO“ selfíčko aby ho mohli zdielať na svojom facebookovom alebo instagramovom profile. Toto chovanie bude samozrejme vopred masívne podporované rôznymi svetovými politikmi, celebritami a inými „známymi tvárami“, ktoré si na svojich „profilovkách“ rôznych sociálnych médií „vylepia“ najaktuálnejšiu fotku, najlepšie ešte počas vpichu vakcíny, alebo tesne potom, spolu s nejakým elegantným leukoplastom na svojom ramene ako v prípade Ursuly von der Leyenovej, nemeckej političky a predsedníčky Európskej komisie.

Ďalšou témou je starostlivosť „elít“ o naše zdravie, ktorá je so skrytou zákernosťou iba predstieraná. Ide o sofistikované metódy ako napríklad, že niektoré značky vakcinačných látok, často spomínaná „AstraZeneca“, spôsobujú údajne nadmerné vedľajšie, i keď oficiálne nedokázané a popierané účinky. Určité šarže sa stiahnu z obehu alebo sa ich podávanie dočasne zastaví, čím sa v populácii klamlivo evokuje pocit „zodpovednej starostlivosti elít“ o naše zdravie a životy.

Rovnako tak aj v prípade vakcíny „Sputnik V“, kde došlo k plánovane úmyselným „nedorozumeniam“ medzi vývojárom (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) a Európskou liekovou agentúrou EMA (European Medicines Agency) v procese núdzového schvaľovania danej vakcíny. Údajne bola žiadosť podaná na „nesprávnu“ organizáciu EMA, ktorá mala náhodne rovnakého menovca, teda skratku.

Stojí za povšimnutie, že obaja vývojári, teda Oxfordská univerzita v Anglicku (AstraZeneca) a Ruský inštitút Gamaleya (Sputnik V) spolupracujú už dlhšiu dobu nielen na vývoji toho istého typu vakcíny „Viral Vector“, teda rekombinantná vektorová DNA vakcína (Ad26), ale aj na možnosti kombinovania (zmiešanom podávaní) vakcín oboch značiek, pričom „Sputnik V“ používa v druhej dávke ako nosič adenovírus sérotyp 5 (Ad5).

Falošná starostlivosť „elít“ o svojich občanov je zrejmá aj v prípade hraného „fiaska“ s vakcinačnou látkou od nemeckej spoločnosti CureVac. Európska Únia už údajne objednala a fixne rezervovala pre druhú polovicu v roku 2021 vyše 400 miliónov dávok od tejto firmy. No v predbežných registračných štúdiách dosiahla „len“ 47%-nú úspešnosť proti „vírusu“ Sars-CoV-2, čo je ďaleko pod minimom (70%) stanovené od WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). V rámci „dôstojnej“ starostlivosti všetkých „funkcionárov“ v Bruseli (EÚ) či Ženeve (WHO) a samozrejme aj zodpovedných na strane výrobcu o zdravie ľudí, nebude s touto látkou počítané a jej schválenie cez inštitúciu EMA bude zamietnutá.

Jedná sa opäť len o cielene vyvolanú ilúziu výberu: Nie, zaočkovanie občanov verzus ich neočkovanie, ale akou značkou vakcinačnej látky sa dať zaočkovať.

Celá „pandémia“ je zorchestrovaná so zákerne vyvolaným, pedantne načasovaným a akcelerovaným pnutím v spoločnosti. Kľúčový výraz: „STRATÉGIA NAPÄTIA“ (Strategy of Tension). Stačilo len vopred plánovane dočasne oddialiť výrobu a dodávky vakcín, ktoré boli už pred rokmi vyvinuté (vývoj mRNA vakcín začal už pred vyše 20-imi rokmi), neustále predlžovať núdzový stav a lockdowny (aj zákazy večerného a nočného vychádzania) alebo praktizovať „nevyhnutné“ opatrenia a opakované testovanie sa.

Svoju úlohu v tomto procese zohráva aj dlho vopred pripravované, zámerne plánované „mediálne divadielko“ zinscenovanej koaličnej krízy vlády, a nutnosti jej reštrukturalizácie vrátane rôznych rezignácií a demisií jej členov, alebo niektorých vybraných politikov a vedcov, hrajúcich sa na nekompetentných lídrov, ktorí navonok neboli a nie sú stále schopní efektívne manažovať „pandémiu“ a krajinu. K tomu patrí aj ich predstierané zlyhanie pri finančnej podpore firmám a podnikateľom, pri určovaní podmienok „oprávnených“ na pandemickú OČR-ku alebo nemocenskú PN-ku, či pri trasovaní „pozitívnych“ alebo prerozdeľovaní investícií a stimulov v prípade „plánu obnovy“ krajiny, atď.

„Experti a politici sa doteraz nevedia dohodnúť, čím liečiť chorých, zato presne vedia čím očkovať zdravých“.

Výrazne tomu „napomáha“ aj hraná, chabá alebo žiadna schopnosť zabezpečenia alternatívnych foriem liečenia reálnych symptómov „ochorenia“ COVID-19, či sa už jedná o dodávky rôznych medikamentov ako Ivermectin, Isoprinosine, Scabioral, Stromectol, Remdesivir, Hydroxychlorochín a iných, alebo liečby formou monoklonálnych protilátok ako Kasirivimab a Imdevimab. Dôležité bolo a je, aby čo najviac ľudí bolo postihnutých, ochorelo a trpelo hore uvedenými symptómami (aj tými psychosomatickými ako depresie, stres, strach, ...). A falošne evokovanou vzájomnou solidaritou dodržiavania opatrení nás dostanú napokon presne tam, kde nás potrebujú. Tak aby sme nakoniec o tú „ihlu“ dokonca prosili/žiadali. Celý čas ide a priori o to:

DOSTAŤ SA „TRÓJSKYM KOŇOM“ DO NAŠICH TIEL!

Dlhé roky pripravovaný, v nápade primitívny, no dokonalý plán so špirálovým efektom. Nikdy nešlo o nejaký „vírus“, a už vonkoncom nie o naše zdravie. Cieľom bolo a je naša vakcinácia/očkovanie, a to na dobrovoľnej báze. Kľúčový výraz: „ZNAK ŠELMY“ (The Mark of The Beast = ľudská schránka/bytosť na uhlíkovej báze 6 protónov, 6 neutrónov, 6 elektrónov).

Vakcinačný/očkovací armagedon

alebo najväčší triediaci proces v dejinách ľudstva

Stupňujúce sa pretláčanie agendy nutnosti vakcinácie/očkovania bude pre každú ľudskú bytosť na tejto planéte jej „lakmusovým testom“. Separačným procesom prebehnú všetky stvorenia ako napríklad duchovné (spirituálne), duševné, organické portály, klony, replikanti, pusté (duchom/spiritom neobsadené = NPC – Non Player Character), atď.

Bill Gates a jeho žena Melinda, ktorí založili a prevádzkujú svoju nadáciu „Bill & Melinda Gates Foundation“ , investujú dlhodobo finančné prostriedky v desiatkach miliónov ročne do nasledovných farmaceutických spoločností a ich aktuálnych vakcín / očkovacích látok:

 1. Pfizer-BioNTech
 2. Moderna
 3. AstraZeneca
 4. CureVac
 5. Johnson & Johnson
 6. Novavax

Na TED konferencii v USA z roku 2010, bývalý hlavný majiteľ Microsoftu, multi-miliardár Bill Gates, ktorý daroval stovky miliónov dolárov na nové očkovacie programy, hovoril o emisiách CO2 a ich účinku na zmenu podnebia. Predstavil vzorec na výpočet emisií kysličníku uhličitého:

CO2 = P x S x E x C, pričom dané premenné znamenajú:

P = People = Počet obyvateľov
S = Services per person = množstvo Služieb na jedného obyvateľa
E = Energy per service = množstvo Energie na jednu službu
C = CO2 per energy unit = množstvo CO2 na jednu jednotku energie

Potom dodal, že na to, aby sa CO2 priblížilo nule, „tak sa zrejme jedno z týchto čísel musí poriadne priblížiť nule.“ Následne Bill Gates začal popisovať, ako možno prvé číslo (P = Počet obyvateľov) znížiť.

Citujem: „Na svete je teraz 6,8 miliardy ľudí (stav z roku 2010)… čo porastie až na zhruba 9 miliárd. Ak sa nám podarí VYVINÚŤ NOVÉ VAKCÍNY, zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby, možno by sme mohli to číslo ZNÍŽIŤ tak o 10 až 15%.“

Vakcíny boli vyvinuté a sú použité proti „vírusu“. Tým vírusom sme MY ĽUDIA (viď aj film "THE MATRIX" z roku 1999), pretože sme našu planétu, jej faunu a flóru úplne zdevastovali a dostali ju našim správaním do disharmónie a nerovnováhy. Vykynožujeme pre „naše“ potreby nespočetné množstvo živočíšnych druhov na súši a v našich vodách (oceánoch, moriach, jazerách, riekach), geneticky modifikujeme pre „naše“ potreby rôzne rastliny a tým aj naše (p)otraviny (GMO - Genetically Modified Organism), upravujeme pre „naše“ potreby celé pozemky a krajiny (aglomerácia), likvidujeme veľkoplošne pre „naše“ potreby zalesnené plochy aby sme na nich následne pestovali rôzne monokultúry, udržujeme pre „naše“ potreby rôzne zvieracie, „hospodárske“ druhy v neprimeraných, neľudských podmienkach, produkujeme pre „naše“ potreby neskutočné haldy odpadov, vrátane množstva nerecyklovateľných, vysoko toxických a rádioaktívnych, atď. Nemôžeme takto neohľaduplne konať naďalej.

Dokumentárny film „THE YEAR EARTH CHANGED“ (rok, ktorý zmenil Zem) z roku 2021 hovorí nielen o aktuálnej „Korona pandémii“ ale najmä o jej dopadoch na flóru a faunu na Zemi. Doposiaľ nevídané zábery ukazujú, ako celosvetové lockdowny a obmedzenia otvorili dvere prírode, ktorá sa spamätala a opäť na krátke momenty prekvitá. Ľudstvo ako také sa na chvíľu síce zastavilo, no Zem si našla v oceánoch, na pevninách i na oblohe opäť svoj stratený rytmus. Od opätovného počutia spevu vtákov v opustených predmestiach, ba dokonca centrách veľkomiest, zazretia veľrýb v rôznych zálivoch sveta, korytnačiek na plážach vo Francúzsku až po stretnutia s kapybarmi na predmestiach v Južnej Amerike, jeleňmi v meste Nara v Japonsku či leopardmi v hotelových komplexoch v Južnej Afrike, ľudia na celom svete mali opäť príležitosť spojiť sa s prírodou ako ešte nikdy predtým. Výrazná redukcia dopravou znečisteného ovzdušia umožnila nemožné... pohľad na himalájske hory z Naí Dillí v Indii. A to je len zlomok príkladov návratu fauny a flóry k ich prirodzenej rovnováhe naprieč všetkými kontinentmi. V tomto dokumentárnom špeciáli je divák svedkom toho, ako môžu mať najmenšie zmeny v chovaní ľudí počas „pandémie“, napríklad zníženie až úplné pozastavenie akejkoľvek dopravy na súši, vode a vo vzduchu, uzavreté pláže, parky a mestá, zásadný vplyv na prírodu. Zreteľne ukazuje ako sme planétu našim doterajším správaním dostali do nerovnováhy, ale i ako rýchlo je schopná vrátiť sa do stavu harmónie. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Stačí, aby sa „ľudský druh“ zázračným spôsobom na moment zastavil... či nebodaj nastálo značne „vytratil“ z povrchu matky Zeme? Žeby taká malá predzvesť nastávajúcich, trvalejších zmien, zaznamenaných na Georgijskích poradných kameňoch (Georgia Guidestones)?

Na tomto svete je mnoho ľudí (humanoidov), avšak len hŕstka ľudských (humánnych) bytostí

Vyhubiť či nechať žiť tie „dotieravé“ komáre? To je pred letom každoročná otázka úradov a samospráv v rôznych regiónoch Slovenska. Podobné otázky si kladú „zodpovední“ a „znepokojení“ ľudia (farmári a pestovatelia, chovatelia dobytku, poľovníci, atď.) aj v prípade lovu diviakov, medveďov, vysokej zvery alebo rôznych druhov hlodavcov, vtákov či hmyzu, a to po celom svete. Egoisticky sme doteraz rozhodovali o „živote“ týchto bytostí napríklad pri ich „premnožení“, „prínosu“ či ekonomických alebo ekologických „výhodách“ pre „naše“ potreby. Tak ako sme po dlhé desať-, ba dokonca storočia zaobchádzali so „škodcami“, bude tak teraz obdobnou formou „postarané o nás“? Dobehne nás kolektívna karma a bude nám predložený účet za naše konanie a „hospodárenie“ na Zemi? Zožneme to, čo sme sami zasiali?

CORONA (latinsky) KORUNA
VIRUS (latinsky) TOXÍN

 1. postulát: ĽUDSKÝ DRUH KORUNA (corona) TVORSTVA ?
 2. postulát: ĽUDSKÝ DRUH VÍRUS (toxín) TEJTO PLANÉTY ?
 3. postulát: VAKCÍNA NA „CORONA VIRUS“ VAKCÍNA NA „KORUNU TVORSTVA“ ?
 4. postulát: VAKCÍNA NA „KORONU“ VAKCÍNA NA „SIEDME ENERGETICKÉ CENTRUM“. Uzatvorenie korunnej čakry = strata spojenia fyzického tela (avatar) s energiou Zdroja/Vesmíru/Univerza/Boha = degradácia fyzickej schránky (hardvér) a odchod bytosti do procesu reinkarnácie/recyklácie duše (softvér).

Sme premnožení, pretože ako „koruna tvorstva“ nemáme „prirodzeného nepriateľa“, ktorý by nás udržiaval v rovnováhe s okolitou prírodou. A ako „najvyspelejší“ a „najinteligentnejší“, no žiaľ stále neuvedomelý živočíšny druh na tejto planéte, sa doposiaľ rozmnožujeme bez ohľadu na následky a dopady na naše prostredie v ktorom žijeme. Vykoná sa teraz na „nás“ presne to, čo sme my po celú dobu robili iným druhom, či už zveri alebo rastlinám? Budeme preto pre zmenu vyhubení MY ĽUDIA? Eutanáziou resp. utratením (rana z milosti) v podobe „uspávacieho“ injekčného roztoku? Veď obdobne to predsa robíme aj pri našich milovaných domácich zvieratkách. Nech sa veľká časť ľudí netrápi procesom katarzie a miesto toho radšej odíde „v mieri“ do svojej reinkarnácie.

Zaplatíme veľmi vysokú cenu za „naše“ spôsoby doterajšieho žitia na planéte.

Jedným z ukážkových príkladov podprahovej komunikácie s divákom je americká produkcia filmu z názvom MATRIX z roku 1999. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už vyše dve dekády dozadu. Žeby len náhodná predzvesť? Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie TU.

Krátky úryvok z filmu SAMSARA. Aj takýto sme my, ľudia. A aj takto sa chováme ku sebe navzájom a k svojmu prostrediu. Život v úplnom odpojení od prírody a matky Zeme. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Vakcinácia ako cesta ku slobode a k návratu do normálu

Igor Matovič / 1973 – ???

Vakcína je sloboda, po ktorej všetci tak túžime

Vladimír Krčméry / 1960 – ???

Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom

Marek Hamšík / 1987 – ???

Vakcína je riešenie

Adela Vinczeová (Banášová) / 1980 – ???

Ľudia sa budú môcť DOBROVOĽNE rozhodnúť pre pohodlnú, kratšiu cestu „KU SLOBODE“, a to formou

„REINKARNAČNEJ“ INJEKCIE = VAKCÍNY

...no pravdu sa najskôr už nikdy nedozvedia a ani to, čo ich skutočný a náhly „odchod“ z tohto sveta spôsobilo. Ich „odchod“ bude s veľkou pravdepodobnosťou oddialený s určitou latenciou aby bolo v populácii zabezpečené ďalšie početné dobrovoľné očkovanie sa. Úmrtia môžu byť odôvodnené napríklad novou, ešte agresívnejšou pseudo-mutáciou ako „Alpha“ a „Beta“ alebo úplne novou vlnou, tentokrát už veľmi reálnej pandémie, napr. verziou „DELTA (Δ) PLUS (+)“, spôsobenou priamymi následkami predchádzajúcej vakcinácie a so symptómami, ktoré nebudú primárne vrhať svetlo na samotné očkovanie a dávať ho do kauzálneho súvisu. Opäť perfídny zámer so špirálovo rastúcim účinkom počas pokračujúcej vakcinácie s cieľom uspokojujúcej depopulácie na zemi. (3G - Global Genetic Genocide)

„REINKARNAČNÉ“ CENTRÁ = „VYKÚPENIE“ SA Z ILÚZIE BEZMOCNOSTI

Etymológia slova/písmena DELTA:

DELTA (Δ - gréčtina) = DALETH (𐤃 - feničtina) = DALT (𓉿 - staroegyptčina) = DVERE (brána/portál - slovenčina)
DELTA (Δ) - výstupné dvere pre ľudské bytosti, ktorými opustia Zem.
DELTA (Δ) - má trojuholníkový tvar a znázorňuje okrem iného rozvetvenie/rozdelenie rieky/riečneho toku na viaceré jednotlivé prúdy. Pôvod sa nachádza opäť v antickom Egypte a (Δ) do dnešného dňa graficky opisuje tvar rieky Níl na území Egypta.
DELTA (Δ) - počiatok rozdelenia/separácie ľudských bytostí medzi sebou.

Spoločnosť sa úspešne a plánovane rozdelí na dva tábory:

 1. „koalícia ochotných“ = zaočkovanci
 2. „antivaxeri“ = odmietači vakcín

Tieto sa následne poštvú s pridaním kvalitných mediálnych „katalyzátorov“ (správ) proti sebe. „Strašidelný vírus“ totiž nemá "tvár", je predsa tak mrňavý, no a s takým nepriateľom sa len veľmi ťažko bojuje. Táto vlastnosť je už aj z minulosti dobre známa najmä všetkým vojnovým stratégom keď boli obdobné taktiky použité na poštvanie rôznych skupín či národov proti sebe. Nuž, a v prípade "nezaočkovaných" sa takto podobizeň "neviditeľného" vírusu veľmi rýchlo zhmotní a nadobudne črty. A hľa "triedny nepriateľ", teraz už s "tvárou", sa zrazu zrodil... hor sa do neho. My "zodpovední" (konformní) to teraz tým neohľaduplným "vírusonosičom" a "vírusošíričom" teda poriadne ukážeme.

Zároveň bude stačiť vládou a odborníkmi postrašiť hrozbou obnoveného zatvorenia reštaurácií, prevádzok, predajní, kultúrnych zariadení a následne túto hrozbu stiahnuť s vysvetlením, že ostanú teda, vraj kvôli ekonomike, i naďalej otvorené... ale teraz už IBA PRE ZAOČKOVANÝCH. Silné to pokušenie pre nejednu dušu... nie každý bude vedieť odolať. No a pre tých „najodolnejších antivaxerov“, ktorí nepodľahnú ani týmto lákadlám bude pripravený finálny „showdown“ vo forme vysokých počtov nakazených, hospitalizácií a následných úmrtí vraj najmä „nezaočkovaných“ z tejto novej „pandémie“. Avšak v skutočnosti sa bude jednať o „obete“ predošlého očkovania, čo nebude však v panike a ošiali diania takmer nikto spochybňovať, keďže médiá a ich informačné výstupy sú a ostanú pod plnou kontrolou „režisérov pandémie“.

Tí, ktorí sú práve v procese svojho prebúdzania sa patria logicky výlučne do množiny 2., teda „antivaxerov“ = odmietačov vakcín. Avšak nie všetci medzi nimi sú už, alebo vôbec, na svojej ceste poznania. Podaktorí ešte stále „spia“, no značná časť v tejto skupine je jej súčasťou primárne z iných dôvodov. Sú nimi najmä strach o vlastné zdravie a prežite či zdravie rodiny a blízkych, čo nemá s procesom prebúdzania sa veľa spoločného. Preto časom „odíde“ i z tejto množiny značná časť populácie.

