Prológ k manifestu

alebo prečo píšem

Srdečne pozdravujem svoju rodinu, priateľov, známych ako aj všetky ľudské bytosti.

Krátky úryvok z filmu „THE MATRIX“. Ako „Alica v krajine zázrakov“, keď padala do zajačej nory. Ide o výber ciest: pravdy/poznania (sophia) verzus klamu/ilúzie (maya).

Toto je môj osobný a pravdepodobne najdôležitejší verejný prejav v mojom živote k súčasnej dobe. Nemám žiadne domnienky ani očakávania, že tomu bude každý rozumieť alebo s napísaným súhlasiť. Rovnako nie je mojím zámerom nikoho tým o niečom presviedčať. Ponúkam len možnosť na iný pohľad k niektorým aktuálnym témam a svetonázorom. Tieto slová sú venované všetkým duševným bytostiam, ktoré majú energiu a odvahu ísť tou náročnejšou, „menej vyšliapanou“ cestou. Prejavujem môj slobodný názor na to, čo sa deje a s veľkou pravdepodobnosťou bude diať, a aký je náš momentálny ZEITGEIST (duch doby) . Zároveň ponúkam možnosť prípravy na to, čo sa nezastaviteľne na nás rúti.

Sloboda je právo povedať aj to, čo iný počuť nechcú

George Orwell / 1903 – 1950

Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia.
Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.

Albert Einstein / 1879 – 1955

Každá PRAVDA prechádza 3 etapami:
- najprv sa ignoruje a je zosmiešňovaná
- neskoršie sa prudko proti nej bojuje
- a nakoniec je samozrejmá a akceptovaná

Arthur Schopenhauer / 1788 – 1860

Niečo o pravde, názoroch a mienkach:

Pravda je ako prameň vody. Vyteká pomaly, ale cestu na povrch a dole údolím si vždy nájde. Pravdu si neraz zamieňame s názormi/mienkami, uhlami pohľadu alebo polopravdami. To nielen znehodnocuje pojem pravdy, ale predstavuje niekedy aj hrozbu pre našu spoločenskú štruktúru, jej integritu ako aj pre prežitie ľudstva ako takého.

Názor na konkrétny predmet, dianie alebo situáciu môže byť pravdivý, pravda ale nie je názor. Samozrejme, názor môže byť vecný, a teda aj pravdivý. Pravda je však viac - existuje aj bez subjektívneho názoru pozorovateľa. Nezáleží teda ani na tom, či niekto niekedy zistí pravdu alebo nie.

Môžeme sa vo veciach mýliť aj celý život, no pravdu ako takú to neovplyvní a nezmení (pretože fakty o nej sa nemenia). To, čo si ľudia myslia, že je pravda, ovplyvňuje to, ako ľudia myslia a konajú, ale vplyv na pravdu samotnú to nemá.

Kto má moc, vlastní zvyčajne v našej terajšej spoločenskej štruktúre aj právo na „názorovú pravdu“. Ako istý nemecký despota 20.storočia kedysi povedal, Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej - (Adolf Hitler / 1889 – 1945). Alebo inak povedané: „Opakovaná lož sa stáva pravdou“. Polopravdy a lži sú tiež len žiadaným názorom „mocných“ na určitú vec alebo situáciu na presadenie ich agendy.

Dejiny píšu víťazi - (Winston Churchill / 1874 – 1965) ... musí to ale ostať pre našu spoločnosť „vytesané do kameňa“ naveky? Je našim bytostným právom si slobodne a bez ovplyvňovania „mocných“ tvoriť svoj vlastný uhol pohľadu, teda názor.

Žijeme v dobe, kde sa nezávislé, kritické myslenie stáva ofenzívnym

Keď ľudia hovoria, že existuje niekoľko „právd“ k jednej a tej istej otázke alebo pojmu, znamená to, že existuje niekoľko uhlov pohľadu a mienok. Ak niečo skúmame alebo pozorujeme, často sa ukáže, že žiadny uhol pohľadu nezodpovedá úplne pravdivým skutočnostiam. Len jeden uhol pohľadu, ergo názor, neraz znemožňuje vidieť celú pravdu.

Postrehol som dve črty u ľudí, ktorí sa miesto vyjadrenia svojich názorov, prejavia radšej mlčanlivosťou: PRE JEDNÝCH TO ZNAMENÁ VŠETKO (strach) a PRE DRUHÝCH TO NEZNAMENÁ NIČ (ľahostajnosť) (Peter Kuttner / 1975 – ???)