Medzi takzvanými „antivaxermi“ sa bude nachádzať resp. sa časom vytvorí podmnožina takých, ktorí v skutočnosti už dávno alebo čerstvo zaočkovaní budú, no s tým rozdielom, že to kategoricky nepriznajú. V tejto skupine budú nielen tí, ktorí sa časom viac a viac vyľakajú, následne podľahnú strachu zo „pseudo“ vírusu a zároveň sa budú obávať možných represálií, posmechu či nepochopenia zo strany svojej komunity odporcov vakcín. Budú tam aj takí, ktorí sú do tejto množiny zámerne a cielene vopred infiltrovaní „manažérmi pandémie“. Logicky to môžu byť pokojne aj známe tváre politikov, hercov, športovcov, spevákov alebo umelcov, proste mediálne známych odporcov vakcinácie. Práve oni sa použijú v správny moment ako „žolík“ na torpédovanie a rozbitie „antivaxérskej“ skupiny a okamžité presvedčenie majority z nich „k ihle“ ako „vykúpeniu“ sa zo zrady a ilúzie „falošného poznania“ o neexistujúcom víruse a biologickej zbrani nazývanej vakcína.

Stačí totiž, ak „padne“ len „jedno domino“ z týchto podsunutých „hlasných trúb“ ako napr. Róbert Fico, Marián Kotleba, Milan Uhrík, Adriana Krajníková, Jaromír Jágr, Lukáš Pollert, Joseph Mercola, Robert F. Kenned Jr. a rada ďalších. Už len samotná hospitalizácia, nebodaj ich náhly odchod „na druhý svet“ okamžite rozpútajú lavínu vakcinácie v skupine antivaxerov. Mediálnou formou sa títo „obetní baránkovia“ podstrčia do popredia a toto sa instantne bude rovnať ekvivalentu atómového výbuchu v tábore „antivaxerov“. Takáto mediálna správa nemusí byť dokonca vôbec založená na akýchkoľvek overených skutočnostiach, môže sa teda jednať aj o vopred zinscenovanú a dohodnutú „kačicu“. Najefektívnejšia bude ale zaiste reálna udalosť = smrť známeho „antivaxera“. Aj tu platí, že títo infiltrovaní destabilizátori pravdepodobne nemajú ani šajnu, koho agendu tu vlastne spĺňajú, teda pre ktorý „manšaft“ vôbec hrajú. Možno títo posluhovači dôverujú a budú až do posledného momentu veriť, že im COVID vakcína nič nespôsobí a že sú pod dohľadom svojich temných „elitných nadriadených“ a teda „v bezpečí“. Rad radom ale všetci z nich vyfasujú na sklonku ich neuvedomelého bytia na Zemi svoj vlastný, malý armagedon a apokalypsu.

Všetko, čo sa už vyše roka, ak už nie skôr, deje počas a pred „pandémiou“ v tejto multilevel agende, je už v predstihu súčasťou triediacich a očistných procesov planéty. Súčasťou tejto dlhodobej stratégie separačného procesu ľudstva bolo aj včasné zavedenie obmedzení v sociálnych kontaktoch (social distancing) ľudských bytostí. Cez taktiku implementácie fejkového vírusu bolo a je umožnené istému počtu „prebúdzajúcich sa“ postupne sa odlúčiť a odpojiť od svojich väzieb s rodinnými príslušníkmi, manželmi/manželkami, partnermi/partnerkami, priateľmi/priateľkami, blízkymi a známymi. Jedná sa o formu pomocnej ruky pri neskoršej strate resp., „odchode“ týchto bytostí.

A aj keď tomu väčšina „prebúdzajúcich sa“ zatiaľ ešte nebude vedieť porozumieť, pritlačenie ľudí ku kvázi povinnému očkovaniu je tiež istou formou pomôcky pre nich. Tí, ktorým prestáva dávať ich doterajší spôsob života zmysel, budú ochotní vzdať sa svojho starého zamestnania či pracovnej náplne, keďže ich vnútorné, intuitívne presvedčenie a vedenie bude mať pre nich oveľa vyššiu váhu ako akákoľvek strata ilúzií istôt. Respektíve ignorácia a odvracanie sa od intuície, vnútorného hlasu či „volania duše“ bude nevyhnutne spojená so stupňujúcim sa nekomfortom, depresiám až bolesťami fyzického tela, ktoré bude týmto spôsobom navádzať človeka ku krokom do neznáma a opusteniu všetkého starého čo mu na ceste naplnenia skutočného životného poslania prestáva slúžiť.

U bytostí, ktoré sa zväčša snažia vyhnúť prichádzajúcim nepríjemnostiam v ich živote a obávajú sa tak vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, je málo pravdepodobné, že budú vedieť z dlhodobého hľadiska preciťovať pohodlie a rovnováhu za akýchkoľvek okolností. Len tí, ktorí sa opakovane uchopia nepríjemných výziev a čelia nekomfortu majú opätovným „tréningom“, či už na podvedomej alebo dokonca vedome volenej úrovni schopnosť rozšíriť svoju zónu komfortu.

A práve (ne)vnímanie a (ne)pochopenie rozdielu medzi DOBROVOĽNÝM / SLOBODNÝM rozhodnutím vakcinácie verzus POVINNÝM očkovaním z pocitu donútenia či ilúzie bezvýchodiskovej situácie, prispeje k tomu ako sa niektorí ľudia budú vedome či podvedome rozhodovať.

Na „miskách váhy“ budú dva závažné aspekty a hlboko zakorenené strachy:

 • riziko straty zamestnania/povolania a tým ilúzie finančných istôt a zabezpečenia. Hrozba odmietnutia zdravotnej starostlivosti. Možná strata sociálneho statusu, blahobytu a výdobytkov (konzumného, materiálneho spôsobu života); existenčné strachy každej bytosti na jej subjektívnom rebríčku hodnôt
 • riziko straty zdravia a finálne života

Takýto krok do „neznáma“, ergo čeliť silne nepríjemnej situácii na svojej „križovatke“, „rázcestí“ života bude ešte silnejším triediacim mechanizmom bytostí a rozdelenia svetov. Slučka sa bude stále viac a viac sťahovať a miera diskomfortu stupňovať, a to do takej miery aby sa časť ľudstva vedela konečne oslobodiť zo svojho neviditeľného väzenia = matrixu.

Zvýšené úmrtia najmä očkovaných ľudí bude nevyhnutné v populácií mediálne kamuflovať aby tento súvis nebol ihneď registrovaný a nevyvolal masovú paniku v bez tak už ťažkom období ktorým si ľudstvo práve prechádza. Jednou z možností zastretia budú okrem hlavného ťahúňa, teda pseudo mutácie/variantu neexistujúceho korona vírusu aj diverzné iné epidémie, ktoré doposiaľ nie sú dokonca priamo spájané s vypuknutím medzi ľuďmi alebo možným prenosom na nich. Vhodná sa tu zdá byť dajme tomu vtáčia chrípka (aviárna influenza H5N1 resp. A/H5N1), africký mor (AMO) alebo chrípka ošípaných (A/H1N1). Informačné pole bolo už v minulosti, a aj naďalej bude za pomoci médií načas v predstihu pripravené, aby boli prekvapenia a šoky iba marginálne a väčšina ľudí aj s takýmto scenárom oboznámená.

V Európe sa napríklad aktuálne že vraj šíri africký mor medzi diviakmi. A aby neprešiel z divej na domestifikovanú, „hospodársku verziu“ svine, tak sa napr. „profylakčným“ odstrelom veľkého počtu diviakov zabráni akože šíreniu nákazy s následne oveľa vyššími „ekonomickými“ škodami medzi chovateľmi domácich prasiat. Týmto masívnym zredukovaním premnoženej populácie ľudí, pardon, v tomto „výnimočnom“ prípade divej ošípanej, sa môže uvoľniť na potravinársky trh veľké množstvo „čerstvého a zdravého“ mäsa, ktoré si za „špeciálne upravené“ ceny budú môcť zadovážiť spotrebitelia v obchodných reťazcoch na vlastnú konzumáciu. Mäso bude samozrejme pod drobnohľadom „odborníkov“ aby nebodaj čisto náhodou niečo zrazu „nevypuklo“ medzi ľuďmi. Hmmm, znie to nejak povedome, nie? Obdobné sa tu dá aplikovať na ľubovoľného „vírusového strašiaka“, úplne nových ale aj takých už v minulosti neraz mediálne predstavených a použitých. Na africkom kontinente by to mohla byť zase nejaká nová verzia „Ebola vírusu“, na americkom by sa zrazu objavil opäť „Zika vírus“, v Európe by náhodne vypukla medzi ľuďmi neočakávane stará známa „Salmonelová enteritída“ (salmonelóza), „Osýpky“ (Morbilli) či „Hepatitída“ (zápal pečene, žltačka), v Austrálii by si populáciu podmanili baktérie komplexu „Burkholdéria cepácia“ (BCC) a na blízkom východe sa možno oplatí „oprášiť“ tamojším známy „MERS-CoV vírus“. Fantázii nie sú „profíkom“ v pozadí kladené žiadne medze, v repertoári majú nespočetný arzenál „zbraní“, ktoré si už desaťročia patrične pripravili a s podporou médií „nabili“.

Technologickým spúšťačom a akcelerátorom očisty planéty Zem od ľudskej populácie bude pravdepodobne okrem sofistikovanej 5G mobilnej siete aj na obdobnom mikrovlnovom žiarení postavený globálny systém komunikačných satelitov „STARLINK“ od Elona Muska (frakcia Enlil, Anunnaki). Radiácia mikrovlnových lúčov v rozsahu Ku-pásma (12 – 18 GHz) a Ka-pásma (26,5 – 40 GHz) môže zrejme v presne určenom, úzkom frekvenčnom rozsahu daného pásma vyvolať postupnú, či náhlu aktiváciu, podporu a/alebo urýchlenie rôznych chemických/biologických procesov v tele očkovaného. Môže dôjsť napr. k postupnému, ba možno i rapídnemu, no najmä „neočakávanému“ oslabeniu či zlyhaniu imunitného systému. Tým sa môžu prebudiť a umocniť napr. rôzne latentné ochorenia alebo spiace patogény v tele dotyčnej osoby. Možná je aj nejaká forma autoimúnneho ochorenia zaočkovaného, keď niektoré bunky normálne zabezpečujúce obranu organizmu proti infekcii a poškodeniu začnú nekontrolovateľne napádať a ničiť iné, primárne zdravé bunky v tele.

Avšak samotná pôda k vyššie uvedenému bude pripravená oveľa skôr, a to vytvorením rôznych peptidov cez modifikované (Gain-of-Function) spike (hrotové) / peplomer proteíny, ktoré vzniknú na zaklade jednovláknových mRNA sekvencií ribonukleovej kyseliny, injektované predošlou vakcináciou do tiel ľudí. Tieto upravené spike proteíny majú po vakcinácii za úlohu "animovať" imunitný systém očkovaných k výrobe účelovo "vylepšených" (Gain-of-Function) imunitných buniek a protilátkových proteínov (bielkovín) ako napr. izotopy imunoglobulínu IgA, IgD, IgE, IgM, ale najmä IgG (tento izotop totiž prechádza ako jediný placentou u tehotných žien na plod). A práve tieto "vylepšené" imunitné bunky a protilátky budú mať časom, v kombinácii s mikrovlnovým žiarením "Starlink-u" + 5G letálne následky pre dotyčné bytosti. Jedná sa tu skrátka o viaczložkovú, veľmi dôkladne vymyslenú a prepracovanú zbraň, pri ktorej každá z jej častí je sama o sebe viac-menej neškodná.

Oficiálnym naratívom je, a i naďalej ostáva samozrejme úloha mRNA reťazcov z vakcín povzbudiť telo k výrobe tých "najkvalitnejších" protilátok a buniek na neutralizáciu vírusu..., áno, toho stále neexistujúceho.

Oficiálny, proklamovaný hlavný cieľ spoločnosti Starlink je ponuka celosvetového satelitného širokopásmového (vysokorýchlostného) internetového pripojenia a k tomu pridružených služieb s nízkou latenciou signálu najmä do vidieckych oblastí a regiónov s nedostatkom pokrytia štandardnými pozemnými sieťovými operátormi. Je to však len krycí manéver pre skutočný zámer niekoľkomiliardového projektu, ktorý je od samého počiatku vedený pod taktovkou „vojensko-priemyselného komplexu“ (MIC – Military Industrial Complex) sledujúc pritom svoj rozvoj a aplikáciu pokročilého systému riadenia taktických operácií (ABMS, Advanced Battle Management System). Elon Musk (Enlil, Anunnaki) ako aj jeho spoločnosť sú v popredí len divadelnou fasádou pre bežný ľud a médiá.

26. júna napísal Elon Musk (frakcia Enlil, Anunnaki) na svojom Twitter kanály, že všetkých 72 orbitálnych rovín v rozsahu Nízkej obežnej dráhy Zeme (LEO - Low Earth Orbit), ktorou sa uberajú satelity Starlink pri obiehaní planéty, bude aktívnych už v priebehu augusta 2021. Potvrdil, že nepretržité, celosvetové pokrytie (zatiaľ okrem regiónov okolo pólov = takmer žiadna populácia) bude pravdepodobné okolo septembra. Presné, a samozrejme čisto náhodné je načasovanie s príchodom akejkoľvek ďalšej, celosvetovej vlny pandémie variantu „korona vírusu“ a jeho pridružených mutácií.

VAKCÍNA JE SLOBOBA („vakcína macht frei“). Manipulačné video Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, „ospevujúce“ výhody očkovania proti „neexistujúcemu“ vírusu. Lákadlami do pasce sú slogany ako napr. „vakcína je jediná cesta ako poraziť vírus a vrátiť naše životy do normálu“ alebo „chcem si požiť ešte niekoľko rôčkov“. Účinkujúci „herci“: prezidentka Zuzana Čaputová, herečka Kamila Magálová, kňaz Ján Kulan, spisovateľ Daniel Hevier, záchranár Viliam Dobiáš, učiteľ David Králik, športovec Matej Tóth.

Preto je aktuálne informačné pole v médiách už pripravované na možnú nefunkčnosť aktuálne podávaných vakcín na prichádzajúce, nové, neexistujúce „mutácie“. Náhodou nie je ani, že na post ministra zdravotníctva bol vymenovaný (rozkazom povolaný) brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, ktorý je aj hlavným lekárom Ozbrojených síl a veliteľom Vojenského zdravotníctva SR. Bude to totiž kľúčová pozícia v nasledujúcej dobe na riadenie pokračujúcej masovej vakcinácie obyvateľstva a následnej „novej pandémie“ a genocídy populácie ľudí, ktorá bude zrejme „odštartovaná“ ešte v priebehu roka 2021. Za pomoci vojenskej štruktúry velenia a logistickej spôsobilosti armády bude totiž tento „armagedon“ najkvalifikovanejšie riešiteľný.

V rámci prípravy na túto „novú, už veľmi reálnu a devastujúcu pandémiu“ budú podporené aj všetky krízové linky pomoci, ktoré dostanú od štátu pravdepodobne nemalú finančnú injekciu. Počas „pandémie“ sa na ne totiž budú ľudia so svojimi problémami a depresiami húfne obracať, a to stále častejšie. Kľúčové skupiny pre pomoc tu budú najmä starší občania a predovšetkým najmenší, deti a dospievajúci.

V posledných mesiacoch výrobcovia vo svete úmyselne „zlyhávajú“ pri výrobe dostatočného počtu vakcín. Tým sa otvára cesta k možnosti kombinácie očkovacích látok. Už dlhšiu dobu preto prebiehajú klinické štúdie v krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko či Taliansko, kde sa na vybranom počte probantov testuje „bezpečnosť“, vzájomná znesiteľnosť a dlhodobé účinky po podaní rôznych značiek vakcín. Vo Veľkej Británii sú dokonca ešte ďalej, testujú tam totiž už aplikáciu tretieho kola vakcín. Mediálne sa bude dokonca zvýrazňovať táto metóda, a to najmä formou výhody „lepšej, dlhšej a kvalitnejšej imunizácie = ochrany“ proti zákernému vírusu a všetkým jeho variantom či mutáciám. Takto sa spolu s patričnou podporou zdravotníckych inštitúcií ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), EMA (Európska lieková agentúra) alebo CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA) postupne znížia obavy v bežnej populácii a zvýši sa akceptovateľnosť týchto krokov, keďže budú aj „oficiálne“ schválené a odobrené.

Prečo ale? Jednoducho; kombináciou rôznych očkovacích látok sa zamedzí najmä akýmkoľvek podozreniam, ktoré by vrhali svetlo na nejakú konkrétnu značku alebo výrobcu vakcín pri neskorších vážnych následkoch a zvýšenej mortalite zaočkovaných. Nebude tým pádom jednoznačné a jasné, ktorá látka to zapríčinila, a či vôbec nejaká.

Preto bude pravdepodobne na Slovensku aj naďalej stupňovaná hra na zlyhanie NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) a ich neschopnosti manažovať očkovacie termíny. Termíny na druhé očkovanie nie sú záujemcom priraďované vôbec alebo im chodia skôr, či neskôr ako výrobcom vakcín odporúčané. Očkovaní, ktorí dostali pri prvom termíne napr. vakcínu od AstraZeneca, sú ako keby „omylom“ pozývaní opäť na prvoočkovanie úplne inou látkou, alebo sú zaradení do čakárne na druhú dávku od inej značky. Vysvetlené to je akousi chybou spracovania a importu dát ako aj tokom informácií niekde v systéme, vinník ako obvykle neznámy a nepostihnuteľný. A samozrejme kontrola týchto dát zaberie pomerne dlhú dobu = STRATÉGIA NAPÄTIA. Umelým a predstieraným vytvorením chaosu takto stratí bežný ľud úplne prehľad a pochopenie pre dianie za oponou.

Ďalšia taktika spočíva v tom, že sa už takmer všetky vakcíny vyrábajú v rôznych fabrikách, pod rôznym vedením a v rôznych kútoch sveta, čiastočne dokonca v licencovanej výrobe tretími stranami. Premiešaním týchto jednotlivých šarží očkovacích látok na celosvetovom trhu sa zabezpečí absolútna nevystopovateľnosť.

V mediálnom poli sa čoraz častejšie objavujú správy o tom, ako policajné a colné útvary v niektorých krajinách sveta zadržali ilegálne kontrabanty diverzných falzifikátov a napodobnenín vakcín určených na predaj na čiernom trhu pre „nedočkavých“ záujemcov, ktoré že vraj nemajú mať žiaden alebo prinajmenšom diskutabilný účinok a nezistiteľné vedľajšie účinky. I takto bude neskoršie nemožné preveriť kto, či alebo z akých dôvodov podľahol na nejakú vakcínu neznámeho pôvodu.

K tejto taktike patria aj čoraz častejšie sa objavujúce informácie o vakcinačných podvodoch ako napr. v Indii, kde namiesto očkovacej látky dostali záujemcovia obyčajný roztok slanej vody. Ako informovalo americké spravodajské médium CNN, tisíce ľudí sa takto stali obeťami rozsiahleho prepracovaného podvodu s predajom falošných vakcín proti koronavírusu. Zodpovední vyrábali potajme a zámerne falošné certifikáty, ampulky a striekačky. A celosvetové, cielené publikovanie tejto a iných správ, či už podložené na reálnych faktoch a skutkoch alebo nie (vymyslené, cielene umiestnené „kačice“), vyvolá žiadaný efekt neistoty v populácii.

Nakoľko sa bude časom postupne viac a viac ľudí obávať očkovania (predtým než vypukne na plno fiktívny „DELTA (Δ)“ variant), tak v radoch „vystrašených“ bude aj nemalá časť zaočkovaných doposiaľ iba prvou dávkou vakcíny (pri tých, kde sa proklamuje akože nutnosť dvoch dóz). Títo budú zrejme ľutovať, že sa nechali „napichať“ prvou dávkou a budú natoľko vyľakaní, že radšej odmietnu druhú dávku v nádeji, že ich snáď vakcína nejak ušetrí a pominie. V médiách sa budú v správnom okamihu takéto a podobné správy vopred častejšie objavovať aby mali ľudia čas to lepšie navnímať.

Prečo ale tento strategický ťah?

Ako bolo už úspešne v médiach v predstihu X-krát spomínané, „ochrana“ proti vírusu, najmä jeho mutáciám, je po prvom podaní len čiastočná, v priemere padali na rôznych informačných výstupoch čísla iba okolo 30 až 40% výšky „ochrany“. Tým pádom sa bude môcť cez médiá pekne vysvetliť a odôvodniť vystrašenému obyvateľstvu náhly „odchod“ PRVO-zaočkovancov... Buď proste ešte nedostali svoju druhú dávku, alebo ju dostali moc neskoro, ergo nestihli si už načas vybudovať potrebnú imunitu a tak proste podľahli „neviditeľnému nepriateľovi“.

A keďže bolo zároveň od začiatku v predstihu dbané na to, aby bol udržaný cielený nepomer v prerozdeľovaní a dodávkach očkovacích látok vo svete, kde „bohaté krajiny“ budú mať časom zväčša zavakcínovanú nadpolovičnú časť svojej populácie a v „chudobných“ sa ľudia „záhadne“ nebudú vedieť dostať k dodávkam svojich vakcín, dôjde k situácii kde v rámci propagovanej „svetovej solidarity“ s týmito krajinami pozastavia výrobcovia a „zodpovední strojvodcovia“ dodávky revakcinačných (booster) injekcií a ich podávanie vo „vyspelých“ krajinách. Tým sa bude vedieť krásne ospravedlniť nárast ťažkých priebehov vírusových infekcií a následných úmrtí medzi zaočkovanými práve v týchto krajinách „moderného západu“... proste rapídne klesla bunková imunita od ich poslednej (prvej) vakcinácie pred X mesiacmi, novú vakcínu už nestihli dostať a tak došlo „k odchodu“ zaočkovaného.

Očkovanie populácie (booster) dávkami dodá v ten správny čas „antivaxerom“ ako aj ustrašeným a nerozhodným jedincom značnú porciu dôvery vo „včeličku“. Ďalšia, "osviežujúca" dávka totiž zabezpečí vakcinovaným temporálne predĺženie „pobytu na planéte“. Prečo ale?

V radách prvo-, druho- či treťoočkovancov ako aj „prekonaných“ bude časom pribúdať viac a viac skeptikov zotázňujúcich úspešnosť alebo zmysel očkovania a teda nebudú už naklonení k ďalším injekciám. Ergo, v prípade akejkoľvek ďalšej novej, „extrémne infekčnej“ mutácie vírusu a s tým spojenej „vlny pandémie“ budú práve títo skeptickí jedinci, ktorých počet bude nemalí, tí prví, ktorí budú „infikovaní“ takouto mutáciou, vrátane tých, ktorí kvôli „náhodnému“ a „neočakávanému“ nedostatku očkovacích látok podanie „booster“ dávky do ramena už „nestihnú“. Presne toto dodá veľkému počtu skeptikov vakcín chýbajúcu porciu dôvery keďže uvidia navôkol na vlastné oči, ako vakcíny, respektíve v tomto prípade jedine „booster“, zachraňuje pred ťažkým priebehom „mutácie COVID-u“, hospitalizáciou a stratou života. Čistý strach o nedostatok vakcín (umelo, plánovane vytvorená núdza) ako aj o zdravie a život sa zároveň postará o ten zvyšok chýbajúcej „dôvery“ vo vakcínu a tak sa postupne jeden „antivaxer“ za druhým postavia do rady na „včeličku“, úplne dobrovoľne a bez akejkoľvek nutnosti pohrozenia „povinným“ očkovaním, budú o ňu dokonca sami žiadať.

A to zotrvávajúce „tvrdé jadro skalných odolávačov“ teda tých, ktorí naďalej nebudú vakcínam dôverovať, bude nakoniec „spacifikované“ vlastným strachom skrze pohrozením „nariadenej“ vakcinácie, i keď s časovo oddialeným vstupom do platnosti.

Explozívny prírastok zdanlivo „infikovaných“ vytvorí rapídny nárast hospitalizácií a nátlak na civilné zdravotníctvo, ktoré v relatívne krátkej dobe skolabuje. Následne prevezmú riadenie „pandémie“, ale aj chod krajiny ako takej, zložky z kritickej infraštruktúry, najmä tie silové (armáda, polícia a pod.). Preto je samozrejme nevyhnutné, aby boli aj všetky pracovné sily na strategických pozíciach kritickej infraštruktúry načas vopred „zaboostrované“ patričnou dávkou, a to skôr, než príde „nová, nebezpečná mutácia“. Napokon však, keď sa tie najdramatickejšie situácie zvládnu, neminú ani väčšinu týchto „zaboostrovaných“ rovnaké konzekvencie ako ostatných zaočkovaných.      

Týmito a obdobnými stratégiami sa tak zahladia všetky stopy, ktoré by mohli neskoršie poukazovať na akúkoľvek spojitosť medzi nespočetnými úmrtiami zaočkovancov a nejakou konkrétnou vakcínou či dokonca samotným očkovaním.

Ako som už niekoľko krát písal, jedná sa o strategický šach na najvyššej úrovni. Všetky taktiky, stratégie, informačné výstupy a akcie boli X krát premyslené a vopred otestované. Myslelo sa na každý jediný detail a akýkoľvek možný scenár. Nič, absolútne nič nebolo ponechané náhode.

Tento krát teda pôjde v skutočnosti už takmer výlučne len o „PANDÉMIU ZAOČKOVANÝCH“.

Toto všetko je len súčasťou ďalšej rafinovanej stratégie manipulácie ľudí, ktorej cieľom je aj akási „INVERZIA“ a/alebo „ODKLON“ ich strachov. „Architekti“ týchto procesov veľmi dobre vedia, že v časti populácie prevláda buď strach z očkovania a ich možných následkov alebo strach z nedostatočnej ochrany pred „vírusom“. Pri inverzii otočia / prevrátia celú problematiku „na ruby“... ľudia sa takto majú začať obávať presného opaku. Nie vakcinácie ako takej a jej potenciálnej škodlivosti pre ich zdravie a život, ale možných následkov toho ak by miesto „dôveryhodnej“ vakcíny „vyfasovali“ nejaký falzifikát z pofiderných zdrojov či dokonca len „placebo“ vo forme slanej vody a ostali tak „nechránení“.

Inou metódou je zase odklon strachov z hrozby ochorenia neexistujúcim vírusom smerom na „strašiakov“ v podobe nezaočkovaných jedincov. Ide o presmerovanie pozornosti ľudí a cielenú koncentráciu ich strachov na tému neočkovania sa „neochotných jedincov“. Po úspešnej implementácii v mediálnom éteri treba vinu za akúkoľvek novú „pandémiu“ jednoznačne hľadať u týchto „neprispôsobivých = nekonformných“. Exemplárnym príkladom tu je článok s komentárom redaktora Petra Schutza z mainstreamového slovenského denníka SME. Jeho citáty ako ... neočkovaní by mali kvičať ako svine na bitúnku! Aby ich zvýšený diskomfort dotlačil pod ihlu., alebo Na neočkovancov nestačí len cukor (lotéria), ale treba aj poriadne dlhý bič. sú ako vodou na mlyn pre taktické rozprúdenie debát a rozhorčenia medzi ľudmi. Stigmatizácia „neochotných“ bude akousi novodobou stredovekou honbou na čarodejnice. Nátlak vyvolaný ostatými, „zodpovednými“ členmi spoločnosti môže takto úspešne „zlomiť“ nejedno samostatne a kriticky mysliace indivíduum na svojej ceste duchovného poznania a rozvoja.

Je aj zaujímavé pozorovať hrané mediálne divadielko ohľadom správne načasovaného spustenia a obsahu vakcinačnej kampane na Slovensku i vo svete. Väčšina ľudí pravdepodobne ani nevníma, že skutočná očkovacia kampaň už dávno prebieha v plnom prúde a že i táto strojená nerozhodnosť politikov na povrchu diania je už 100-percentnou súčasťou tejto sofistikovanej taktiky. Lavírovanie medzi ministrami financií (p. Matovič) a zdravotníctva (p. Lengvarský) patrí rovnako k tomu ako aj zinscenované debaty v parlamente alebo škriepky vo vládnej koalícii ohľadom financovania, načasovania a obsahu takejto kampane. Toto je rovnako zámerne obsahom špičkovo prepracovanej vakcinačnej kampane na X úrovniach, ktorej začiatky v globálnom meradle nájdeme ešte skôr ako sa vôbec objavil nejaký fiktívny COVID „vírus“, viď aj film „CONTAGION“ z roku 2011, ktorý je spomenutý v rubrike MANIPULÁCIA a je tiež jednou zo zložiek tejto celosvetovej prípravnej kampane.

Ďalšou taktikou formou „medu“ bude pre ľudí čoraz častejšie spomínanie diverzných „vzorových“ krajín s vysokou zaočkovanosťou vo svete ako sú napr. Maďarsko, Izrael, Veľká Británia, Kanada, Malta a iné. V týchto krajinách bola zámerne v predstihu „popohnaná“ vakcinácia populácie. Preto si napr. Maďarsko, Gibraltár, Malta a iné mohli ako keby „čiste náhodou“ zadovážiť milióny vakcín mimo kolektívne kontrakty EÚ. Izrael zase ako keby zázrakom predbehol celý svet, a to dokonca pred samotnými USA, keď mali „zrazu“ ako prvý zakúpené milióny dávok značky Pfizer/Biontech, ktoré sa vyrábajú práve v Spojených Štátoch. Vtedajší prezident Donald J. Trump mal preto aj uštipačné komentáre smerom na bývalého premiéra Izraela, Benjamin Netanyahu. A to všetko kvôli tomu aby sa tieto štáty dali neskoršie využiť ako „ťažné kone“ počas očkovacej kampane. Z takýchto krajín budú postupne prichádzať intenzívnejšie pozitívne správy o otváraní danej krajiny a zrušení rôznorodých obmedzení a reštrikcií. V TV budú k tomu ukazovaní samí šťastní ľudia bez rúšok, sediac v reštauráciách, nakupujúcich v obchodných centrách, atď. Proste všetky tie činnosti, ktoré si ľudia v ostatných štátoch budú musieť stále ešte čiastočne odoprieť, pokiaľ nebude percentuálna miera vakcinácie ľudí dostatočná na získanie akejsi „kolektívnej imunity“. Preto si tieto krajiny budú môcť časom stanoviť napríklad aj pravidlo, že od určitého momentu alebo počas letného dovolenkového obdobia pustia do svojej krajiny už len „plne zaočkovaných“. Pri postupujúcej „pandémii“ a s príchodom „agresívnejších mutantov“ ako je napr. „DELTA (Δ)“ a iné, budú tieto isté krajiny pravdepodobne slúžiť čisto náhodne ako „ohniská“ nových variantov. Očkovanie podľa oficiálneho naratívu chráni pred ťažkým priebehom COVID-u alebo úmrtím, no nezabraňuje prenosu „vírusu“ a jeho následnému „premoreniu“. Takto sa bude dať svetu nádherne ukázať čo? Správne... Aká je pri zvládaní novej nákazy víťazischopná iba VAKCINÁCIA – ten jediný nástroj k porazeniu „vírusu“. Preto bude v týchto krajinách aj poukazované na „prázdne nemocnice“, voľné kapacity ventilovaných lôžok a pohrebných ústavov; aspoň na určitú obmedzenú dobu, pokiaľ nebude spustená skutočná, finálna pandémia.

Ďalším silným psychologickým katalyzátorom, ktorý zbaví časť „nerozhodného“ obyvateľstva jeho strachu z vakcín a dobrý nástroj použitý na zvýšenie ich ochoty a vôle sa dať dobrovoľne pichnúť dostupnými vakcínami bude s odstupom času i plnohodnotné schválenie očkovacích látok od FDA (Food and Drug Administration), EMA (Európska lieková agentúra) a podobných úradov, teda oficiálne povolenie na ich uvedenie na trh. Doteraz prebieha totiž očkovanie stále pod núdzovým, zrýchleným, povolením liekových agentúr a inštitúcií. Viď aj „EUA - Emergency Use Authorization“ od FDA v USA. Zároveň sa bude vedieť takéto plnohodnotné schválenie oveľa jednoduchšie aplikovať aj z právneho hľadiska a to v rámci „nutnosti pritlačiť“ časť populácie pracujúcej vo vybraných kľúčových odvetviach k „povinnému“ zaočkovaniu sa. Primárne pôjde o zamestnancov kritickej infraštruktúry, zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva, atď. Aj toto patrí neoddeliteľne k celosvetovej očkovacej kampani.

Súčasťou stratégie ovplyvňovania (manipulácie) globálnou populáciou je aj zámerné a cielené upravovanie geografických, etnografických i demografických štatistických údajov v otázkach počtu infikovaných, hospitalizovaných, prekonaných, úmrtí, atď. na „nebezpečný COVID vírus“ ako aj najmä počtu očkovaných/vakcínovaných vo svete. Patrí k tomu modifikácia čísiel štatistík v prípade systematického výberu špecifických vekových kategórií, a to vždy v patričný, vopred naplánovaný časový úsek v „pandémii“, ako aj výber diverzných oblastí (krajín/štátov) a lokalít na Zemi. Čísla sú podľa jasne stanoveného „časového rozvrhu“ buď podhodnocované alebo opačne umelo navršované a to tak aby sa docielilo potrebné pnutie, obavy až strachy v spoločnosti ako aj jej dostatočná fragmentácia (roztrieštenie na malé skupinky) a následne hojný počet „kandidátov“ pozvoľných na svoju dobrovoľnú „eutanáziu injekciou“.

I toto je pevnou súčasťou celosvetovej vakcinačnej kampane na všetkých úrovniach (full spectrum dominance).

Prečo bude ale nutná vakcinácia aj tehotných žien, novorodencov, bábätiek, malých detí, mládeže a dospievajúcich? Teda okrem oficiálneho naratívu, že sú napr. rovnako šíriteliami a prenášačmi „nebezpečného vírusu“. Prečo „musia“ aj oni nevyhnute prejsť týmto triediacim procesom? Však práve tí najmenší a najmladší sú predsa čisté a nevinné bytosti, oni predsa za nič nemôžu, alebo?

Nie, omyl, NIKTO NIE JE BEZ VINY!

Rodičia sa rozhodnú kvôli ich strachu, z nevedomosti alebo naivity, ale vo vlastnej zodpovednosti za svoje deti, či ich dajú alebo nedajú zaočkovať. Deti a mladiství z detských domovoch budú „ošetrení“ v zodpovednosti daných zariadení a svojich dospelých vychovávateľov, obdobne ako v prípade DSS-iek (Domov Sociálnych Služieb), kde dotyční opatrovatelia preberajú karmickú zodpovednosť za dôchodcov. V mene nesvojprávnych jedincov (nemocní, najmä mentálne / duševne hendikepovaní) budú o podaní či nepodaní vakcíny rozhodovať zodpovední ošetrovatelia. Vo vlastnej zodpovednosti učinia aj tehotné, budúce mamičky, ktoré si nechajú pichnúť vakcínu a prenesú tým očkovaciu látku automaticky i na svoj plod. Tým pádom je a bude už aj určitý počet novorodeniat automaticky zaočkovaných. Bábätká budú tým najsilnejším spúšťačom. Bude stačiť zopár mediálne zverejnených prípadov úmrtí novorodencov a bábätiek na „bububu vírus“ a špirála strachu sa okamžite rozprúdi. Mnohí ďalší rodičia tak spanikária a dajú svojim deťom obratom pichnúť vakcínu, čím sa celý proces ešte urýchli.

A keďže bude treba spoločnosť a najmä rodičov „presvedčiť“ o nutnosti vakcinácie dospievajúcich, mladej i najmladšej časti populácie, bude sa na nový školský rok naliehať najmä na prezenčnú výuku detí a mládeže. Nutnosť tejto formy vyučovania sa bude odôvodňovať tým, že by psychika rodičov ako aj detí trpela ešte viac ako počas prvých lockdownov, pokiaľ by sa opäť malo zaviesť celoplošné dištančné vyučovanie. To by bolo pre rodičov a spoločnosť už neúnosné, čo je aj opodstatnené a občanmi porozumiteľné. Ani ekonomike by to „neprospelo“ keďže mnoho rodičov by bolo okrem iného znovu odkázaných na celodennú domácu starostlivosť o svoje deti. Tým pádom bude ale veľmi dôležité aby sa v hojnom počte a striktne dodržiavali opatrenia, najmä nosenie rúšok, najlepšie počas celej doby vyučovania. Tak aby sa mohli u detí vytvoriť po hodinách a hodinách neustáleho nosenia dostatočné bakteriálne nálože a tým sa zabezpečila značná ako aj opakovaná pozitivita. A keď sa k tomu bude pri chladnejšom a vlhkejšom počasí pravidelne a hojne v triedach „vetrať“, tak je žiadaný výsledok už len otázkou krátkeho času. U starších školákov tu pre žiadaný efekt zase „pomôžu“ internáty známe vysokou koncentráciou študentov, ktoré sa budú časom prezentovať ako „vírusové liahne a ohniská“.

Tá mladšia časť populácie má totiž zväčša značne robustnejšiu imunitu ako dospelí... a „architekti pandémie“ preto vedia, že túto narušiť a zlomiť bude trošku náročnejšie. Preto sa bude úmyselne „čakať“ na „oficiálne“ pichanie očkovacími látkami pre deti do 12 rokov asi až na neskoršiu jeseň 2021 (vakcíny samotné už dávno pred rokmi vyvinuté a otestované) a vakcinácia starších detí a mládeže (12 až 17) bude úmyselne prebiehať len v nenaliehanom a spomalenom tempe. Treba najprv zabezpečiť intenzívnejšie vypuknutie „pandémie“ u detí a mládeže a tým aj dostatočné pnutie, zúfalosť a beznádejnosť situácie v dospelej časti obyvateľstva. Pokiaľ nebude značný počet „nakazených“ medzi deťmi, školákmi a študentami, nemá zmysel vyrukovať s vakcínami, keďže v prípade mladistvých ako i najmladších je téma očkovania vnímaná spoločnosťou veľmi senzitívne.

To čo všetky „organické“ ľudské, duševné bytosti, teda aj novorodencov, deti, mládež a dospelých všetkých vekových kategórií totiž sprevádza, i dokonca navzájom spája, je ich kolektívna karma (celého ľudstva), rovnako ako rodová, cezgeneračná karma a napokon aj individuálna karma z predchádzajúcich a súčasnej inkarnácie, viď film „CLOUD ATLAS“ (atlas mrakov) z roku 2012. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX. Reinkarnáciou, geneticky prenášané strachy, fóbie, počiny, krutosti a bezohľaduplnosti (i nečiny, pasivita, ľahostajnosť, ignorácia) naprieč jednotlivými generáciami sa nesú i naďalej v dušiach nás všetkých. Utrápenie a bolesti, ktorými si ľudstvo kolektívne aj pri týchto „obetiach“ prejde a aj prejsť musí, sú a budú nevyhnutnou súčasťou očistného procesu a spracovania tejto kolektívnej a rodovej karmy, ktorú si po tisícročia nesieme so sebou. Táto cesta KATARZIE je preto tá NÁROČNEJŠIA, menej VYŠLIAPANÁ cesta, ktorou nebude chcieť alebo môcť kráčať každá bytosť.

Očista a separácia ako istá, no nutná forma kolaterálu, bude žiaľ aj u určitej časti zvieracej populácie, najmä u tej, pri ktorej sa ľudia k tomu svojim neohľaduplným, neuvedomeným až čisto egoisticky zámerným chovaním a konaním pričinili. Bude sa jednať nielen o milované domáce zvieratká (psy, mačky a iné), ktoré si dokonca „majitelia“ sami a opäť zo strachu dajú zaočkovať, ale aj opustené a nechcené zvieratká v útulkoch alebo iných zariadeniach. K tomu pribudne aj zver, ktorú sme z akýchkoľvek pohnútok a dôvodov vytrhli z ich prírodného habitátu a strčili buď do klietok, oplotených ohrád v ZOO alebo do umelých rezervácií. Rovnaký proces sa bude týkať aj rôznorodého druhu „hospodárskych“ zvierat v chovných staniciach a na farmách. Preto sa v médiách úmyselne už nejakú dobu zverejňujú rôzne správy z celého sveta pre „empátov“, ktorí majú a chcú už teraz podprahovo navnímať tieto utrpenia, aby mohli tomu neskoršie porozumieť a spracovať si to. K tomu patria cielené správy o tom ako sa údajne šíri COVID-19 medzi psami, mačkami, opicami a primátmi, veľkými mačkovitými šelmami, norkami a inou zverou. Nedávne, utratenie až 17 miliónov noriek v Dánsku z dôvodu „Korona vírusu“, v Európe údajne prebiehajúci africký mor ošípaných (AMO), v Číne nakazenie masového počtu prasiat „Sads-CoV“ (Swine acute diarrhea syndrome coronavirus) vírusom, urýchlený vývoj vakcín (napr. Carnivac-Cov, Zoetis Vaccine), počiatok masového očkovania v zoologických záhradách, rezerváciách, v chovných staniciach a na farmách po celom svete je len zopár príkladov „pandemických zásahov“ do nami využívanej a zneužívanej ríše zvierat.

Nejde to bohužiaľ inak, keďže o taký veľký počet zvieratiek, už zväčša neprispôsobiteľných k návratu späť do ich pôvodného prostredia alebo druhov umelo vyšľachtených / vychovaných, sa nebude mať v procese očisty kto dostatočne postarať. Dané zariadenia (väzenia) tak či onak nebudú už v budúcnosti existovať.