V legendárnom americkom filme s názvom „THE MATRIX“ z roku 1999, ponúkol „Morpheus“ (Laurence Fishburne), jeden z protagonistov deju, „Neovi“ (Keanu Reeves) na začiatku svojej „náročnej cesty prebudenia a poznania“ možnosť spoznať „svoje väzenie - Matrix“. Ten svet okolo neho, v ktorom žil svoj celý doterajší syntetický život, plný „neuveriteľných“ klamstiev a „nepredstaviteľných“ manipulácii. Morpheus však nedokázal Neovi o tomto všetkom len porozprávať, jedinou cestou bolo mu to aj ukázať. Neo to potreboval „zažiť na vlastnej koži“, „vidieť vlastnými očami“. Voľba výberu jeho cesty bola ikonicky znázornená v scéne, kde sa Neo mal rozhodnúť medzi dvoma pilulkami:

„ČERVENOU“ (pravda / poznanie)
a
„MODROU“ (nepravda / ilúzia)

Konšpiračná teória o pandémii

alebo kde bolo, tam bolo

Kedysi dávno pradávno, za siedmymi horami a siedmymi dolami,

Zrodila sa neuveriteľná „konšpiračná teória“:

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že bude náhle vyhlásená „globálna pandémia“ s okamžitou platnosťou, podložená len jednou jedinou, behom 27 hodín odobrenou vedeckou štúdiou, vypracovanou výskumníkmi s do očí bijúcim konfliktom záujmov,
 • že počet „infikovaných“ bude stanovený za pomoci RT-PCR testu, ktorý nevie rozlíšiť medzi prebiehajúcimi a prekonanými infekciami, ba dokonca nie je ani schopný dokázať akékoľvek ochorenie, a zároveň má pomerne vysokú chybovosť pri počte testovaných génových sekvencií, ktorá nie je de-facto nikde a nikým zreteľne kontrolovaná,
 • že na základe toho bude vyhlásená celoštátna karanténa a nariadený núdzový stav, neustále predlžovaný, vrátane niekoľkých „mäkších“ a „tvrdších“ lockdownov,
 • že budú zavedené zákazy večerného a nočného vychádzania,
 • že budeme perzekuovaní a pokutovaní za nedodržiavanie aj tých najabsurdnejších nariadení a pravidiel ako napríklad (RORRúško/Odstup/Ruky), teda nenosenie žiadneho alebo dokonca len nesprávneho/nevhodného prekrytia častí tváre či nedodržiavanie „toho správneho odstupu medzi sebou“ (social distancing) na svojvoľne vládou určených lokalitách...

Keby som vám pred vyše rokom povedal..