Návrat k „starému životu“ bude podmienený preukázaným očkovaním sa. Medzinárodný digitálny vakcinačný zelený preukaz (COVID PAS) bude vstupenkou pre akékoľvek formy rekreácií, dovoleniek, cestovania, „starého“ spoločenského života atď. A i keď je už od samého počiatku umožnené, aby sa v očkovacom preukaze zaznamenávali nie len potvrdenia o očkovaní, ale i o vykonanom testovaní (PCR alebo Antigen) či o možnom prekonaní „vírusového“ ochorenia daného držiteľa COVID pasu, bude opasok postupne sťahovaný. Obmedzí sa napríklad počet testovacích jednotiek a lokalít (MOM – Mobilné Odberové Miesto), spoplatnia sa antigénové rýchlotesty, nezníži alebo sa dokonca zvýši taxa na RT-PCR testy (radovo od 50 do 90,-€ za jeden test), zámerne sa zabráni zvýšeniu kapacít v laboratóriách, ktoré vykonávajú RT-PCR testy (= dlhé čakacie doby), zamedzí alebo sťaží sa prístup k certifikátom o testovaní v medzinárodne uznanom anglickom jazyku (napr. vysoký poplatok) alebo sa objavia v médiách náhodné správy o údajnom neuznaní takéhoto certifikátu na hraniciach v dovolenkovej destinácii ako aj ďalšie, podobné „incidenty“. A ešte taká otázka na zamyslenie sa pre tých, čo sa nechcú za žiadnu cenu dať zaočkovať a spoliehajú sa na to, že sa i naďalej dostanú do všetkých, rôznorodých prevádzok a inštitúcií alebo na diverzné podujatia či akcie len s pravidelným, či už grátis alebo spoplatneným testovaním sa: Čo keď zrazu štát/vláda zahlási, že dočasne už nie sú dostupné antigénové testy na skladoch, kúpa ďalších sa na nejakú dobu zázrakom oddiali a RT-PCR testy budú drahé, len v obmedzenom počte bezplatné a analyzujúce laboratória kapacitne vyťažené? Kto bude na toľko „silný“, a na ako dlho odolá pokušeniu?

Zaiste sa objavia časom aj podaktorí chytráci, ktorí si budú silou mocou chcieť udržať svoj doterajší životný štýl, teda žiť jednoducho naďalej tak ako doposiaľ, ale o vakcinácií seba nebudú chcieť počuť ani slovo. Nejakou formou odmeny, všimného alebo jednoducho úplatku si zadovážia u svojho všeobecného lekára, ambulancii, či cez iné kontakty vo vakcinačnom centre, nejakej MOM-ke alebo nemocnici/poliklinike svoje potvrdenie o očkovaní, no bez skutočného podania vakcíny. Učinia tak či už zo strachu pred danou vakcínou, pohodlnosti/lenivosti alebo iných dôvodov.

V rámci svojej ignorácie, čisto egocentrického chovania, sladkej nevedomosti a nepochopenia o čo to tu vlastne celý čas ide, budú slúžiť i tieto „postavičky“ dodatočne na patričné a hodnoverné odôvodňovanie úmrtí očkovaných... Proste sa bude jednať o X, mediálne zvýraznených prípadov, kde sa ako keby zázrakom zistí, že dotyčný mal síce potvrdenie o očkovaní a tým platný zápis v digitálnom COVID preukaze, no následným odborným vyšetrením sa zistí, že „skonaný“ nikdy nedostal pichnutú žiadnu reálnu vakcínu do tela a ergo nemal žiadne protilátky v sebe. Prípad uzavretý a populácia bájku pekne zbaští i s navijákom: V tomto prípade je predsa logické, že umierajú aj takíto „pseudo“ zaočkovanci, správne?

A tí, čo fiktívny COVID za posledných 180 dní prekonali a majú vo svojom tele dostatočne vybudované protilátky (v skutočnosti sa jedná o imunoglobulíny vybudované po bakteriálnom napadnutí imunitného systému) taktiež dostanú svoju ranu pod pás. Napríklad tým, že im prítomnosť „týchto nesprávnych, nekvalitných“ protilátok ako postačujúcu ochranu pre zápis do COVID pasu a ako alternatívu k očkovaniu jednoducho neuznajú, keďže len vakcináciou je možné si vybudovať „tie správne, kvalitné“ protilátky a nadobudnúť tak dlhodobejšiu bunkovú imunitu. Presvedčivým argumentom k očkovaniu pre tých, čo už v minulosti prekonali „vírus“ budú aj cielene umiestnené správy v médiách o domnelom zvýšení hladiny protilátok pri kombinácii s vakcínou a tým spojenej „ešte lepšej ochrane“ proti infekcii COVIDOM a jeho „variantov“. Cieľom, ako je už asi zrejmé, je dostať čo najviac ľudí, najmä z dôvodov pohodlia a komfortu, ku samotnej vakcinácii, ako tomu jedinému možnému a ozajstnému riešeniu.

A áno, je aj úplne irelevantné akou značkou alebo typom (mRNA, Viral Vector) vakcíny budú dotyčné indivíduá očkované, rovnako, ako aj počet podaných dávok. Všetky vakcíny bez výnimky budú mať už od pichnutia prvej injekcie nábeh na ten samý a konečný účinok. Výnimkou budú pravdepodobne IBA veľmi silné „svetelné“ bytosti (jedinci s výraznou konektivitou na Zdroj) , ktoré majú v sebe potenciál a dostanú tak šancu na „opravu“ resp. „reparát“. Súčasťou zahmlievacej taktiky je aj prezentovanie diverzných percentuálnych údajov zo štatistík a vedeckých štúdií ohľadom výšky ochrany pred „vírusom“ a jeho „mutáciám“ či „variantom“ pred a po druhej dávke alebo pri kombinácií rôznych značiek vakcín. Je to absolútne nepodstatné. Aj celá maškaráda zdravotníkov, politikov, výrobcov vakcín a médií ohľadom nutného počtu očkovaní či dodržania časových odstupov pri niektorých značkách očkovacích látok medzi prvou, druhou, treťou (booster) či x-tou dávkou je opäť len divadielkom na zamestnanie myslí, odvádzanie pozornosti a najmä zneistenie až vystrašenie ľudu. Obdobné platí aj v prípade hranej neistoty a neznalosti zo strany týchto „odborníkov“, že akú dlhú dobu asi dokážu v tele očkovaného zotrvať protilátky resp. bunková imunita po poslednom očkovaní. Týmto ťahom sa budú dať totiž neskoršie veľmi elegantne vysvetliť možné úmrtia práve zaočkovaných; proste už nemali dostatok protilátok a tak skonali na neexistujúci „vírus“. To, že by s tým mohla súvisieť samotná vakcinácia sa už takmer nik pýtať nebude. I v tomto smere ide teda o šou nepredstaviteľných rozmerov.

Aj v záležitosti samotnej vakcinácie celosvetovej populácie sa úspešne aplikuje „STRATÉGIA NAPÄTIA“ (Strategy of Tension), ktorá bola už spomenutá v sekcii HOAX O VÍRUSE. Časové oddialenie vydania medzinárodného očkovacieho certifikátu niektorým zaočkovaným je len jeden malý, exemplárny príklad uplatnenia tejto stratégie. I problémy so samotnými vygenerovanými, chybnými, či neplatnými QR-kódmi pre tieto certifikáty patria k tejto taktike. Rovnaké platí v prípade vyvolávania neistoty v ľuďoch pri otázke „hraného“ uznávania/neuznávania vakcinácie takzvanou „neregistrovanou“ očkovacou látkou v zahraničí. Pre značnú časť populácie bude ale postačujúca už len samotná hrozba opätovného lockdownu, zatvorenia prevádzok, predajní, firiem a celej krajiny pred príchodom ďalšej „vlny“ alebo novej „pandémie“, aby sa zo strachu, ale dobrovoľne, dali zaočkovať. A „čerešnička“ na torte bude pripravená pre „skalných“, ktorí doposiaľ najmä zo strachu vehementne odmietali akúkoľvek vakcináciu. Budú ňou vysoké počty nakazených a následných úmrtí z tejto novej „pandémie“ spôsobenej však predošlým očkovaním. Táto, následne už veľmi cítiteľná a viditeľná hrozba straty zdravia až života, teda jej ilúzia, presvedčí aj tých „najodmietavejších“ jedincov, čo spôsobí akceleráciu v očkovaní.

Exemplárny hudobný videoklip slovenského rapera „EGA“ (Michal Straka) a „DJ BURIANA“ (Róbert Burian) s vystižným názvom „ŽIJEME LEN RAZ“. Leto 2021 bude veru nádherné, nech si to teda každý ešte tak poriadne „užije“. Klip je zakončený legendárnou scénou z filmu „TITANIC“ od Jamesa Camerona. Lodná kapela sa rozhodla hrať až do samého nevyhnutného konca, kedy sa loď potopila (v skutočnosti bola potopená jej sesterská loď „OLYMPIC“, a to úmyselne). Pretvárka niektorých „na palube“, že je stále všetko „v pohode“ a pod úplnou kontrolou... nie je sa predsa čoho obávať, alebo?

Do príchodu letných mesiacov a dovolenkového obdobia v roku 2021 dôjde pravdepodobne k poslednému, opätovnému "otvoreniu krajín" formou uvoľňovania početných doterajších obmedzení, čím bude umožnený zaočkovaným návrat do starého, "normálneho života". V rámci koordinovanej manipulácie más bude médiami napríklad téma letných dovoleniek už v predstihu lákavo, intenzívne a opakovane prezentovaná. Rôzne články (v novinách, magazínoch, na internete), TV dokumentácie, seriály, relácie či televízne noviny v hlavnom vysielacom čase (napr. S Markízou po Chorvátsku) budú mať za cieľ prilákať čo najviac záujemcov „do pasce“. Všade sa budú prezentovať a propagovať otvorené reštaurácie, obchodné domy (shopping centrá), fitnes kluby, diskotéky, hudobné a kultúrne festivaly, koncerty, športoviská a športové podujatia (napr. EURO 2020 - ME vo futbale, Tour de France 2021, Formula 1 a iné), divadlá, kiná a rada ďalších podujatí či akcií. Všetky plné šťastných usmiatych (primárne zaočkovaných) ľudí. Opäť si skrátka budú môcť krátkodobo "užívať" všetky "výdobytky" tohto skazeného a zlyhaného systému. Môžu zase v plnej miere zarábať a utrácať svoje, často neobľúbenou a nezmyselnou prácou získané peniažky, konzumovať, nakupovať, cestovať, bezstarostne sa zabávať a oslavovať. Bude to ale ich POSLEDNÁ "ŽÚRKA NA TITANICU". Kapela bude hrať až do samého konca..., ako keby sa vlastne vo svete, resp. na potápajúcej sa lodi nič nedialo.

Zopár citátov našich epidemiologických „odborníkov“, „mienkotvorcov“ (influencerov) a „lídrov“. Ich názory a výroky sa samozrejme len čisto náhodne zhodujú s predikciou manifestu. Tým pádom nik nemôže tvrdiť, že nebol vlastne vopred informovaný a varovaný. Tieto „kreatúry v maskách“ sa budú neskôr vyhovárať a obraňovať: „Však sme vám to hovorili, mali ste to priamo pred očami“. Popieraný ale je, a bude najmä kauzálny súvis s vakcináciou ľudí, a to za každú cenu. Avšak už len ich oči prezrádzajú viac ako tisíce slov:

Epidémiu s britským vírusom považujeme za novú epidémiu a teraz sa nám podarilo skrotiť jej prvú vlnu. Aby nedošlo k druhej vlne, prípadne, čo by bolo ešte horšie, keby prišla nová epidémia s indickým alebo brazílskym mutantom, mali by sme sa vyvarovať niektorým veciam.

Vladimír Krčméry (infektológ)

Príchod tretej vlny však nemožno vylúčiť. Nárast počtu pozitívnych prípadov očakávame po letných prázdninách. Uvidíme, akú úlohu ešte zohrajú nové varianty pandemického vírusu.

Ján Mikas (hlavný hygienik)

To, ako vírus mutuje, neovplyvníme, ale pevne verím, že nás do jesene neprekvapí nejaká mutácia, na ktorú by vakcíny nemali efekt.

Martin Smatana (analytik)

Určite príde tretia vlna. Je otázne, či na jeseň, je možné, že príde omnoho skôr, aj v lete. Aj keby sa nám podarilo výrazne znížiť prenos koronavírusu, prinesú ho ľudia zo zahraničia.

Peter Sabaka (infektológ)

Ak sa výrazne nezrýchli rýchlosť očkovania nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že koncom leta a na jeseň zažijeme ďalšiu pandemickú vlnu. Ak sa neobjaví variant schopný zásadne prelomiť ochranu vakcínami (čo je, žiaľ, tiež možné)...

Richard Kollár (matematik)

Modely naznačujú, že ďalšia vlna príde. Keď k tomu ešte otvoríme všetko naraz, tretia vlna musí prísť. Ďalším problémom je indický a juhoafrický variant koronavírusu.

Martin Pavelka (epidemiológ)

Krátky úryvok z filmu BARAKA. Scény zachytávajú rôzne, no najmä nepríjemné "tváre" života ľudí na našej planéte. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Pre tie duše, ktoré si budú priať „návrat do normálu“, teda do starých čias, zvykov, návykov, a spôsobu života, ktorý bol deštrukčný nie len pre väčšinu ľudstva ale najmä pre planétu ZEM, na ktorej nám bolo umožnené žiť... tieto duše si budú môcť slobodne zvoliť skrátenú cestu vakcínou do svojej reinkarnácie.

Rozhodnutie stále je a aj bude na každom jednom z nás. Získali sme jedinečnú príležitosť skutočnej voľby a výberu ciest, nie len ich ilúzií (Maya), ktoré nám pravekí hadí a reptiloidní „bohovia“ (Anunnaki, Draconians a pod.) a ich pozemské, z časti hybridné elity „starého sveta“ tisíce rokov úspešne a klamlivo ponúkali. Slobodne sa bude môcť každá bytosť rozhodnúť, ako tento skazený a prehnitý matrix, v ktorom sme doposiaľ žili, opustí:

REINKARNÁCIA
KATARZIA

Ľudia, ktorí budú schopní prejsť cez svoj vlastný tieň a úprimne ochotní a odvážni zvoliť si tú „náročnejšiu“ cestu = NEDAŤ SA OČKOVAŤ, prejsť si po apokalypse a „veľkom resete“ procesom katarzie, získajú príležitosť participácie v budovaní novej, uvedomelej a humánnejšej spoločnosti.

Krátky úryvok z filmu „SAMSARA“. „Trúbenie blížiacej sa apokalypsy ľudstva“, už šiestej v poradí. Ďalšia „žatva úrody“, skrátka ukončenie cyklu (mandala) od posledného „siatia“ ľudskej rasy pred niekoľko tisíc rokmi v Mezopotámii (Sumer, Babylon, Asýria)

„CESTOVNÝ PLÁN“ NADCHÁDZAJÚCICH GLOBÁLNYCH PROCESOV:

 1. VAKCINÁCIA (sofistikovanými biologickými RNA/DNA zbraňami)
 2. GENOCÍDA (šiesty(6.) hromadný zánik značnej časti populácie)
 3. APOKALYPSA (armagedon/súdny deň podľa biblického proroctva)
 4. VEĽKÝ RESET („GREAT RESET“ podľa AGENDY 21, 2030 a NWO)
 5. KATARZIA (očistný proces pre zvyšné ľudské bytosti na planéte)
 6. REŠTART (nový začiatok pre ľudstvo na zemi, „NEW MANKIND“)

Jedného dňa zaklopal na dvere strach. Odvaha šla a otvorila. No za dverami nikto nebol.

Johann Wolfgang von Goethe / 1749 – 1832

Krátky úryvok z relácie "Trochu inak s Adelou". Jaroslav Dušek výstižne popisuje o čom je vlastne KORONA a celá táto „pandémia“. Ako pravdepodobne dopadneme, keď budeme takto pokračovať? Je KORONA posledné výstražné varovanie pre nás, ľudstvo? Jeho názor sa dozviete v tejto ukážke.

Sprevádzajúcou súčasťou depopulačnej agendy je aj proces „VEĽKÉHO RESETU“ (GREAT RESET), ktorého cieľom je pozastavenie a úplný kolaps globálneho finančného a ekonomického systému podľa plánov AGENDA 21, AGENDA 2030 a NWO (New World Order). Následný očistný proces bude veľmi bolestivý, potrebujeme sa nevyhnutne stretnúť s našimi najzákladnejšími a najhlbšími strachmi, ktoré si nejeden z nás v sebe hromadí, odmieta a/alebo potláča. K elementárnym patria strach zo smrti a straty zdravia, strach z bolestí (fyzických ako aj duševných), strachy o prežitie a tým straty ilúzie istôt, strach z neznámeho a nepredvídateľného, strach zo opustenia a samoty (aj sociálne vylúčenie), strach zo straty kontroly nad svojim životom ako aj ďalšie. Naše, z týchto strachov vyplývajúce, „emočné kompasy“ boli a sú úplne vychýlené. Aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia je tiež len ďalšou formu úteku pred týmito strachmi a tým samými sebou.

Tieto „balasty“ alebo „nánosy“ nás erodujú zvnútra a pustošia naše duše. Formou pozorovania, analýzy a spracovania (nie potláčania a ignorácie) našich strachov a emócií budeme môcť budovať postupne iný, a najmä pre nás, príjemnejší svet. Kľúčový výraz: „MANAŽMENT EMOCIÍ“.

Jedna moja časť chce byť milujúcim a starostlivým otcom, a je tu moja druhá časť, ktorá je iba oplzlou beštiou. Ak ju zo seba nevypustím, zošaliem

Určite mám svoju temnú stránku, ktorá môže byť dosť surová ... tak ako ju máme všetci

Dave Gahan, Depeche Mode / 1962 – ???

Náboženstvá sú pre bytosti, ktoré sa obávajú pekla a spiritualita pre tie, ktoré si ním prešli

David Bowie / 1947 – 2016

Nemalá časť bytostí, z nedostatku odhodlania na sebe v tomto smere pracovať, opustí pravdepodobne tento svet... je to ale nevyhnutné. Týmto prebehne reštart a vznik novej generácie ľudskej, viac uvedomelej populácie na Zemi (NEW MANKIND). Poznanie pravdy nebude pre každého v týchto dobách prechodu paradigiem. Ak budete mať dostatok síl a odvahy, môžeme ísť touto cestou spoločne. Ide o ďaleko viac ako si v tomto momente dokážeme predstaviť... ide o záchranu planéty a nás, ľudskej rasy. Nejde to inak. Je to náš...

Biblický očistec

Poznanie je o moci najmä nad sebou a o odvahe viesť vedome (s poznaním princípu JEDNOTY) a zodpovedne samého seba, bez nutnosti vonkajších autorít, lídrov a entít (pravá definícia pojmu ANARCHIA). Ak nemáme poznanie, sme ľahko kontrolovateľní a manipulovateľní tými, ktorí ho majú a tým si udržujú nad nami moc resp. nadvládu.

Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? Komu? – všetko legitímne otázky. Ale to PREČO ?... to je tá podstatná otázka umožňujúca získať moc nad sebou, tá ktorá niektorých zvedavcov trápi a nedáva im spať, ako napr.:

PREČO sa vo svete práve dejú veci aké sa dejú?
PREČO neviem a nedokážem tomu uniknúť resp. odvrátiť od toho pohľad?
PREČO sa nemôžem jednoducho vrátiť do „normálu“, do môjho „starého života“?

NIČ TO UŽ NEZASTAVÍ, NIČ !