 • že budeme opakovane praktizovať nevyhnutné ohniskové, ba dokonca celoplošné „screeningy“ a testy za pomoci nepríjemných výterových tyčinkových aplikátorov hlboko do nosohltana, stáť pritom v dlhých, niekedy až hodiny trvajúcich radách pri každom počasí,
 • že budeme následne chodiť navôkol ako označená, domestifikovaná zver s farebnými papierikmi ( negatívny test ) s nutnosťou preukazovania sa voči polícii, sbs-károm a iným kontrolným orgánom,
 • že budeme obmedzení v našich základných ľudských právach, vrátane voľného pohybu...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že si budeme neustále prekrývať naše tváre maskami, rúškami, respirátormi a tieto niektorí z nás budú považovať dokonca aj za módny doplnok k oblečeniu, a že sa stanú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života,
 • že si budeme pravidelne „umývať“/dezinfikovať naše ruky s rôznymi chemickými (z časti aj agresívnymi a nevhodnými) prostriedkami pred vstupom do obchodov, úradov, reštaurácií a iných zariadení,
 • že si prestaneme kvôli tomu podávať ruky, objímať sa, a strácať tým sociálny kontakt s našimi rodinami, priateľmi a blízkymi...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že budú takmer všetky obchody, športové a kultúrne strediská, reštaurácie, kostoly a rôzne rekreačné zariadenia čiastočne alebo úplne zatvorené,
 • v potravinách vyhradené nákupné časy len pre seniorov,
 • že v supermarketoch bude zakázaný predaj akéhokoľvek tovaru nepotravinového charakteru a v regáloch prelepený lepiacou páskou s varovným označením,
 • že budú počas celoštátnej karantény behom pár hodín vykúpené artikle ako toaletný papier, cestoviny, ryža a podaktorí sa dokonca o ne pobijú,
 • že v reštauráciách budeme môcť, i napriek zimnému, chladnému počasiu, konzumovať jedlo iba vo vyhradených vonkajších priestoroch a na terasách,
 • že bohoslužby v kostoloch budú vysielané iba formou „streamingu“ cez online platformy,
 • že všetky dlhoplánované obrady a svadby budú zrušené a pod výstrahou vysokých pokút zakázané,
 • že sa krematória pod návalom „mŕtvych“ stanú preťažené a telá budú skladovať v mobilných chladiarenských zariadeniach,
 • že si nebudeme môcť na „dušičky“ uctievať pamiatku „zosnulých“...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že sa budeme navzájom kontrolovať a sliediť, či dodržujeme všetky, vládou nariadené pokyny či pravidlá, a následne „nezodpovedných“, „neprispôsobivých“ a „nesolidárnych“ udávať patričným inštitúciám (denunciácia),
 • že sa začnú nevídaným spôsobom potláčať naše základné práva na slobodný prejav formou mazania našich názorov a príspevkov na internete a diverzných sociálnych sieťach,
 • že sa sprevádzkuje elektronické trasovanie pohybu ľudí (e-karanténa) za pomoci sledovania našich mobilných telefónov,
 • že sa spustí globálna vakcinačná/očkovacia stratégia, a s ňou sa zavedie vakcinačný preukaz (COVID PAS) umožňujúci alebo odopierajúci určité činnosti ako cestovanie, návštevy športových a kultúrnych stredísk, niektorých obchodov, reštaurácií, rekreačných zariadení či používanie rôznych verejných dopravných prostriedkov
 • že sa vo svete udejú masové, čiastočne spontánne demonštrácie občanov niekedy až do miliónových počtov (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, atď.),
 • že sa uskutočnia celosvetovo diverzné, príležitostne aj zinscenované, teroristické útoky a atentáty, a tým v rôznych krajinách spustia násilné a kruté rasové konflikty a nepokoje, sprevádzané neraz početnými rabovačkami (USA, Francúzsko, Veľká Británia, atď.)...

Keby som vám pred vyše rokom povedal...

 • že náš zdravotnícky systém bude zápasiť s katastrofálnym náporom „chorých“ a stáť takmer pred svojim kolapsom,
 • že pozastavíme všetky (okrem akútnych) neodkladné, i keď pre daných pacientov dôležité a nevyhnuté operácie a reprofilujeme voľné nemocničné lôžka,
 • že našich pacientov budeme musieť prevážať na hospitalizáciu do susedných krajín (nedostatok lôžok),
 • že naši zdravotníci budú čeliť rozhodnutiam komu pri napojení na pľúcnu ventiláciu zachrániť život a koho „obetovať“,
 • že budeme príkazmi povolávať zdravotnícky personál do služieb a prosiť susedné krajiny o ich výpomoc,

A keby som vám vtedy povedal, že sa ľudia budú „NEDOČKAVO PREDBIEHAŤ“, len aby boli čo najskôr zaočkovaní diverznými experimentálnymi vakcínami, ktoré zaručujú akurát tak ilúziu plnej „imunitnej ochrany“, a ktorých už len samotné podanie sprevádzajú rôzne, čiastočne vážne vedľajšie účinky. Nehovoriac o dlhodobých následkoch, s veľkou pravdepodobnosťou nezlučiteľných so životom očkovaného, o ktorých píšem v sekcii VAKCINÁCIA...

Keby som vám toto všetko pred vyše rokom povedal, UVERILI BY STE MI TO?

Pre niektorých z nás na zamyslenie sa:

„ŠTOKHOLMSKÝ SYNDRÓM“

PÁCHATEĽ = VLÁDA / ELITA
RUKOJEMNÍK = OBČAN / ĽUD

„Štokholmský syndróm“ je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemník začína vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľovi. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tento pocit považujú odborníci za iracionálny, pretože na rukojemníka počas takejto situácie veľmi vplýva miera nebezpečenstva a strachu. Rukojemník si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a prejaví k páchateľovi sympatie a pochopenie pre jeho počínanie.

„MORÁLKA znamená konať, čo cítiš ako správne... bez ohľadu na to, čo ti je prikazované,
a
POSLUŠNOSŤ znamená urobiť to, čo je prikazované... bez ohľadu na to, či to cítiš ako správne“

Desať stratégií manipulácie

alebo ako ovládať „svoje ovečky“

Rozdeľuj a panuj / Divide et impera (latinsky)

Gaius Julius Caesar / 100 pred Kr. – 44 pred Kr.

Väčšina bežnej populácie nechápe, čo sa v skutočnosti deje.
A ona tomu ani nerozumie, že to nechápe.

Noam Chomsky / 1928 –

Americký lingvista, filozof a kognitívny vedec Noam Avram Chomsky, ktorý je považovaný za „otca“ modernej jazykovedy a vedúcu osobnosť analytickej filozofie, vypracoval počas svojej kariéry zoznam desiatich najbežnejších a najúčinnejších stratégií, ku ktorým sa uchýlili "elity" s cieľom sofistikovanej manipulácie bežného obyvateľstva. Na ukážke rôznych príkladov a opisov aktuálneho diania v čase „pandémii“ by som vám rád tieto taktiky priblížil:

 1. STRATÉGIA: ODVÁDZAJ POZORNOSŤ VEREJNOSTI

  • vytvor „krízu vlády“ aby sa venovala odlišnej, menej podstatnej téme
  • postaraj sa o to, aby bola neustále zahltená neporozumiteľnými štatistikami o priebehu „pandémie“
  • zabezpeč dostatočne nezmyselné opatrenia a reštrikcie, aby mala o čom debatovať
 2. STRATÉGIA: VYTVOR ĽUDOM PROBLÉM, NÁSLEDNE PONÚKNI RIEŠENIA

  • vymysli si „agresívny, smrteľný vírus“ aby si mohol obyvateľstvo neprestajne testovať
  • vykonštruuj bájku o „neporaziteľnom víruse“, nato ponúkni „vakcínu“ ako spásu
  • „zatvor“ krajinu, aby si ju napokon „očkovaným“ mohol opäť „otvoriť“
 3. STRATÉGIA: POUŽI POSTUPNÚ TAKTIKU - „SALÁMOVÚ“

  • zaisti, aby si ľudia postupne zvykali na „pridusenie“ -> Nech nosia najprv jednu šatku alebo rúško ako odporúčanie, potom im to daj príkazom, následne ich prinúť nosiť dve, a nakoniec k tomu pridaj ešte aj respirátor
  • vymysli ustavične nové, ešte agresívnejšie pseudo „mutácie vírusu“, tým môžeš postupne pritvrdzovať celú škálu obmedzení
  • najprv sprav ľudu len „ponuku“ na možné, „dobrovoľné“ očkovanie, postupom času to premeň na povinné cez „zadné dvierka“ (chceš cestovať? = len s COVID PAS-om)
  • očkuj spočiatku len chorých a tých „najzraniteľnejších“, postupne to dotiahni až k predpísanej vakcinácii zdravých detí
 4. STRATÉGIA: ZÍSKAJ SÚHLAS VEREJNOSTI PRI NUTNÝCH ÚSTUPKOCH

  • presvedč ľudí o nutnosti „lockdownov“, s cieľom poraziť v dohľadnej dobe „neviditeľného nepriateľa“
  • informuj masy o nevyhnutnosti dodržiavania opatrení a ukáž im, že len tak je možné dosiahnuť „svetlo na konci tunela“ = „návrat do normálu“
  • získaj si súhlas u ľudí, že „trpenie“ ekonomiky teraz, počas „vojny s vírusom“ je neodkladné aby sme mohli potom o to „silnejšie“ vzrásť a mať sa spoločne ešte lepšie. Silne propaguj ekonomický rast po „pandémii“
 5. STRATÉGIA: ZAOBCHÁDZAJ S ĽUĎMI AKO S DEŤMI

  • vysvetľuj občanom na vlastnom príklade ako sa majú správne podávať/nepodávať ruky, nosiť rúška a dodržiavať odstupy a neustále im to verejne propaguj a opakuj
  • použi v čase „pandémie“ jednoduché „poučné“ videá, prezentácie, piktogramy, slogany a výroky o „víruse“ a „vakcínach“ pri komunikácii s verejnosťou
  • využi pri tvojej „vírusovej“ a „očkovacej“ kampani rôzne dôveryhodné celebrity zo sveta športu a kultúry, ich „tváre“ sú presvedčivé a rétorika dostatočne jednoduchá
 6. STRATÉGIA: PODPOR V ĽUĎOCH EMÓCIE MIESTO REFLEXIÍ