Základný, „hrubozrnný“ separačný proces všetkými sociálnymi, etnografickými a demografickými vrstvami globálnej populácie ľudí formou vakcinácie je nevyhnutný hneď z niekoľkých dôvodov. Okrem vyššie spomenutej preľudnenosti, chýbajúceho uvedomenia a s tým spojeného bezohľadného správania sa k svojmu environmentálnemu prostrediu patrí k tomu napríklad aj tvrdá skutočnosť, že nie každá ľudská bytosť je, a bude schopná akceptovať úplné zastavenie a koniec spôsobu života, aký doposiaľ na tejto planéte viedla.Svet sa za relatívne krátku dobu dramaticky zmení k úplnému nepoznaniu. Nie každý bude túto premenu vítať ako niečo pozitívne vo svojom živote a ako prínos pre celok ako taký. Mnoho jedincov pocítilo už len počas prvých vĺn „pandémie“ silné sklony k úzkosti až depresiám a nejeden možno aj zámer k ubližovaniu si, ba až suicidálne tendencie (najmä u mladistvých). Nemálo bytostí stratilo a naďalej bude strácať zmysel svojho bytia, svojej existencie a účelu, tým ako sa postupne bude akcelerujúcim spôsobom rozpadať „starý svet“. Ich životy stratia pre nich nevyhnutnú štruktúru a istú formu zaužívaného harmonogramu. Značná časť tejto úspešne odchovanej „naprogramovanej“ ľudskej populácie nebude schopná a ani ochotná adaptácie na takéto závažné zmeny, nakoľko je do kostí presiaknutá chamtivosťou, závisťou, lakomosťou, aroganciou, ignoráciou, ľahostajnosťou, egoizmom, ale predovšetkým strachmi. V tejto mase ľudí tkvie potenciálne vysoké riziko odmietnutia a zároveň snahy udržania si statusu kvo za každú cenu, keďže sú tomuto systému, ako jedinej možnej realite, oddaní a bezmocne na ňom závislí. A ako to jediné „poznané“ a „známe“ by ho bránili „zubami nechtami“ až do „posledného náboja“. No i „antivaxeri“ si prejdú týmto triediacim procesom a to z rovnakých dôvodov úspešného „programovania“ = indoktrinácie a tým neschopnosti adaptácie na niečo kardinálne iné/nové.

Mimochodom, i tu naznačila filmová trilógia „THE MATRIX“, v tomto ohľade, myslenie a konanie veľkej časti globálnej spoločnosti. Nasledovné scény z tejto trilógie opisujú stav myslenia ľudí zabalený do umeleckej metafory:

NEVEDOMOSŤ JE BLAHO“ – scéna z „dokumentárnej“ filmovej trilógie „THE MATRIX“, ktorá presne opisuje chovanie a konanie niektorých bytostí z reálneho života. Jedinci, ktorí sú ochotní si udržať „status kvo“ za každú cenu, pripravení zradiť a zapredať svojich blízkych a okolie pre vlastný prospech či ciele. Zároveň im predstieraná, sladká nevedomosť vyhovuje viac ako trpkejšia chuť poznania a pravdy. Celý film je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami.

Ďalšia krátka scéna z filmu „THE MATRIX“, ktorá vysvetľuje čo to ten matrix je, na čom je postavený, ale najmä prečo vie tak dokonale fungovať. Mnohí sú na tomto systéme bezmocne závislí. Ako tú jedinú poznanú realitu ju budú brániť za „každú cenu“. A nastraženými lákadlami a pokušeniami, v úryvku znázornenými vo forme sexy „kočky v červených šatách“ dokáže matrix odviesť pozornosť, zmanipulovať a kontrolovať takmer kohokoľvek. Celý film je k videniu alebo na stiahnutie TU.

Rovnako je celkom utopické si myslieť, že v priebehu hromadného a prudkého globálneho resetu všetkých ekonomík, infra-, logistických štruktúr a tým aj zásobovania, by bolo možné zabezpečiť dostatok potravín ako aj ďalších základných potrieb na prežitie pre takmer 8 miliárd ľudských bytostí na planéte. Nemysliteľná a nerealizovateľná je už v súčasnosti aj akákoľvek snaha a forma urýchlenej harmonizácie či balansu alebo vyrovnania stavu extrémnej nespravodlivosti, nerovnováhy a polarizácie takéhoto počtu ľudí v globálnom merítku. To je žiaľ absolútne nerealizovateľné. Cieľové percento zvyšnej svetovej populácie po apokalypse, resete a očiste je odhadované na cca. 4 až 6%. Ide o fyzické prežitie a zotrvanie tých mentálne najadaptabilnejších, najodolnejších a najviac uvedomelých duchovných i duševných bytostí na planéte (Herbert Spencer: „Survival of the Fittest“).

V nejednej krajine sveta dôjde k tvrdším segregačným procesom obyvateľstva (očkovaní verzus neočkovaní) a to aj možnou formou fyzickej odluky oboch skupín populácie. Istá forma dočasného domáceho väzenia resp. striktnej izolácie a karantény až možnej prechodnej, temporálnej deportácie minoritnej skupiny nezaočkovaných do iných, separovaných lokalít ako aj vznik „koncentračných táborov“ v niektorých štátoch nie je celkom vylúčená.

Vedzte ale, že tieto zákroky sú skutočne myslené pozitívne, pre dobro, ako ochrana a pomôcka pre tú minoritnú časť populácie, ktorá je a bude presvedčená o svojej viere a správnosti rozhodnutia, bude cítiť silu svojho vnútorného vedenia aj napriek všetkým nepohodliam, pnutiam, vyhrážkam a prekážkam, ktoré jej budú kladené do cesty (princíp vzdelávania cez nekomfort, utrápenie a bolesť). Tieto bytosti potrebujú i takýmto spôsobom, áno, z časti aj nútene, nevyhnutne upustiť a odpojiť sa od starého sveta/systému/matrixu, vzdať sa svojich hnuteľných a nehnuteľných statkov, majetkov, výdobytkov, statusov či ilúzii istôt a vykročiť cestou do neznáma v pokračovaní svojej púte poznania a budovania novej spoločnosti (NEW MANKIND) na tejto planéte.

Ide tu aj o učenie filozofického konceptu tolerancie a empatie, tvorenia kompromisov a hľadania spoločného konsenzu. Nielen vyžadovať či očakávať toleranciu a empatiu od svojho okolia za svoje názory a presvedčenia, ale rovnako vedieť tolerovať sám na sebe možné konzekvencie vyplývajúce z vlastného rozhodnutia/presvedčenia. Nežijeme totiž osamele na svojej vlastnej planéte (rýdzi EGO koncept), ale v spolku/združení ako globálna sociálna spoločnosť. Myslené sú tým najmä tie, pre vlastný pocit komfortu a istoty, nepríjemné dohry ako napr. domáce väzenie = dočasná, no nevyhnutná strata osobnej slobody a slobody pohybu, riziko straty nároku na zdravotnú starostlivosť (triáž a iné), krátkodobá strata zamestnania/obživy, atď. Ako trefný príklad z kinematografie tu opäť poslúži hollywoodsky film, tentokrát „V ako Vendeta“ (V for Vendetta), kde protagonistka filmu Evey (Natalie Portman) čelila v istej pasáži deja vo väzení značnému psychickému nátlaku až do bodu kedy bola pre svoje presvedčenie a vieru ochotná položiť/odovzdať svoj vlastný život... a to bez protiútoku, hnevu a agresie voči svojmu rukojemníkovi V (Hugo Weaving). Počas „pobytu“ vo väzení dostala príležitosť stretnúť sa sama so sebou, zvedomiť si svoje, najmä negatívne emócie a postupne si ich spracovávať, aby tým napokon získala skutočné osobné oslobodenie. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX.

Ide teda o hľadanie individuálneho balansu tolerancie a empatie medzi svojimi vlastnými potrebami/túžbami/presvedčeniami/vierami a tými svojho okolia. Toto platí obzvlášť teraz, v čase „pandémie“ pre oba znepriatelené tábory (očkovaní verzus neočkovaní).

Ku konceptu tolerancie patrí nevyhnutne aj nasledovný paradox: K aplikácií tolerancie voči sebe ako aj svojmu okoliu patrí aj intolerancia voči tým, ktorí tento koncept netolerujú. 

Čím nižší stav vedomia danej bytosti, tým vyššia forma nekomfortu, bolesti a utrápenia je opodstatnená ba až potrebná ako forma edukácie pre jej rozvoj

Peter Kuttner / 1975 - ???

Opis tejto formy učenia je zhrnuteľný aj vo výroku „Umučenie Krista“ (Passion of Christ), kde sa jedná skôr o filozofickú myšlienku, než o interpretáciu náboženskú či cirkevnú. Pre dosiahnutie „Kristovho vedomia“ (Christ Consciousness), teda pre dosiahnutie vyššieho stavu vedomia/uvedomenia je ako súčasť vlastnej cesty poznania potrebná určitá miera primárne psychického/mentálneho/emočného nekomfortu, bolesti a utrápenia. Odtiaľ pochádza aj výrok: „On/ona si nosí svoj kríž“.  

PRAVDA OTRASIE SVETOM A NEBUDE PRE KAŽDÉHO.

Zrútenie tohto konštruktu (matrix) bez „separačného procesu ľudí“ by najskôr instantne vyústilo do nepokojov veľkého počtu obyvateľov, vzbúr, povstaní, občianskych vojen, vzniku bezprávneho stavu (vákua) a následne aj vyvolania napr. stanného práva alebo podobných činov. Na svete nie je jednoducho k dispozícií dostatok silových a bezpečnostných zložiek, ktoré by mohli takémuto počtu ľudí čeliť a udržať ich „v šachu“.

Ďalším dôvodom pre toto vytriedenie je a bude lavína právd a skutočností, ktorá sa na ľudstvo valí. Pred očami sa ľudom rozpadne matrix a odhalí sa celá miera ich „väzenia“, v ktorom tisíce rokov živorili na tejto planéte ako otroci, a to doslovne. Dozvedia sa, aké bytosti a entity ich na tejto planéte „vychovávali“, kontrolovali, manipulovali, znásilňovali či zabíjali (rituálne obety), ako aj geneticky modifikovali, unášali a zneužívali ako lacných pracovných otrokov alebo pre sexuálne potešenie a chtíče nie len na tejto planéte (NAA – Negative Alien Agenda). De facto všetko to, čo nosia aj samotní ľudia na Zemi v sebe (z časti aj geneticky kvôli hybridizáciám s Anunnaki rasou) a „uplatňujú úspešne“ medzi sebou. Zistia aké manipulačné praktiky a metodiky kontroly sa pritom používali ako aj rozsah, v ktorom boli aplikované.

Ľudia sa dozvedia aj skutočný pôvod ľudskej rasy ako takej, ktorý geneticky ani nie je z tejto planéty (pôvodne zo súhvezdia Lýra, vrátane Vega – Alfa Lyrae). Rovnako budú mať časom možnosť porozumieť aj tomu, prečo je tento minimálne 200 až 400 tisíc rokov pretrvávajúci proces/projekt „siatia ľudstva“ v súčasnej podobe na Zemi už šiesty vo svojom poradí, čo sa stalo s predošlými civilizáciami (Atlantída, Lemúria, Hyperborea/Tartaria, atď.) a aj prečo sa im to stalo. Dozvedia sa aj o čom bol pôvodný genetický projekt tvorby ľudstva (Homo bodoensis z Afriky a hybridizácia s mimozemskými rasami), teda ľudských schránok a že začal s úplne inou premisou akú je pravdepodobne väčšina populácie zatiaľ schopná prijať resp. akceptovať. Či už išlo o zámernú modifikáciu (skrátenie) telomérov v eukaryotických chromozómoch (časovo obmedzená replikácia DNA a buniek a tým regenerácia telovej schránky), alebo úmyselne zvýšenú schopnosť a tým aj kadenciu reprodukcie ľudí = ľudských schránok a tým ich rýchla nahraditeľnosť = vymeniteľnosť. Rovnako bola upravená aj ich fyzická výkonnosť ako aj zvýšené mentálne kapacity. Všetko za účelom výroby veľmi sofistikovanej, lacnej, no kvalitnej biologickej schránky na vykonávanie často potupných, špinavých a nebezpečných prác, skrátka BIOROBOT = OTROK. A neskoršie dokonca ako komodita na obchodovanie s inými mimozemskými rasami alebo pre zábavu a potešenie „bohov“ = výrobcov.

Takmer nepredstaviteľné pre dnešnú, „modernú“ civilizáciu, že ľudia boli kedysi v histórií doslovne držaní a odchovávaní v klietkach, ohradách ako aj katakombách a iných, zväčša podzemných priestoroch svojimi „pánmi“; presne tak ako držia ľudia v súčasnosti hospodárske zvieratá a dobytok. A sotva si vedia ľudia pripustiť, že také miesta (najmä podzemné) existovali ešte donedávna na Zemi. Miesta kde sa s ľuďmi zaobchádzalo ako s dobytkom, ba ešte horšie.  

V aktuálnom, šiestom cykle ľudstva sa onedlho rozpadnú všetky odvetvia spoločnosti a odhalia sa monumentálne klamstvá, podvody a úmyselne zadržané pravdy týkajúce sa finančného systému, zdravotníctva a farmaceutiky, potravinárskeho priemyslu, náboženstiev, mediálneho, kultúrneho a športového sektoru, právneho a justičného systému, školstva a edukačného odvetvia, politických a vládnych štruktúr, vied, technológií a energetík, dejín ľudstva ako takých, atď. K historicky významným, no prekrúteným, sfalšovaným či klamlivým udalostiam posledných 100 rokov patria zaiste prípady ako JFK (odtajnenie skutočných páchateľov ako aj dôvodov vraždy amerického prezidenta John F. Kennedy v Dallas, USA), 9/11WTC (uverejnenie reálneho priebehu predstieraných „teroristických“ útokov 2001 na rôzne ciele v USA ako aj ich páchateľov a osnovateľov), program „Apollo“ (inscenované misie/lety na mesiac a dôvody tejto kamufláže, viď aj SSP – Secret Space Program), parník „Titanic“ (v skutočnosti plánované potopenie zaoceánskej výletnej lode „Olympic“ za účelom zbavenia sa konkrétnych osôb z rady elít), voľby v USA (veľkolepá šou inaugurácie nového, ilegitímneho prezidenta ako aj kolosálne podvody vo voľbách samotných), kancelárka Nemecka Angela Merkel (zistenie jej pravdivého rodokmeňa a prepojenie s Adolfom Hitlerom) a nespočetná rada ďalších.

NIEKEDY NESTAČÍ ĽUĎOM LEN O TOM POROZPRÁVAŤ - TREBA IM TO UKÁZAŤ.

Žiaľ väčšina bytostí zrejme nebude schopná takmer nič z toto prijať, teda ísť tou „menej vyšliapanou“ cestou a začať svojim procesom očisty a poznania. Preto si vyberú slobodne a dobrovoľne svoju „ranu z milosti“ a dostanú ju vo forme vakcíny. Znie to na prvý pohľad kruto a morbídne, ale pravdepodobne to ani inak nepôjde. Tento plán bol kutý veľmi dlhú dobu, minimálne desiatky rokov vopred ak nie ešte dlhšie. Bytosti medzi nami ale najmä tie mimo tejto planéty a s oveľa vyšším uvedomením vybrali taký smer a spôsob, aby bol zabezpečený čo najefektívnejší, pozitívny výsledok s čo najmenšími kolaterálnymi škodami na okolitej prírode (flóre, faune) a Zemi ako takej. Nie so zreteľom len na počet „zachránených“ ľudí, ale najmä na kvalitu „výnosu“, „úrody“ z tohto počtu, no tento krát bez nutnosti likvidácie takmer všetkého živého a celého povrchu Zeme ako sa to udialo v predošlých cykloch ľudstva (umelo vyvolané veľké biblické potopy na planéte, termonukleárne útoky a iné kataklizmické pohromy). Úrodou respektíve výnosom je myslená úroveň ľudského vedomia, spojenia s matkou Zemou a všetkými živými bytosťami na nej, napojenie na božské, stvoriteľské svetlo a zdrojové vedomie. Preto sa nachádza aj aktuálna časová línia Zeme v karanténnej zóne, ktorá je ostro sledovaná a chránená pred možnými, nežiadanými votrelcami a ich manipuláciami (modifikácia udalostí na časoosi podľa predstáv a v prospech útočníkov).

Súčasťou taktiky ovplyvňovania (manipulácie) globálnou populáciou ľudí v čase „pandémie“ je aj cielené šírenie strachov, ktoré majú priamy i nepriamy súvis s neexistujúcim „Korona“ vírusom a/alebo jeho epidémiou/pandémiou ako aj samotnou vakcináciou a očkovacími látkami. I táto stratégia sa s plným vedomím a s predchádzajúcou, dlhoročnou prípravou teraz používa na rozdelenie/separáciu ľudí na primárne dve rôzne skupiny. Jednu, ktorá týmto strachom podľahne a druhú, ktorá tomu bude čeliť a aj odolá. Pre tú druhú skupinu (tí čo odolajú) to má mať opäť hlavne pomocný, edukačný charakter na ich ceste poznania. Orchestrované cez nespočetné množstvo cielene lokálne a celosvetovo publikovaných, značne preexponovaných, skreslených/prifarbených až rýdzo vymyslených mediálnych správ (cielene siate „hoaxy“ a „kačice“). Zopár príkladov tejto agendy/kampane:

 • stupňované „strašenie“ glogalistických technokratov (súčasne už takmer všetci bez výnimky vymenení/nahradení klonmi alebo pod drobnohľadom „architektov plánu“) ala George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, Jack Dorsey a iných o pretláčaní ich agend umlčania, zotročenia a „načipovania“ ľudstva napríklad vakcínami, ako aj agenda „NWO“ „2010“, „2030“ či „2050“, vrátane „The Great Reset“ či „Green New Deal“ (GND)
 • neustále upozorňovanie hlavne alternatívnymi médiami a politickou opozíciou na ziskuchtivosť farmaceutických spoločností a ďalších korporátov ako aj pridružených elít v ich úzadí cez pretláčanie agendy neustáleho kolobehu opätovnej vakcinácie proti COVID-19, ktorej hlavným zámerom je generovanie miliardových ziskov a tým transfer majetkov všetkých krajín a národov sveta skrze cielené zadĺženie a zotročenie ľudstva. 
 • správy o úmyselne infikovaných testoch fejkovým COVID-19 vírusom, či kontaminované plesňovou mykotickou infekciou (Mukormykóza), ďalej „morgellónmi“ (syntetické, nanorobotické polymérové a elastomerové červy) či hydrogelovými nanočasticami ako aj rôznymi druhmi parazitov (napr. hlísty) obsiahnutých v rúškach a AG testovacích sadách alebo výterových testovacích tyčinkách sterilizovaných etylénoxidom. Kontroverzné hypotézy, teórie a následné vzájomné obvinenia o „skutočnom“ pôvode neexistujúceho vírusu („Wuhan“ bio laboratórium (Čína) verzus „Fort Dettrick“ armádne zariadenie (USA) verzus „Wuhan“ mokrý trh (Čína)), atď.
 • správy siahajúce od vakcín, ktoré obsahujú grafén a/alebo jeho oxidy, toxické ťažké kovy alebo samotný „aktívny“ pseudo vírus, až po zámer podávania vakcín prostredníctvom nazálnych AG a RT-PCR testov (cez výterové tyčinky). Diverzné tvrdenia „whistle-blowerov“ (napr. vedcov, odborníkov a bývalých zamestnancov z farma korporátov) potvrdzujúcich neznáme nanočastice  vo vakcínach, ktoré sa majú dostať do ovárií (vaječníkov) žien a spôsobiť ich sterilizáciu ako aj správy o vážnych vedľajších účinkoch (rôzne kŕče, epileptické záchvaty, myokarditídy (zápal srdcového svalu) a ďalšie), nutných hospitalizáciach, až o ojedinelom až masovom umieraní zaočkovaných jedincov rôznych demografických skupín (napr. trombózy (zrazeniny krvi) v mozgu a následné mŕtvice, myokardické (srdcové) infarkty, pľúcne embólie, atď.).

Buďte uistení, že v tomto „pláne na záchranu sveta“ nejde o žiadne peniaze, zisky, presun majetkov, umlčanie, zotročenie alebo začipovanie ľudstva. To všetko je len súčasťou „Bu Bu Bu“ šou gigantických rozmerov, primárne ako forma učenia (cez strachy) pre minoritnú časť populácie schopnej prechodu paradigiem.

Pozor, ale nebuďte na omyle, i keď vakcíny na povrchu reálne pomáhajú pri zamedzení, potláčaní a „liečení“ aktuálnych respiračných bakteriálnych, plesňových a parazitárnych infekcií a patogénov spôsobených hlavne (no nielen) neustálym, opakovaným nosením masiek či respirátorov, stále častejšie a početnejšou častou populácie, ide primárne o taktickú zbraň, vysoko sofistikovanú, vytvorenú na pragmatickú očistu planéty Zem, pretože jej skutočný účinok je veľmi dôkladne zakamuflovaný (trojský kôň) a funguje len v kombinácii s ďalšími technológiami ako mikrovlnový Starlink, 5G a pod. Každá zložka sama o sebe je teda viac menej neškodná, pravou zbraňou sa stávajú až po zlúčení viacerých komponentov, resp. ich použití súčasne. Preto nešípi drvivá väčšina virológov, imunológov, infektológov, biológov a diverzných iných „odborníkov“ po celom svete žiadne podozrenie. 

Mimochodom, ak aj majú podaktoré vakcíny resp. ich šarže nejaké viditeľné a teda verejnosti už mediálne oznámené vedľajšie účinky (ľuďom na oko prezentované ako prekvapivé/neočakávané pre výrobcov ako aj odborníkov/vedcov/politikov/média), tak sú v nich dané látky s plným zámerom implementované (tiež forma edukácie minorít, ktoré zvládnu prechod) a ich následky vopred plánované a na 100% žiadané. Vedzte, že utajovaná technologická úroveň v pozadí, teda verejnosti celkom neznáma, je tak ďaleko pokročilá, že keby si to „autori očisty Zeme“ priali, tak by vedeli vypustiť taký „vírus“, „vakcínu“ alebo inú zbraň, ktorá by bola absolútne nezistiteľná a nevystopovateľná. Ľudstvo ako také by sa ani na okamih nedozvedelo, čo sa s ním vlastne stalo... Presne tak ako sa už neraz stalo v ďalekej histórií ľudstva na tejto planéte.

Tieto mediálne „stracho-pomôcky“ slúžia najmä, ba dokonca by sa dalo povedať až výlučne len pre skupinu „prebúdzajúcich sa“. Výhradným cieľom je zbaviť sa STRACHOV ako takých, teda konfrontovať sa s nimi, neutekať od nich, čeliť im a spracovať si ich. Je preto bezpodmienečne potrebné, aby si konečne ľudstvo zmanažovalo svoje „programy STRACHOV“. Inak bude posun/progres nemožný. Vedzte teda, že bez výnimky všetky cielene siate strachy v mediálnom i politickom svete sú koordinované s jasnými, niekoľkoúrovňovými zámermi.

Áno, v tomto procese je a bude aj početné množstvo bytostí, ktoré i napriek odmietavému postoju k vakcinácii svoju cestu „nezvládnu“. „Antivaxeri“, ktorí neupustia za žiadnu cenu od „starého sveta“, tak pre tých bude ich boj (demonštrácie, verbálne a fyzické agresívne útoky, atď.) resp. snaha o záchranu statusu quo, teda doterajšieho spôsobu života, obdobne ako u zaočkovaných, viesť skôr či neskôr k fatálnym dopadom na ich zdravie a životy. Ich strachy a stresy a tým následne vyvolané a dlhšiu dobu pretrvávajúce vysoké hladiny kortizolu (steroidný hormón) v tele spôsobia najmä potláčanie ich imunitného systému, čo bude nevyhnutne časom viesť k prepuknutiu a umocneniu rôznych latentných ochorení alebo spiacich patogénov v tele dotyčných osôb.

V rámci zvyšovania napätia a strachov v populácií budú, okrem diverzných inscenácií politických či ekonomických šarvátok, nutné aj predstierané alebo aspoň mediálne preexponované vojenské konflikty (napr. s možným pohrozením 3. svetovej vojny) v rôznych lokalitách sveta ako napr. Rusko/Bielorusko verzus Poľsko/Ukrajina a tým aj NATO, Čína verzus Taiwan a tým aj USA atď. Avšak okrem vyvolávania obáv a tlaku v spoločnosti to slúži k istému, no skrytému a tým ďaleko podstatnejšiemu cieľu, ktorým je: Výrazné narušenie až zlyhanie ekonomických, energetických, logistických či zasobovacích (suroviny, polotovary, atď.) štruktúr ako aj aktivácia a zvýšená pohotovosť veľkého počtu vojenských kontingentov (napr. USAREUR-AF  - United States Army Europe and Africa / S.H.A.E.F. - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe, atď.) a posilnenie ďalších silových zložiek po celom svete pre kontrolované, strategické zvládnutie „pandémie“ ako aj hromadnej, masovej re-vakcinácie (z dôvodu "novej", teraz už smrtelnejšej vlny "vírusu") vrátane jej následkov, a tým aj finálnej očisty Zeme. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je aj včasné dosadzovanie skúsených generálov a admirálov do kľúčových pozícií v politike (najmä zdravotníctvo) a krízových „COVID-19“ štábov (viď generál Lengvarský - Slovensko, generál Breuer - Nemecko, admirál Gouveia e Melo - Portugalsko, generál Figliuolo - Taliansko, admirál Murthy - USA, atď.)

Súčasťou už dlhšiu dobu prebiehajúcich procesov je a bude aj edukácia bytostí, ktoré budú vo svojej súčasnej inkarnácií na Zemi pokračovať. Všetko, čo sa už nejakú dobu deje na svetovom javisku (politickom, vedeckom, kultúrnom, mediálnom, športovom atď.) je už len kamufláž a show gigantických, nepredstaviteľných rozmerov. Či sa už jedná napr. o divadielko pretekov „najbohatších“ aka Elona Muska, Jeffa Bezosa či Richarda Bransona do vesmíru, vrátane častí „kozmického“ programu SpaceX ako aj iných organizácií, vlád a krajín, ďalej nedávne, zinscenované politické voľby v USA medzi Donaldom J. Trumpom (mimochodom boli a sú na scéne dve jeho verzie/vydania, mladší a starší Trump) a plne syntetickým klonom/replikantom Joe Bidenom, vrátane inauguračného ceremoniálu, útoky Talibanu a nepokoje v Afganistane, bulvárne dianie okolo britskej kráľovskej rodiny (už dávno zamenenej klonmi), príbehy ohľadom konania letných olympijských hier v japonskom Tokiu alebo vo veľkom počte klonmi/robotoidmi vymenené/nahradené populárne celebrity, politici a iné „významné“ osobnosti (Madonna, Jennifer Lopez aka J.Lo, Lady GaGa, Britney Spears, Eminem, Vladimír Putin, Pápež František, Jeff Bezos, Richard Branson, Bill Gates, Mark Zuckerberg a nespočetná rada ďalších) zo svetového „divadelného“ javiska ako aj filmového či hudobného priemyslu a ich fabulované, senzáciechtivé aktivity na sociálnych médiách. Väčšina svetovej populácie si nevie ani v najmenšom predstaviť aká pokročilá je technologická úroveň klonovania ľudí resp. ľudských biologických jednotiek a že sa používa už desiatky rokov veľmi úspešne po celom svete.

Aj na malom javisku = Slovensku už ide rovnako len o hrané politicko-mediálne divadielko a šarvátky napríklad medzi koalíciou a opozíciou pri ich nesúhlase, vetovaní alebo podávaní žalôb na Ústavný súd pri rôznych vyhláškach, nariadeniach, či zákonoch, ďalej zatýkania rôznych podozrivých mafiánov, podvodníkov, politikov a vysoko postavených funkcionárov či úradníkov, ako aj prestrelky medzi jednotlivými štátnymi a silovými zložkami (SIS, NAKA, inšpekcia, prokuratúra, Najvyšší súd atď.), ďalej politikmi (napr. Róbert Fico, Luboš Bláha, Marian Kotleba a ďalší), médiami a podaktorými vedcami či lekármi (Juraj Mesík, Soňa Peková, Peter Lipták a iný), zinscenované nesúhlasy a odmietavé postoje ku „vírusu“, reštrikciám/obmedzeniam/nariadeniam či vakcinácii, a nespočetná rada ďalších „inscenácií“.

Ako raz vyriekol istý rímsky poet a satirik Decimus Iunius Iuvenalis, známy tiež ako Juvenalis: „Daj ľudom chlieb a hry/zábavu (latinsky: panem et circenses). Získaj si verejnú mienku na svoju stranu a odmenou ti bude lojálnosť a poslušnosť ľudu skrz ilúziu všeobecného blaha.

Všetky karty boli už dávno rozdané, ide sa presne a dôkladne podľa dlho naplánovaného scenára. Kľúčový výraz: CONTROLLED OPPOSITION (kontrolovaná opozícia), a to na každej úrovni, aj na úrovni celosvetovej, dlhé roky pretrvávajúcej kampani propagujúcej vakcináciu ako efektívny a bezpečný spôsob ochrany a udržania zdravia.

V rámci celosvetového prevratu paradigiem je absolútne kľúčové a nevyhnutné aby boli vopred pod kontrolou a vedením úplne všetky frakcie „hráčov“, vrátane elít, politikov, kádrov, úradov, armád, inštitúcií, najvyšších súdov atď. a to na takmer všetkých pozíciách spoločenskej pyramídy moci (okrem nižších „podlaží“). Týka sa to teda bez výnimky všetkých hlavných aktérov a posluhovačov na javisku, tých satanistických ako i tých luciferiánskych, vrátane novodobých „New Age“ a „Golden Age“ fejkových spirituálnych guru-ov a lídrov. Všetko je pod úplnou kontrolou. Rovnako každá, prezentovaná a medializovaná sebemenšia chyba, neistota alebo zlyhanie alebo javiaca sa „náhoda“ na týchto kľúčových pozíciách „hráčov“ v skutočnosti žiadnou nie je. Značná časť týchto „aktérov“ nemá ani najmenšieho tušenia, pre koho tieto úlohy vykonávajú. Oni nevedia, že „Hydra“ (obluda s hadím telom a deviatimi hlavami) už prišla o všetky svoje hlavy.

Alebo inými slovami metaforicky opísane prečo je nutná „DOMINANCIA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH“ (full spectrum dominance): Si „bača“ (Elohim) a máš v ohrade stádo „ovečiek“ (ľudskú populáciu). V ohrade máš viacero brán/závor, ktoré „manažujú“ tvoji pomocní pastieri (elity), keďže by si také veľké stádo nezvládol sám. Je nemysliteľné aby si tvoji „námestníci“ robili so závorami to čo oni sami uznajú za vhodné. Preto musíš mať BEZPODMIENEČNE VŠETKY „kľúčové pozície pod palcom“.

Všetko, teda každý detail (vrátane plánovaných, tým zinscenovaných chýb a prešľapov), bolo pedantne naplánované a je teraz postupne s plnou akríbiou úloha po úlohe vykonávané. Pre takmer každú krajinu, etnikum, kultúrnu skupinu, národ ako aj demografickú skupinu bol už pred dlhými rokmi vypracovaný precízny strategický plán na čo najoptimálneší prechod paradigiem. Nejde tu teda len o celosvetovú vakcinačnú kampaň a samotné očkovanie a už vôbec nie o nejakú temnú, bezhlavú, nepremyslenú a nekompromisnú depopuláciu planéty Zem.

Prečo ale táto celá, i keď veľmi trpká, drsná a bolestivá, šou? Ide o pomôcku k prebúdzaniu sa (THE GREAT AWAKENING) pre minoritnú časť populácie, aby zároveň mohla porozumieť tomu, kam by sme dospeli, keby sme takto i naďalej pokračovali. Nie len do stavu úplného rozkladu morálnych a spoločenských hodnôt (dekadentný hedonizmus), ale predovšetkým do prekročenia bodu technologickej singularity... a tým nenávratne do ľuďmi už nemanažovateľného a nekontrolovateľného sveta intelektiky, umelej inteligencie (A.I. - Artificial Intelligence) a kybernetiky (viď aj Elon Musk a jeho spoločnosť Neuralink). Proste strmhlav do záhuby stále neuvedomelého ľudstva ako takého, kde by technológie razantne predbehli jej súčasný stav ilúzie poznania, uvedomenia a múdrosti (Sophia), kde by umelá inteligencia vo forme kyborgov pôvodné ľudstvo ako také (KYBORG - KYBernetický ORGanizmus) napokon celkom nahradila. Alebo prinajmenšom degradácia človeka na úroveň pohlavných orgánov pre svet strojov/robotov. Elon Musk (Enlil, Anunnaki) preto už roky ľudstvo pred týmto smerom, priamo do svojej záhuby, varoval. A preto je nutné dohrať tento „film“ a jeho pôvodný „scenár“ až do samého konca, keďže:

IBA NA POKRAJI SVOJEJ DEŠTRUKCIE BUDE ĽUDSTVO SCHOPNÉ POSUNÚŤ SA ĎALEJ

Opakujúce sa TVRDÉ RESETY ľudstva (nukleárne útoky, záplavy a iné) z minulosti neboli a nebudú pravdepodobne už nikdy nutné a ani tolerované. Tentokrát bude docielený najoptimálnejší reštart, resp. uzavretie cyklu siatia ľudstva (mandala), MÄKKÝ RESET (soft reset) a POSUN ĽUDSTVA s čo najmenším kolaterálnym dopadom na planétu Zem. Ide teda o „finálne zatiahnutie ručnej brzdy“ alebo „PLÁN NA ZÁCHRANU SVETA“ (Q - the plan to save the world), matky Zeme a VŠETKÝCH na nej žijúcich obyvateľov/pozemšťanov (nie len ľudskej rasy).

Po očiste a zakončení triediacich procesov na Zemi dôjde v dohľadnej a primeranej dobe aj k prvým „oficiálnym a verejným“ kontaktom s benevolentnými mimozemskými rasami. Dohľadná doba je nutná kvôli dodržaniu protokolu „Prime Directive“ (hlavná smernica) stanovenej Spojenou/Galaktickou Federáciou planét (United/Galactic Federation of Planets), ktorá hovorí svojim členom o zákaze vmiešavania sa a zasahovania do prirodzeného vývoja iných civilizácií. Smernica tým chráni menej rozvinuté, nepripravené a neuvedomelé civilizácie, ku ktorým tá ľudská na Zemi stále rozhodne patrí, pred nebezpečnou tendenciou zavádzania pokročilých technológií, znalostí a hodnôt do ich vývoja. Ide teda aj o civilizácie, ktoré zatiaľ nie sú schopné interstelárnych letov. Preto aj spoločnosť SpaceX okrem ďalších, ne čele s Elenom Muskom (Enlil, Anunnaki) horlivo pracuje na čo najskoršej realizácií prvých letov k iným planétam ako je napr. Mars.

Epilóg k manifestu

alebo počiatok nového sveta

Príde čas, keď si budeš myslieť, že je všetko ukončené. To však bude nový začiatok

Louis L'Amour / 1908 – 1988

„Georgia Guidestones“ alebo posolstvo pre budúce generácie ľudskej populácie na Zemi?

Tento kamenný monument je niekedy obrazne považovaný za „Americké Stonehenge“ (pôvodný Stonehenge stojí neďaleko Salisbury, Veľká Británia). Georgia Guidestones (Georgijské poradné kamene) sa nachádzajú v regióne Elbert County v štáte Georgia v Spojených štátoch amerických, kde boli postavené v roku 1980. Zadávatelia zákazky sú do dnešného dňa zahalený rúškom tajomstva. Ich motívy pre toto dielo boli a ostávajú doposiaľ rovnako anonymné. Do veľkých žulových kameňov, ktoré sú takmer päť metrov vysoké, je v ôsmich súčasných svetových jazykoch (angličtina, španielčina, svahilčina, hindčina, hebrejčina, arabčina, tradičná čínština a ruština) vytesaných desať stručných odporúčaní, resp. vodítok pre ľudstvo. Nemalá časť ľudí z „alternatívnej“ scény, či medzi „konšpirátormi“ považuje Georgia Guidestones za jasné dielo temných, okultných spolkov. A práve kvôli obsahu týchto 10 odporúčaní i nejasností okolo pôvodných „architektov/staviteľov“ sa niektorí jedinci zo „scény“ mylne domnievajú, že sa tu musí zreteľne jednať o akúsi satanistickú depopulačnú „NWO - New World Order“ (Nový svetový poriadok) agendu slobodomurárskych, či jezuitských kruhov na zotročenie ľudstva. Nazývajú ich aj „Desať prikázaní Antikrista“.

Skúste si preto prosím pozorne a vedome prečítať všetkých desať odporúčaní; a to v kontexte obsahu tohto manifestu:

 1. Udržujte ľudskú populáciu pod 500 miliónov v neprestajnej rovnováhe s prírodou.
 2. Veďte rozmnožovanie múdro – kultivujúc zdravie a diverzitu.
 3. Zjednoťte ľudstvo s novým, živým jazykom.
 4. Ovládnite vášne - vierovyznania - tradície - a všetky veci s umierneným, zdravým rozumom.
 5. Ochráňte ľudí a národy spravodlivými zákonmi a súdmi.
 6. Nech sa každý národ riadi svojimi pravidlami a pri riešení vonkajších sporov svetovým súdom.
 7. Vyhnite sa malicherným zákonom a zbytočným funkcionárom.
 8. Vyvažujte osobné práva s povinnosťami voči spoločnosti.
 9. Oceňujte pravdu - krásu - lásku - hľadajúc harmóniu s nekonečnom.
 10. Nebuďte na Zemi rakovinou - nechajte priestor pre prírodu - nechajte priestor pre prírodu.

Na obvodových stenách vrchného kameňa monumentu je v štyroch starovekých jazykoch (klinová babylonština, starogréčtina, sanskrit a staroegyptské hieroglyfy) vytesané:

NECH SÚ TOTO PORADNÉ KAMENE VEKU ZDRAVÉHO ROZUMU
(let these be guidestones to an age of reason)

Skúste si úprimne a bez predsudkov sami sebe odpovedať na nasledujúcu otázku: Skutočne sa tu jedná a dielo nejakých okultných spolkov s temnou agendou pre ľudstvo?

Mladé a rastúce stvorenie, obdarené uvedomením, začína prežívať radostné rozruchy a vyčnievať z davu. Avšak zároveň bojuje s rozhorčením a nesúhlasom u ostatných spoluobyvateľov. Časom sa „mladík“ začína stále viac brániť, hľadajúc cestu mimo krabice (matrixu), narazí však na svoj zatiaľ najväčší odpor v živote. „Mladík“ je opakovane zrazený k zemi a konfrontovaný s pravidlami samotnej krabice, ktoré udržujú jej obyvateľov poslušných a v tme.

Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním. Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení.

Fráza „TEMNÁ NOC DUŠE“ (the dark night of the soul) zhrňuje toto mimoriadne ťažké, nekomfortné až bolestivé obdobie, ktorým si potrebuje každá ľudská bytosť prejsť na individuálnej duševnej/duchovnej úrovni v rámci svojho „SPIRITUÁLNEHO PREBUDENIA“ (spiritual awakening) a očistného procesu (purgatory purification), pokiaľ je k tomu slobodne a bez nátlaku odhodlaná v rámci svojej cesty poznania a nadobúdania múdrosti (Sophia).

Schopnosť rozpoznávať ilúzie (Maya) bude prejavom zrelosti našej duše, čo je priamo úmerné so schopnosťou jasnozrivosti a schopnosťou odosobnenia sa od rôznych naprogramovaných vzorcov a prejavov našich osobností. Naše osobné, „vnútorné upratovanie“ nás bude môcť navigovať pri ozdravení nášho myslenia i našich morálnych hodnôt.

TRIPARTITA VEDOMÉHO ŽIVOTA

TELO = AVATAR
(hardware)

DUŠA = SOUL
(software)

DUCH = SPIRIT
(user)

Verím tomu, že sa my, a tým pádom aj veci okolo nás, začnú premieňať pre vyššie dobro. Bude to nevyhnutné. A cítim, že to, čo sme doposiaľ robili, ako sme žili, už bolo neudržateľné. Som o tom presvedčený, že vstupujeme do niečoho významnejšieho.

Myslím si, že sa postupne bude rodiť nový, lepší svet. Jediná cesta ako to vedieť naisto, jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty. Postupne sa nám odhaľujú črty nového, krajšieho sveta, možno aj „rajskej záhrady“, ktorú si budeme môcť spoločným úsilím znovu vytvoriť.

Každé, duševnými bytosťami prežívané nepohodlia, zármutky, strachy či bolesti sú následkom odchýlenia sa od nimi predurčenej (naprogramovanej) cesty životom. Avšak spirituálne bytosti si tieto skúsenosti volia dobrovoľne a vedome ako súčasť poznania

Peter Kuttner / 1975 – ???

Na záver by som chcel ešte dodať, že som pokojne a vedome uzavrel „svoj mier“ so „starým svetom“. Tento manifest zapôsobil ako „búracie kladivo“ na môj „domček z kariet“, ktorý som si celý život budoval. Uvidíme sa na „druhom brehu“.

Česť a silu praje všetkým dušiam na ich ďalšej ceste „životom“ Peter Kuttner, alias Kuťko.