  • prezentuj ustavične cez všetky dostupné masmediálne kanály rôzne nešťastia a osudy rôznych ľudí z dôvodu „vírusu“ ako napr. plačúce babky v DSS-kách, nešťastné a vyčerpané sestričky v nemocniciach, smutné deti túžiace opäť po prezenčnej výučbe v školách, atď.
  • nezabudni pritom zobrazovať v médiách pravidelne truhly a rakvy, cintoríny, krematória a „po kyslíku lapajúcich“ pacientov v nemocniciach
 7. STRATÉGIA: UDRŽUJ VEREJNOSŤ V IGNORÁCII A PRIEMERNOSTI

  • bombarduj občanov s mätúcimi štatistikami o vývoji „pandémie“. Dávaj pravidelne mediálny priestor diverzným „odborníkom“, ktorým ľud nebude rozumieť, lebo je tak či onak len „priemerne“ vzdelaný
  • maj pod kontrolou akékoľvek alternatívne alebo iné ako „mainstreamové“ edukačné materiály. Ľud sa má vzdelávať v otázkach „vírusu“ a „vakcín“ len z tvojich schválených „oficiálnych“ zdrojov
  • nech ťa ani nenapadne hovoriť ľuďom, alebo im podsúvať v akejkoľvek forme informácie, že ich vedome zavádzaš podlými metódami. Plebs má ostať v čase „pandemickej krízy“ nevedomý
 8. STRATÉGIA: PRESVEDČ MASY O ICH SPOKOJNOSTI S PRIEMERNOSŤOU

  • „Sladká nevedomosť“ – ľudia nech sú spokojní s tým, že si na „čele krajiny“ zvolili tých najschopnejších lídrov a manažérov „pandémie“. Ty si ten vzdelaný profesionál, oni sú len prostý ľud, ktorý potrebuje byť usmerňovaný „kastou intelektuálov“
  • patrične onálepkuj nekonformných „konšpirátorov“ a jedincov s „vlastným, kritickým videním“. Verejne ich zdiskredituj, aby plebs vedel a videl, že „vedieť príliš veľa“ je kontraproduktívne pri „boji s vírusom“
 9. STRATÉGIA: POSILNI V ĽUĎOCH SEBAOBVIŇOVANIE SA

  • ideálne bude, keď budeš vždy verejnosti opakovať, že to kvôli nezodpovednému a nesolidárnemu chovaniu a nedodržiavaniu príkazov a odporúčaní ako aj kritike počas „pandémie“ sme sa dostali do takéhoto, nezvládnuteľného stavu s „katastrofálnymi“ štatistikami. Ľudia sa tak začnú sami medzi sebou hádať a obviňovať sa navzájom
 10. STRATÉGIA: DAJ ĽUDOM NAJAVO, ŽE ICH POZNÁŠ LEPŠIE AKO ONI SAMI SEBA

  • ty ako „líder“ a „odborník“ vieš predsa najlepšie, ďaleko lepšie ako občania, ako si chrániť zdravie, „posilniť“ imunitu a brániť sa „útočiacemu, smrteľnému vírusu“
  • daj ľuďom vedieť, že len TY ako „vediaca elita“ vieš, že jedinou cestou „k slobode“ a návratu „do normálu“ je ich úspešná a celoplošná „vakcinácia“

Manipulačné stratégie nájdeme všade okolo nás. Dlhé roky sa dôsledne vyvíjajú, pripravujú a analyzujú v rôznych „Think-Tank-och“. „Think-Tank“ alebo „mysliteľský inštitút“ je zväčša politicky motivovaná organizácia, ktorá vykonáva výskum a poradenstvo v súvislosti s témami, ako sú sociálne, politické, ekonomické, vojenské, technologické a kultúrne stratégie. Väčšina „Think-Tankov“ sú považované za mimovládne organizácie (NGO - Non-Governmental Organization), no často sú to len polo-autonómne agentúry v rámci konkrétnych vlád na štátnej alebo globálnej úrovni alebo sú združené s konkrétnymi politickými stranami alebo korporátmi. Zriedka prehľadné financovanie „Think-Tankov“ často zahŕňa kombináciu darov elitných donátorov (multi-milionárskych / miliardárskych) a individuálnych príspevkov vlád cez štátne granty.