Appendix k manifestu

dokumentácie a iné

 1. ZEITGEIST (2007)

  (duch doby)

  Obsah: Film bol vytvorený so zámerom nasmerovať ľudí k tomu, aby na svet začali pozerať viac kritickým pohľadom, a aby sa zamysleli nad skutočným významom niektorých vecí, ktoré sú dnes širokou verejnosťou považované za neotrasiteľnú pravdu. Tvorca tohto dokumentu si vzal na paškál význam kresťanstva, útoky na budovy WTC (World Trade Center) z 11. septembra 2001 a veľké finančné korporácie, ktoré sa údajne snažia prevziať vládu nad svetom.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 2. ZEITGEIST: ADDENDUM (2008)

  (duch doby: dodatok)

  Obsah: Voľné pokračovanie prvého dielu „Zeitgeist“, v ktorom sa tvorcovia už nesnažia nikoho o ničom presviedčať, ale iba chcú týmto filmom informovať čo najširšiu verejnosť. Film poukazuje na to, že náš súčasný životný štýl (založený na peniazoch) je len veľký podvod na celé ľudstvo, v ďalšej časti rozoberá vykorisťovania a ovládanie krajín medzinárodnými korporáciami, a vyúsťuje predložením návrhov na zlepšenie života, spoločnosti a sveta vo všeobecnosti.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 3. ZEITGEIST: MOVING FORWARD (2011)

  (duch doby: posun ďalej)

  Obsah: Tretia časť z dokumentárnej série „Zeitgeist“ opäť poskytuje kritický pohľad na spoločnosť dnešnej doby. Tentoraz sa zaoberá témami ako neudržateľnosť peňažnej a trhovej ekonomiky, neefektívneho využívania zdrojov vedúceho k poškodzovaniu zdravia ľudí i planéty a tým, do akej miery sme ovplyvnení okolím oproti genetickej výbave. Riešenie ktoré tu je naznačené, stojí na čo najefektívnejšom, udržateľnom využívaní energetických zdrojov a zabezpečení čo najväčšieho blahobytu pre všetkých ľudí, bez priepastných rozdielov a nerovností medzi spoločnosťou (ľudí), na ktorých je systém založený v dnešnej dobe.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 4. BARAKA (1992)

  Obsah: Umelecky ladený "dokument z ciest" a súčasne osobitou meditáciou nad životom všetkých obyvateľov našej planéty. Filmové zábery zachytávajú tvár Zeme v jej neobyčajné rôznorodosti. Po počiatočných scénach opíc pri horských prameňov, cez náboženské obrady, ľudské konanie aj nedotknutú prírodu v rôznych kútoch sveta. Vo veľkolepom príbehu obrazov vystupujú aj egyptské pyramídy a nacistické koncentračné tábory v Poľsku. Nakoniec prichádza kriticky ladený pohľad na zautomatizovanú západnú civilizáciu: anonymné "rieky" áut a ľudí na amerických uliciach, či v japonskom metre sú porovnávané s pohybom a triedením kurčiat na dopravných pásoch v hydinárňach.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 5. SAMSARA (2011)

  Obsah: Tvorcovia sa v tomto filme snažia zachytiť prchavé okamihy, ktoré utvárajú náš život. Film, ktorý vznikal cez päť rokov v dvadsiatich piatich krajinách navádza diváka na posvätné miesta, do postihnutých oblastí, priemyselných zón a miest prírodných zázrakov. Film Samsara (význam slova: "večne sa otáčajúce koleso života“) sa vzdáva akýchkoľvek dialógov a opisných textov a tým úplne rozvracia divákom možné očakávania tradičného dokumentárneho filmu. Namiesto toho podnecuje myšlienkové interpretácie obrazov a hudby.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 6. ABOVE MAJESTIC (2018)

  (ponad majestát)

  Obsah: Dokumentárny film s pohľadom na pôvod, históriu a konšpiráciu za zoskupením "Majestic 12" - tajnej skupiny korporátnych a vojenských elít, ktoré dostali za úlohu vykonať reverzné inžinierstvo mimozemských technológií.

  Réžia: Roger R. Richards
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 7. COSMIC SECRET (2019)

  (vesmírne tajomstvo)

  Obsah: Dokumentácia, ktorá kladie tri zásadné otázky a pokúša sa ne hľadať odpovede. 1. Kto sme? Zverejňovanie našej kozmickej histórie. 2. Prečo sme tu? Odhalenie veľkého experimentu. 3. Aký je náš osud? Apokalypsa a veľké odhalenie.

  Réžia: Roger R. Richards a Corey Goode
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 8. HOME (2009)

  (domov)

  Obsah: Dokumentárny projekt o planéte Zem. Cesta po 50 krajinách sveta je ódou na krásy a jemnú harmóniu našej planéty. S optimistickým prístupom a aktuálnymi témami sa film zameriava na vzrastajúce povedomie verejnosti o súčasných sociálnych problémoch a problémoch životného prostredia. Film poskytuje konkrétny pohľad na problémy, ktorým musí naša planéta čeliť: globálne otepľovanie, rúbanie dažďových pralesov, strata biodiverzity a ubúdanie prírodných zdrojov.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 9. DOMINION (2018)

  (nadvláda)

  Obsah: Tento dokument bez milosti odhaľuje rôzne spôsoby využívania a zneužívania zvierat predovšetkým v mäsovom, mliečnom, vaječnom, textilnom a zábavnom priemysle. Dokument bol natočený v Austrálii a kombinuje doteraz nevídané zábery zo skrytých kamier a drónov. Ukazuje ako je celé toto desivé impérium založené na tajnostiach, ako aj jednotlivé príbehy jeho obetí. UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Chris Delforce
  Krajina: Austrália

  K videniu aj na:

 10. TERRA (2015)

  (zem)

  Obsah: Hlavnou témou dokumentu je história ľudstva v pozadí života na Zemi. Príbeh opisuje, akým spôsobom prví ľudia vnímali život okolo seba a ako sa v priebehu tisícov rokov ich prístup menil, až dospel k súčasnému stavu hraničiacemu s nevedomosťou. Ako by sme sa mali pozerať na život okolo nás? To je hlavná otázka, ktorú si film kladie. Pri hľadaní odpovede ukazuje rozhodujúcu úlohu v spôsobe pohľadu človeka na prírodu, ktorý formoval celú jeho históriu a stále ešte môže ovplyvniť svoj osud na tejto planéte.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand a Michael Pitiot
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 11. FOOD, INC. (2008)

  (potraviny a.s.)

  Obsah: Dokumentárny film dáva presvedčivý a depresívny pohľad na veľkopodnikanie vo výrobe potravín. K tomu popisuje aj ich „nechutnú“ cestu z polí a stajní k spotrebiteľovi, a zároveň skúma ekonomický reťazec, v ktorom následky zdanlivo lacného jedla (keď hamburger stojí menej než brokolica) znáša celý zdravotný a sociálny systém.

  Réžia: Robert Kenner
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 12. COWSPIRACY (2014)

  Obsah: V dokumentácii sa kladie opodstatnená otázka: Prečo veľké svetové organizácie na ochranu životného prostredia mlčia o najväčšej ekologickej hrozbe súčasnosti? Podľa OSN je najvýznamnejším znečisťovateľom planéty a zároveň najväčším zdrojom skleníkových plynov živočíšna výroba, teda produkcia mäsa, mlieka a vajec. Nikto o tom však nehovorí. Film ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia veľkých organizácií ako Greenpeace a kladie im veľmi nepríjemnú otázku: Čo, alebo kto im bráni hovoriť pravdu?

  Réžia: Kip Andersen a Keegan Kuhn
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 13. SEASPIRACY (2021)

  Obsah: Tento film predstavuje dopady človeka na morský život, ako sú napríklad ním produkované plastové odpady, fantómové (stratené) rybárske siete a jeho nadmerný rybolov po celom svete. Zároveň poukazuje, že komerčný rybolov je hlavnou hnacou silou ničenia morských ekosystémov. V dokumente sa kritizuje niekoľko organizácií na ochranu morí, vrátane inštitútu „Earth Island Institute“ ako aj ich falošné úsilie pri tomto „boji“. Zároveň obviňuje tieto iniciatívy z krytia dopadov rybolovu na životné prostredie a korupcie v rybárskom priemysle.

  Réžia: Ali Tabrizi
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 14. ŠTYRI DOHODY (rečník: Jaroslav Dušek)

  Obsah: V knihe o Štyroch dohodách odhaľuje autor zdroj obmedzujúcich názorov, ktoré nás pripravujú o radosť a vedú k zbytočnému utrpeniu. Kniha sa populárnou formou zaoberá podobným témam ako Transakčná analýza v psychológii. Prvé dve dohody (1. nehrešte slovom a 2. neberte si nič osobne) sa venujú materiálnemu, sociálnemu a individuálnemu programovaniu, teda prejavom závislosti, ktoré vo svojej práci opísal Eric Berne. Tretia a štvrtá dohoda pracujú už s prejavmi nezávislosti, ktorými sú poznanie (3. nevytvárajte si žiadne domnienky), spontánnosť (4. vždy robte všetko, ako najlepšie viete) a dôverné vzťahy.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko

  K videniu aj na:

 15. PIATA DOHODA (rečník: Petr Pelzer)

  Obsah: Dodatok ku knihe „Štyri dohody“, čím autor ponúka nový pohľad na tieto „zmluvy“. Štyri dohody, založené na starej toltéckej múdrosti, nám pomohli prelomiť naše obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich názormi, ktoré nám prinášajú osobnú slobodu, šťastie a lásku. Výsledkom praktizovania Piatej dohody je úplné prijatie seba samého takých, akí sme, a úplné prijatie všetkých ostatných ľudí takých, akí sú. Piata dohoda chce priniesť ľuďom na celom svete slobodu byť sami sebou.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko

  K videniu aj na:

 16. JAROSLAV DUŠEK – DUCH DOBY (2021)

  Obsah: Súhrnný zostrih z besedy so známym českým filmovým a divadelným hercom Jaroslavom Dušekom, ktorý si kladie nielen otázky k súčasnému „duchu doby“, ale aj slobodne vyjadruje svoj názor k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa prebiehajúcej „pandémie“, správaniu sa ľudí voči sebe a s tým spojenými dopadmi na neho a blízke okolie.

  Moderátor: Eliška Cetkovská
  Krajina: Česko

  K videniu aj na:

 17. FUTURE MY LOVE (2012)

  (budúcnosť, láska moja)

  Obsah: Autorka a režisérka v tejto dokumentácii prezentuje dizajn ako zastrešujúci pojem pre myslenie uprené smerom do budúcnosti. Predstavuje v ňom amerického multidisciplinárneho vedca Jacquea Fresco, ktorý bol filozofom, sociológom, architektom, dizajnérom, sociálnym inžinierom, pedagógom a futurológom. Počas jeho 101-ročného života sa Jacque Fresco usiloval vstúpiť do vedomia ľudí svojou snahou o racionálne využitie všetkých dostupných vedeckých, psychologických a sociologických poznatkov pre lepšiu budúcnosť celého ľudstva, ochranu planéty a jej prírody, ktorú skoncentroval vo svojom „Projekte Venuša“ (The Venus Project). Autorka s ním vstupuje do pomyselného dialógu v štylizovanom porovnávaní a skúmaní milostného vzťahu ako miniatúrneho modelu ľudskej spoločnosti.

  Réžia: Maja Borg
  Krajina: Švédsko, Veľká Británia

  K videniu aj na:

 18. MODEL CITIZEN (2020)

  (ukážkový občan)

  Obsah: Krátky animovaný film založený na životnom cykle občana (rodiny) malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Zameriava sa nato, ako sú deťom od narodenia úspešne vymývané mozgy, aby boli neskoršie ako dospelí, indoktrinovaní k poslušnosti, vernosti a lojalite voči systému.

  Kto je to "UKÁŽKOVÝ OBČAN"? Je ním produktívny otec, je ním starostlivá matka. A to všetko v prospech poctivého mladého chlapca, alebo dievčaťa. "Ukážkového" dieťaťa, vychovaného "ukážkovou" rodinou aby sa samo stalo "ukážkovým občanom". Mnohí z nás v reálnom svete považujú tieto preludy za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“.

  Autor: David James Armsby
  Krajina: Veľká Británia

  K videniu aj na:

 19. OMELETO: THE BOX (2019)

  (omeleto: krabica)

  Obsah: Krátka animácia je surrealistickou alegóriou o "pôžitkoch" života a rizikách nesúladu so „statusom quo“. O bytí jednotlivcom a nie stádovým hráčom a o posúvaní "prekážok" na novú úroveň vedomia. V podivnej, tmavej krabici žije skupina starších, dospelých humanoidných tvorov, ktorí majú namiesto nôh korene. Väčšina z týchto tvorov je ponorená do katatonického spánku, pričom si nie je vedomá ničoho mimo svojho hermetického, uzavretého svetonázoru.

  Avšak jeden z nich vyčnieva z davu, obdarený uvedomením. Mladé a rastúce stvorenie začína prežívať radostné rozruchy, bojuje však zároveň s rozhorčením a nesúhlasom u ostatných spoluobyvateľov. Časom sa „mladík“ začína stále viac brániť, hľadajúc cestu mimo krabice, narazí však na svoj zatiaľ najväčší odpor v živote. „Mladík“ je opakovane zrazený k zemi a konfrontovaný s pravidlami samotnej krabice, ktoré udržujú jej obyvateľov poslušných a v tme.

  Autor: Dusan Kastelic
  Krajina: Slovinsko

  K videniu aj na:

 20. I, PET GOAT (2012)

  (ja, koza domáca)

  Obsah: Krátky animovaný film opisuje stav nášho sveta na príkladných ukážkach politiky USA, ich vojny proti teroru a snahy o globálnu dominanciu. Názov filmu je úmyselne volený ako odkaz na školskú knižku "The Pet Goat", ktorú čítal 11. Septembra 2001 prezident Bush deťom v základnej škole „Emma Booker School“ v Sarasote na Floride počas útokov na WTC v New York-u. Film je plný silných a kryptických, ezoterických symbolík. Aj keď film nemá dialóg, každá scéna rozpráva kus príbehu, ktorý pokrýva oblasti svetovej histórie, politiky, vojny, okultizmu a duchovna. Tento film lyrickým spôsobom skúma „oheň pravdy v srdci utrpenia“.

  Autor: Louis Lefebvre, Heliofant
  Krajina: Kanada

  K videniu aj na:

 21. IN-SHADOW: A MODERN ODYSSEY (2017)

  (v tieni: novodobá odysea)

  Obsah: Krátky animovaný film o stave našej spoločnosti a o aktuálnom ZEITGEIST-e (duchu doby). Vizionárska cesta fragmentovaným a nevedomým tieňom moderného sveta, ktorý sa nachádza práve vo finálnom rozklade. Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním.

  Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení. Jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty.

  Autor: Lubomir Arsov
  Krajina: Kanada

  K videniu aj na:

 22. AFTER THE DARK / THE PHILOSOPHERS (2013)

  (po temne / filozofi)

  Obsah: Na filozofickej fakulte vyzýva profesor svoju triedu študentov k myšlienkovému experimentu. Tvárou v tvár blížiacej sa fiktívnej nukleárnej apokalypse musia budúci filozofi medzi sebou určiť, ktorí z nich dostanú tú možnosť ukryť sa v podzemí, zachrániť si život a tým následne obnoviť ľudskú rasu v post-apokalyptickej epoche. Mladí žiaci sa náhle ocitnú vo veľmi nepríjemnej situácii a filozofickej dileme, pretože takmer všetci v skupine sa obrátia proti sebe v zúfalom boji o svoje vlastné prežitie. Ide o klasický stret „egocentrických“ verzus „altruistických“ záujmov každej ľudskej bytosti, ktoré sú vo filme nádherne metaforisticky spracované práve s pohľadom na aktuálne dianie v našom reálnom svete.

  Réžia: John Huddles
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 23. LA BELLE VERTE / THE GREEN BEAUTIFUL (1996)

  (nádherná zelená)

  Obsah: Ide o francúzsky film, ktorý formou spoločenskej kritiky poukazuje na negatívne stránky životného štýlu v modernej spoločnosti. Protagonistka filmu príde z budúcnosti na „exkurznú dovolenku“ na planétu Zem. Pomaly sa začína zoznamovať s prapodivnosťami súčasnej spoločnosti 20. storočia, v ktorej sa platí podivnými papierikmi (peniazmi), jedlá a potraviny sa nedajú zjesť (umelé), vzduch je nedýchateľný (znečistenie), mnoho obyvateľov je chorých, atď. Podstatnou témou filmu je aj návrh riešenia ako by mohli obyvatelia Zeme zmeniť svoju „dystopiu“ na „utópiu“ odstránením všetkého, čo obmedzuje a poškodzuje ich životy. Film bol dlhé roky v Európe a USA na indexe „neželaných“ (zakázaných) filmov.

  Réžia: Coline Serreau
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 24. EARTHLINGS (2005)

  (pozemšťania)

  Obsah: Dokumentárny film sa zaoberá zneužívaním a týraním rôznorodých druhov zvierat pre „naše“ účely. Spomínané sú nielen odvetvia ako agrárny, potravinársky, módny, zábavný priemysel, ale aj oblasti vedeckého výskumu pre výrobu liekov, farmaceutík, krémov, parfémov a iných produktov pre „naše“ potreby. Film je poskladaný z veľkého množstva záberov urobených najmä skrytou kamerou a sprevádzaných komentárom herca Joaquina Phoenixa a hudbou skladateľa Mobyho. Film je kritikmi považovaný za jeden z najhororovejších filmov všetkých čias (okrem iných s obdobnou tematikou, ako i film pod názvom DOMINION), ktorý ale bohužiaľ nie je fikciou. UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Shaun Monson
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 25. SOCIAL DILEMMA (2020)

  (sociálna dilema)

  Obsah: Americká dokumentárna dráma, v ktorej účinkujú bývalí zamestnanci veľkých technologických spoločností a sociálnych sietí, ktorí hovoria o vplyve produktov týchto spoločností na správanie ich používateľov a dopade na spoločnosť. Dej je popretkávaný hranými scénami, ktoré poukazujú na ich tvrdenia. Dokumentácia tiež upozorňuje na významný vplyv sociálnych sietí na politiku a demokraciu vo svete a zobrazuje možnosti využitia obrovského množstva dát, ktoré technologické spoločnosti a sociálne siete o ich užívateľoch zbierajú. Tvorcovia a účinkujúci sa tiež zamýšľajú nad dôsledkami a riešením vzniknutej situácie. I keď tvorcovia a protagonisti filmu použili vedome obdobné manipulatívne taktiky na skreslenie a zahmlenie ich zámerov, ktoré sami popisujú v dokumente, ponúka i napriek tomu zaujímavé a pravdivé aspekty pre bytosti s otvorenou mysľou.

  Réžia: Jeff Orlowski
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 26. WHAT THE HEALTH (2017)

  (sociálna dilema)

  Obsah: Dokument ukazuje dopady výroby a spotreby predpripravených mäsových jedál na zdravie konzumentov a na ich okolie. Odhaľuje, prečo popredné zdravotnícke organizácie pokračujú v propagovaní tohto priemyslu napriek nespočetným lekárskym štúdiám a výskumom, dokazujúcim škodlivé účinky takýchto produktov. Taktiež približuje prepojenosť priemyslu mäsovýroby s farmaceutickým a zdravotníckym priemyslom ako aj zdravotníckymi organizáciami a vládami krajín. Poukazuje zároveň na negatívne aspekty, ktorými trpí obyvateľstvo žijúce v blízkosti výroby.

  Réžia: Kip Andersen a Keegan Kuhn
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 27. BEING PRETTY (2017)

  (byť vzorovým)

  Obsah: Krátka animácia z malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Autor, ktorý vytvoril aj ďalšie, voľné pokračovanie pod názvom „MODEL CITIZEN“ (ukážkový občan), sa v tomto snímku zaoberá témami individualizmu, nevinnosti a vymývania mozgov, ktoré jej charaktery reprezentujú. Fiktívna, dystopická spoločnosť, bohužiaľ, nie príliš ďaleko od tej našej. Mnoho ľudí trávi príliš veľa času staraním sa o to, ako vyzerajú na svojom povrchu, teda zovňajšku. Týmto posadnutí nemôžu konať inak ako si nasadiť svoju „masku“ na tvár, čím strácajú svoju vlastnú, vnútornú identitu. Si aj ty takto „vzorový“? Alebo sa vidíš a cítiš skôr ako „neželaný“ jedinec v tomto svete?

  Autor: David James Armsby
  Krajina: Veľká Británia

  K videniu aj na:

 28. LE SEL DE LA TERRE / THE SALT OF THE EARTH (2014)

  (soľ zeme)

  Obsah: V tomto autobiografickom dokumentárnom filme je divák svedkom výprav brazílskeho fotografa Sebastião Salgado, ktorý zasvätil svoj život putovaniu po svete naprieč kontinentmi, pri ktorom zaznamenával najrôznejšie „tváre ľudského osudu“. Jeho najlepšie fotografie komentuje pritom aj jeho osobnými spoveďami a zážitkami z pozadia fotenia. Výstižne popisuje chorý stav našej spoločnosti, naše bezohľadné chamtivé správanie, a to nie len k “nášmu“ druhu, ale najmä k matke Zemi.