Tieto manipulačné teórie, ktoré jestvujú zatiaľ len v teoretickej úrovni, sa následne otestujú za pomoci rôznych vedeckých výskumov na elitných univerzitách ako Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Yale, Oxford a pod. na patričnej, malej vzorke respondentov (ľudí, často dobrovoľníkov za odmenu). Ako názorné príklady týchto výskumov stoja za spomenutie najmä takzvaný „Sherif“, „Asch“ a „Milgram“ experiment. Turecko-americký sociálny psychológ Muzafer Sherif bol zakladateľom modernej sociálnej psychológie. Cieľom jeho experimentu bolo zistiť, aké percento jedincov zmení svoje názory tak, aby boli v súlade so stanoviskom skupiny. Poľsko-americký sociálny psychológ Solomon Eliot Asch sa venoval vo svojom výskume predovšetkým problémom vytvárania dojmov, získavania prestíže či šírenia konformity v skupine. A práve konformizmus, teda prispôsobivosť bola hlavným cieľom „Asch“ experimentu, v ktorom sa jedinec alebo minoritná skupina na základe sociálneho tlaku poddala a nechala ovplyvniť = zmanipulovať majoritnou skupinou. Vplyv skupiny, rovnako ako v Ashovom experimente, bolo možné pozorovať aj v „Milgram“ experimente amerického sociálneho psychológa Stanleyho Milgrama, ktorý skúmal poslušnosť voči autoritám. Odhalil, ako veľmi podlieha veľká časť ľudí sile autorít keď chcú po nich niečo amorálne resp. keď je to v konflikte s ich svedomím. Experiment Stanleyho Milgrama sa v roku 2015 dočkal aj svojho filmového stvárnenia vo filme z názvom „EXPERIMENTER“, ktorý je možné si pozrieť alebo stiahnuť v sekcii APPENDIX. Napokon sa poznatky z takýchto a podobných výskumov cielene používajú veľkoplošne v reálnych podmienkach na konkrétne skupiny našej spoločnosti alebo na celú ľudskú populáciu.

To všetko je súčasťou širšieho spektra kontroly a nadvlády nielen národných vojenských štruktúr nad domácim obyvateľstvom ale i globálnych ozbrojených síl a organizácií (NATO a pod.) nad celosvetovou populáciou, nazývané „vojensko-priemyselný komplex“ (MIC – Military Industrial Complex). Ide o prepojenie vojenských síl, zbrojných firiem, politických štruktúr a iných pridružených skupín „elít“ s mocenskými a komerčnými záujmami. Táto dominancia nezahŕňa len fyzický bojový priestor (zeme, vzduchu a vody), ale aj celistvú kontrolu informačného pola, teda všetky vydavateľstvá, ich mediálne kanály a prostriedky masovej komunikácie ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, knihy, a samozrejme aj internet. Ten koniec koncov celý vznikol na základe vývoja podružnej zložky DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), ktorá je časťou Amerického ministerstva obrany (DOD - United States Department of Defense). Cieľom bolo vtedy umožniť okrem iného plynulú, nerušenú a kryptovanú komunikáciu medzi ich počítačmi (predchodca internetu: ARPANET). Tieto taktiky sú známe pod kľúčovým výrazom: „FULL SPECTRUM DOMINANCE“ (dominancia na všetkých úrovniach).

Jeden z často využívaných kanálov mediálnej manipulácie je formou veľkolepých svetových, veľko-rozpočtových filmových produkcií alá „Hollywood“. Jedným z ukážkových príkladov je napr. americká produkcia filmu z názvom „CONTAGION“ (Nákaza) z roku 2011. Celý film je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už takmer dekádu dozadu. Žeby len náhodná predzvesť? Rozhodne nie; ide o zámernú taktiku vytvorenia žiadaného informačného pola s dostatočným časovým predstihom a vštepovania strachu pred „nebezpečným vírusom“ do ľudí na podprahovej úrovni.

Vo filme príde k slovu aj takzvaná „alternatíva“, a to vo forme nezávislého novinára „Alan Krumwiede“, hraný anglickým hercom Jude Law. Túto „alternatívu“ tvoria často ľudia s vlastným, kritickým myslením. Jedinci, ktorí neveria ihneď všetko, čo im je „zhora“ prestreté na stôl, často používajú pritom svoju zdravú skepsu a zotázňujú a priori všetok externý „input“. Vo filme je pekne vidieť, ako je táto „alternatívna scéna“ zosmiešňovaná a zbavená akejkoľvek kredibility. Divák má predsa veriť tomu, čo mu dôveryhodné zdroje „kážu“, v žiadnom prípade sa nemá zaoberať nejakými pofidernými konšpirátormi.

Americká dokumentárna produkcia pod menom „OUT OF SHADOWS“ (von z tieňov) z roku 2020 popisuje presne tieto techniky a odhaľuje, ako mainstreamové médiá a Hollywood ovplyvňujú ľudí šírením propagandy vo vlastnej tvorbe. Divák sa dozvie o taktikách manipulácie, aj o vplyvných tajných organizáciách zapletených do obchodu s deťmi. Film detailne rozoberá prepojenie medzi šoubiznisom a hlbokým štátom (DEEP STATE), vrátane okultistického pozadia zahŕňajúceho pedofilné rituály. Sprievodcami desivých faktov sú dvaja hollywoodski kaskadéri Mike Smith a Brad Martin, bývalý agent a súčasný whistleblower CIA Kevin Shipp ako aj bývala mainstreamová reportérka Liz Crokinová, ktorá čelila masívnemu zosmiešňovaniu a prišla o zamestnanie za objektívne reportovanie o kauze „Pizzagate“ (okultná satanistická pedofília vo Wahingtone, D. C. v USA). K tomu sa divák dozvie aj o diverzných manipulačných technikách, zaužívaných napr. v operácii „Paperclip“, programe „MK-Ultra“ a „Mockingbird“, ako aj o divízii CIA v Hollywoode a programovaní celosvetovej populácie. Celý dokument je k videniu alebo na stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými dokumentáciami.

Mnoho ľudí si možno praje, aby tento „vírus“ a „pandémia“ boli niečím, čím nie sú, a to: skutočnou hrozbou, ktorou by mohli ospravedlniť svoje traumy a počínania voči sebe, svojim deťom a blízkym. Väčšina tejto časti populácie by radšej žila ďalej s takým klamstvom, než aby si priznala, že bola zmanipulovaná na epochálnej úrovni .

Ukončenie sveta ako ho poznáme

alebo záver najväčšej ilúzie v dejinách ľudstva

Krátky animovaný film o stave našej spoločnosti, o aktuálnom ZEITGEIST-e (duchu doby) a našej ďalšej cesty poznania. Vizionárska cesta fragmentovaným a nevedomým tieňom moderného sveta, ktorý sa nachádza práve vo finálnom rozklade.

Minulý (2020), ako aj tento rok (2021) zmenia skutočne všetko. Naše životy začínajú byť úplne iné. Všetko je nejako iné. Ľudia sa začínajú báť a cítia čoraz väčšiu neistotu. Ľudia si čoraz viac ubližujú. Ľudia sú, a budú bez práce. Ľudia prichádzajú o biznis. Svet sa proste zásadne začal meniť.

Za tisíce rokov bola populácia ľudí na tejto planéte tak enormným spôsobom indoktrinovaná a degenerovaná, že jej posun a vývoj ďalej je, a bude možný len skrz silnú katarziu, ktorej symptómy sa budú manifestovať formou utrápenia, bolestí a žiaľu. Je to asi jediná forma ako sa môžu ľudia niečo naučiť a vyvinúť sa v spirituálne/duševné bytosti.

Vedieme životy v úplnom odpojení od prírody a celku, mnohí z nás vnímajú len svoje malé bublinky vlastných životov a blízkeho okolia a tam často náš EQ (emocionálny kvocient) a empatie aj končia. Žijeme vo svete, ktorý nás vychováva k pohodlnosti, drezíruje k okamžitému uspokojeniu „našich“ potrieb a neustálemu rozptýleniu (odvádzaniu pozornosti).

Sú dni, kedy sa rozhliadnem okolo seba a pýtam sa, čo sa stane s nami a so všetkými tými ľuďmi navôkol. Tými, ktorí veria všetkému, čo sa im prezentuje v správach MSM (MainStreamové