  Réžia: Wim Wenders a Juliano Ribeiro Salgado
  Krajina: Francúzsko, Taliansko, Brazília

  K videniu aj na:

 29. THE MINIMALISTS: LESS IS NOW (2021)

  (minimalisti: menej je teraz)

  Obsah: Dokumentárny film o dvoch amerických mužoch, Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus, ktorí už viac ako 20 miliónom ľudí v USA pomohli zmeniť život nasmerovaním na cestu menšieho, zmysluplného konzumu. Dnes sú už považovaní za veľmi úspešných blogerov a „influencerov“ na sociálnych médiách. Film opisuje ich životy, pohnútky a následné zmeny v ich spôsobe a prístupu ku „konzumu“. Sú vnímaní ako priekopníci nového štýlu žitia, známy po výrazom „MINIMALIZMUS“. Ponúkajú ho všetkým zainteresovaným ako nástroj, ktorý môže pomôcť dotyčnému pri hľadaní osobnej slobody. Slobody od nenásytnosti. Slobody od starostí. Slobody od nedostatočnosti. Slobody od pocitov viny. Slobody od závisti. Oslobodenie sa od nástrah konzumnej kultúry, okolo ktorej sme si vybudovali svoje životy.

  Réžia: Matt D'Avella
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 30. CONTAGION (2011)

  (nákaza)

  Obsah: V Spojených štátoch „nečakane“ a náhle vypukne epidémia, spôsobená doposiaľ neznámym patogénom. Zdravotnícki pracovníci, vládni úradníci a bežní ľudia sa ocitnú uprostred globálnej pandémie a americký zdravotný úrad „CDC“ (časť ministerstva zdravotníctva USA) sa snaží zúfalo nájsť liek. Nastáva chaos, sociálne služby ako aj infraštruktúra kolabujú a objavujú sa aj rabovačky obchodov a domov. Smrtiaci, prudko nákazlivý a vzduchom šíriaci sa vírus, ktorý chorých zabíja v priebehu niekoľkých dní, sa rýchlo šíri po celom svete. Lekári sa snažia nájsť liek a minimalizovať paniku, ktorá sa šíri ešte rýchlejšie ako samotný vírus. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už takmer dekádu dozadu. Žeby len náhodná predzvesť?

  Réžia: Steven Soderbergh
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 31. JÁN VOJÁČEK – AKO VON Z MATRIXU? (2021)

  Obsah: Hosťom českého internetového televízneho vysielania „Cesty k sobě“ je Ján Vojáček. Ako vyštudovaný lekár klasickej medicíny sa venoval svojmu oboru len krátku dobu. Postupne sa vybral novou, alternatívnou, menej vyšliapanou cestou keďže nesúhlasil s prístupom k človeku v zdravotníctve ako k stroju, ktorý možno jednoducho opraviť podľa vopred daného manuálu. A to ho priviedlo k „funkčnej medicíne“. V rozhovore s moderátorkou predkladá svoj názor a pohľad na aktuálne dianie vo svete ohľadom vírusu, pandémie, vakcín a podobne. Zároveň ponúka, z jeho pohľadu, možné riešenia pre každú ľudskú bytosť, ktorá je odhodlaná ísť obdobnou, tou „menej vyšliapanou cestou“. Podľa neho je ponorenie sa do svojho vnútra, do svojej duše, jedinou možnou cestou ako môže každý nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty, každý na svojej individuálnej úrovni.

  Moderátor: Alžběta Šorfová
  Krajina: Česko

  K videniu aj na:

 32. OUT OF SHADOWS (2020)

  (von z tieňov)

  Obsah: Dokumentácia odhaľuje, ako mainstreamové médiá a Hollywood ovplyvňujú ľudí šírením propagandy vo vlastnej tvorbe. Divák sa dozvie o technikách manipulácie, aj o vplyvných tajných organizáciách zapletených do obchodu s deťmi. Film detailne rozoberá prepojenie medzi šoubiznisom a hlbokým štátom (DEEP STATE), vrátane okultistického pozadia zahŕňajúceho pedofilné rituály. Sprievodcami desivých faktov sú dvaja hollywoodski kaskadéri Mike Smith a Brad Martin, bývalý agent a súčasný whistleblower CIA Kevin Shipp ako aj bývala mainstreamová reportérka Liz Crokinová, ktorá čelila masívnemu zosmiešňovaniu a prišla o zamestnanie za objektívne reportovanie o kauze Pizzagate (okultná satanistická pedofília vo Wahingtone, D. C. v USA). K tomu sa divák dozvie aj o diverzných manipulačných technikách, zaužívaných napr. v operácii „Paperclip“, programe „MK-Ultra“ a „Mockingbird“, ako aj o divízii CIA v Hollywoode a programovaní celosvetovej populácie.

  Réžia: Mike Smith
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 33. FALL OF THE CABAL – END OF THE WORLD... AS WE KNOW IT (2020)

  (pád kabaly – koniec sveta... ako ho poznáme)

  Obsah: Dokumentárny film obsahuje tisíce hodín práce a výskumu a patrí k jedným z „najkonšpiračných“ diel na internete. Úspešne bol a je zablokovaný a pravidelne vymazávaný na takmer všetkých mainstreamových video platformách ako aj sociálnych médiách. Holandská investigatívna novinárka Janet Ossebaard zbierala roky takzvané konšpiratívne informácie o satanisticko-okultistickej „Kabale,“ čím je v tomto prípade myslené spoločenstvo ľudí a iných entít, ktorí od nepamäti diktujú svetu jeho poriadok k svojmu vlastnému prospechu a dosiahnutiu svojej temnej agendy. V aktuálne 23 kapitolách mapuje ich činnosť, rody, mená, organizácie a ich nedávny pád/zničenie. Film zároveň navádza diváka k tomu byť ostražitý pri svojej ceste poznania, neakceptovať hneď všetko videné a počuté ako pravdu, byť skeptický, klásť si otázky, robiť si vlastný prieskum a preverovať si novo spoznané informácie, ako aj dlhé roky naučené, zväčša „Kabalou“ indoktrinované, vedomosti.

  Réžia: Janet Ossebaard
  Krajina: Holandsko

  K videniu aj na:

 34. EXPERIMENTER (2015)

  Obsah: Film je založený na skutočnom príbehu známeho amerického sociálneho psychológa Stanleyho Milgrama, ktorý v roku 1961 na americkej univerzite v Yale uskutočnil radu radikálnych experimentov pozorovaním správania u vybraných dobrovoľníkoch . Testovali sa na prvý pohľad „cudzie“ dvojice obyčajných ľudí a ich ochotu poslúchnuť autority, pričom mali dávať počas pokusu jeden druhému šoky za pomoci elektrického prúdu ako formu potrestania za nesprávne odpovede. Dvojice boli rozdelené na „učiteľa“ a „žiaka“, pričom skutočne skúmaným subjektom bol vždy len „učiteľ“. Žiakom bol totiž stále ten istý, do experimentu zasvätený človek/herec. Počas filmu sa detailne ukazuje, ako sa experimenty vedú, pričom takmer každý testovaný dobrovoľník (učiteľ) podľahol tlaku autority (vedcov, profesorov) a z dôvodu poslušnosti spôsobil nepríjemné, ba až „smrteľné“ elektrické šoky svojmu „žiakovi“. Drvivá väčšina „učiteľov“ pokračovala až do samého konca stupnice šokov (450V), nevediac ale, že tieto bolesti a utrpenia boli „žiakom“ len inscenované. Stanley Milgram takto odhalil, ako veľmi podlieha veľká časť ľudí sile autorít, napriek tomu, že chcú po nich niečo amorálne resp. napriek tomu že je to v konflikte s ich svedomím.

  Réžia: Michael Almereyda
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 35. THEY LIVE (1988)

  (oni žijú)

  Obsah: Dej „B“-čkového (nízkorozpočtového) filmu poskytuje veľmi dôležité informácie o tom, čo sa v súčasnosti na Zemi reálne deje. I keď sú v ňom poskytované informácie skreslené, dokonca až karikatúrnou formou, a film je klasifikovaný ako typický so žánru sci-fi/horor/fantasy, je svojím obsahom v podstate presným opakom. Len hŕstka zasvätených fanúšikov tohto diela to takto cíti a chápe. Zámerom filmu od Johna Carpentera mala byť určitá podprahová forma varovania a odkrytia utajovaných skutočností fungovania nášho sveta. Skryté symboliky a zvesti v snímke však väčšina divákov, ba ani kritikov, do dnešného dňa nepochopila. „Je potrebné tomu porozumieť,“ povedal John Carpenter v roku 2015, „ide tu o dokumentáciu, a nie Sci-Fi film“. Naozaj existovali a stále jestvujú na Zemi mimozemšťania (príšery), ktorý sa vydávajú a skrývajú za fasádou humanoidných bytostí? Ak sa divák pozrie na to, čo sa deje na Zemi, nemôže to byť zjavne len práca ľudských bytostí, ale musí to byť i práca monštier plných negatívnej energie. Pravdepodobne máme na Zemi skutočne aj škodlivé mimozemské entity, ktoré tu parazitujú na ľuďoch, flóre a faune.

  Réžia: John Carpenter
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 36. THE YEAR EARTH CHANGED (2021)

  (rok, ktorý zmenil Zem)

  Obsah: Dokumentárny film hovorí nielen o aktuálnej „Korona pandémii“ ale najmä o jej dopadoch na flóru a faunu na Zemi. Doposiaľ nevídané zábery ukazujú, ako celosvetové lockdowny a obmedzenia otvorili dvere prírode, ktorá sa spamätala a opäť na krátke momenty prekvitá. Ľudstvo ako také sa na chvíľu síce zastavilo, no Zem si našla v oceánoch, na pevninách i na oblohe opäť svoj stratený rytmus. Od opätovného počutia spevu vtákov v opustených predmestiach, ba dokonca centrách veľkomiest, zazretia veľrýb v rôznych zálivoch sveta, korytnačiek na plážach vo Francúzsku až po stretnutia s kapybarmi na predmestiach v Južnej Amerike, jeleňmi v meste Nara v Japonsku či leopardmi v hotelových komplexoch v Južnej Afrike, ľudia na celom svete mali opäť príležitosť spojiť sa s prírodou ako ešte nikdy predtým. Výrazná redukcia dopravou znečisteného ovzdušia umožnila nemožné... pohľad na himalájske hory z Naí Dillí v Indii. A to je len zlomok príkladov návratu fauny a flóry k ich prirodzenej rovnováhe naprieč všetkými kontinentmi. V tomto dokumentárnom špeciáli je divák svedkom toho, ako môžu mať najmenšie zmeny v chovaní ľudí počas „pandémie“, napríklad zníženie až úplné pozastavenie akejkoľvek dopravy na súši, vode a vo vzduchu, uzavreté pláže, parky a mestá, zásadný vplyv na prírodu. Zreteľne ukazuje ako sme planétu našim doterajším správaním dostali do nerovnováhy, ale i ako rýchlo je schopná vrátiť sa do stavu harmónie. Stačí, aby sa „ľudský druh“ zázračným spôsobom na moment zastavil... či nebodaj nastálo značne „vytratil“ z povrchu matky Zeme? Žeby taká malá predzvesť nastávajúcich, trvalejších zmien, zaznamenaných na Georgijskích poradných kameňoch (Georgia Guidestones)?

  Réžia: Tom Beard
  Krajina: Veľká Británia

  K videniu aj na:

 37. THE MATRIX (1999)

  Obsah: Protagonista filmu„Neo“ (Keanu Reeves) je vyvolený, aby zachránil celý svet. No aby to mohol urobiť, musí najprv trpkou formou (prebudením = odpojením z matrixu) zažiť a pochopiť, že on a tým aj jeho vedomie sú súčasťou akéhosi Matrixu, ktorý udržuje ľudské telá synteticky „pri živote“ a zamestnáva ich mysle dokonalou, komplexnou, falošnou realitou. Je ale skutočne on ten „vyvolený“, ktorý má zachrániť ľudstvo pred jeho zničením? Aká je základná myšlienka filmu? Snímka naznačuje, že každý má individuálnu zodpovednosť za výber medzi skutočným a umelým svetom. Hoci je Neo príkladom slobodnej vôle, v jeho dobrodružstve hrá veľkú úlohu aj osud. Otázka na záver: Čo ak tu nejde o rýdzo dystopický Sci-Fi výplod autorov scenára, ale o takmer dokumentárny snímok, ktorý sa snaží podprahovo ľudstvo pripraviť na niečo dramaticky iné? Čo ak všetko čo poznáme, ako globálnou spoločnosťou akceptovanú realitu, je v skutočnosti iba dokonalý klam udržiavajúci ľudí „v šachu“?

  Réžia: Lilly Wachowski, Lana Wachowski
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 38. LAND OF HOPE AND GLORY (2017)

  (krajina nádeje a slávy)

  Obsah: Od zverejnenia dokumentu „Earthlings“ z roku 2005 sa toho veľa nezmenilo. Dokazujú to tieto nové záznamy z rôznych Anglických fariem mäsového, mliekarenského a vaječného priemyslu. Film približuje súčasný stav zvierat v priemysle živočíšnej výroby. Zábery, ktoré boli natočené v rokoch 2010-2017 väčšinou skrytými kamerami na farmách v Anglicku, ukazujú život zvierat a aj ich porážku na bitúnkoch. Cieľom dokumentu je ukázať konzumentom, čím si zvieratá musia prejsť, kým sa stanú pokrmom na tanieri. To, čo divák uvidí v tejto dokumentácii, sa deje všade navôkol vo svete, je to bežný chod priemyslu „živočíšnej výroby (p)otravín“. Podaktorý divák si možno po vzhliadnutí položí nasledovnú otázku: Prečo, ako „koruna tvorstva“ páchame takéto „zverstvá“ na iných živých, cítiacich bytostiach? UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Ed Winters alias Earthling Ed
  Krajina: Veľká Británia 

  K videniu aj na:

 39. V FOR VENDETTA (2005)

  (v ako vendeta)

  Obsah: Ide o dystopický Sci-Fi film so silno politickým pozadím a zámerom. Dej sa odohráva v alternatívnej budúcnosti, kde si fašistický totalitný režim podmanil Veľkú Britániu. Sústreďuje sa na rebela „V“ (Hugo Weaving), anarchistu a maskovaného bojovníka za slobodu, ktorý sa pokúša podnietiť revolúciu prostredníctvom premyslených teroristických činov, a na „Evey Hammond“ (Natalie Portman), mladú ženu zatiahnutú „náhodne“, ale najmä nedobrovoľne do pomstychtivej misie „V“. Film bol a je mnohými politickými skupinami vnímaní ako alegória útlaku zo strany vlády resp. autorít či elít; anarchisti ho zase do dnes používajú na presadzovanie svojich presvedčení a názorov. Centrálnou ikonou sa stala najmä maska „Guy Fawkes“, ktorú protagonista „V“ takmer počas celej doby filmu nosí na tvári. No nie len vo filme sa stala táto maska jedným v hlavných elementov. Jej dizajn začal reprezentovať i široký protest na rozličných webových fórach, stal sa aj známym symbolom pre online hacktivistickú skupinu „Anonymous“, používaná je aj pri projekte „Chanology“, v hnutí „Occupy“, ako aj v rade diverzných protestov proti establišmentu po celom svete. To viedlo časom k populárnemu názvu „Anonymous mask“, ktorej vizuálnu podobu nájdete aj na hlavnej stránke tohto manifestu.

  Réžia: James McTeigue
  Krajina: USA, Nemecko, Veľká Británia

  K videniu aj na:

 40. TRUMAN SHOW (1998)

  Obsah: Truman (Jim Carrey), protagonista deju, až takmer do svojich tridsiatich rokov netuší, že od narodenia žije pod kupolou v obrovských filmových ateliéroch umelého sveta a že je hviezdou televízneho seriálu s celosvetovou popularitou a vysokou sledovanosťou. Nad Trumanovým životom má navyše absolútnu kontrolu tvorca obľúbeného seriálu, „omnipotentný boh“ sídliaci „v mesiaci“, režisér a producent Christof (Ed Harris). Film preskúmava a poukazuje na vplyv rôznych, Trumanom rešpektovaných jedincov/hercov = „spoluobčanov Truman Show“ (rodičia, manželka, priatelia, kolegovia, atď.) či dosah autorít, inštitúcií a médií na Trumana ako aj ich manipulačné techniky s cieľom usmerňovať a doviesť hlavnú postavu deja k určitému chovaniu či konaniu v „reality šou“ jeho „života“. Najväčším problémom však pre Trumana nakoniec nie je uvedomiť si pravý stav vecí okolo neho ako i rôzne zámery „komparzu seriálu“ v súvislosti s ním, ale postaviť sa svojim najhlbším strachom, spracovať si ich a odhodlať sa opustiť falošný, ale zároveň tak bezpečný a dokonalý matrix, ktorý bol pre neho, a len pre neho vytvorený; vykročiť do neznáma a nevedieť čo s ním bude ďalej. Majstrovská dystopia, ktorá vtedy, v čase premiéry desivo predbehla svoju dobu. Zistí napokon i ľudstvo súčasnosti, že žilo dodnes, podobne ako Truman v porovnateľnom klamstve a obdobnej šou gigantických rozmerov?

  Réžia: Peter Weir
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 41. BLADE RUNNER 2049 (2017)

  Obsah: I keď sa film na povrchu javí ako klasický film zo žánru Sci-Fi, ide v skutku o veľmi náročné, hlbokomyseľné, filozofické kinematografické dielo. V jadre filmu sa všetko točí okolo otázky, čo definuje človeka resp. akúkoľvek inú formu života ako živú, cítiacu uvedomelú bytosť, ktorá je schopná empatie voči svojmu okoliu/prostrediu. Film preberá túto tému mnohými spôsobmi, vrátane aj tých menej dôležitých, vedľajších scén, ako je napríklad vzťah syntetického humanoida = replikanta „K“ (Ryan Gosling) s jeho holografickou priateľkou „Joi“ (Ana de Armas). Hoci sa ich spoločný „život“ zdá samotným postavám ako veľmi reálny, v priebehu deja sa brutálnou formou prejaví, či a do akej miery vlastne tento vzťah existuje a či je možné ľudské emócie, empatie, príťažlivosť a súcit odlíšiť od vysoko rozvinutej AI, algoritmov a biomechaniky. Vo svete Blade Runner 2049 zdieľajú virtuálne hologramy, syntetický replikanti a „skutoční“ ľudia jeden a ten istý spoločenský priestor. Počas priebehu filmu sa však hranice medzi umelým a prirodzeným životom čoraz viac stierajú, zdanlivo je ku koncu filmu až nemožné slovo „ľudskosť“ vôbec definovať. Čiaru, resp. hranicu si môže tým pádom každý divák po zhliadnutí subjektívne nakresliť sám a zodpovedať si tak elementárne otázky ako: Čo je pravé, autentické a skutočné? Kedy je jedinec považovaný za živého, cítiaceho tvora a nie vec, pomôcku či nástroj? Čo to znamená byť človekom? Ako sa prejavuje a následne definuje ľudskosť = humánnosť? 

  Réžia: Denis Villeneuve
  Krajina: USA,Veľká Británia, Maďarsko, Kanada

  K videniu aj na:

 42. CLOUD ATLAS (2012)

  (atlas mrakov)

  Obsah: Film rozpráva šesť žánrovo odlišných príbehov, ktoré sa odohrávajú v rôznych obdobiach a spoločnostiach ako aj iných kútov sveta, od začiatku 19. storočia až po postapokalyptickú, ďalekú budúcnosť. Všetky sú však istým spôsobom záhadne kontinuálne prepojené, tak ako celý náš svet, kde každý malý čin môže mať nedozerné následky a vyvolať epochálnu reakciu naprieč časom a priestorom, kde jedno jediné gesto v súčasnosti môže vyvolať vojnu či revolúciu, ktorá zmení budúcnosť. Napínavé akčné príbehy plné tajomstva, priateľstiev a lásky sa prepletajú v niekoľkých časových rovinách. Vrah v jednom živote sa v ďalšom stane hrdinom, akt prívetivosti a láskavosti rozhýbe vlnu reakcií a o niekoľko storočí neskôr sa stane inšpiráciou pre ďalšie generácie obyvateľov. To čo všetky bytosti v týchto na prvý pohľad samostatných, oddelených dejov totiž sprevádza, i dokonca navzájom spája, je ich rodová, cezgeneračná karma, rovnako ako aj individuálna karma z predchádzajúcich životov, inkarnácie v prítomnosti a napokon i kolektívna karma (celého ľudstva).

  Réžia: Lana Wachowski, Tom Tykwer, Lilly Wachowski
  Krajina: USA, Nemecko, Singapur, Čína, Hongkong

  K videniu aj na: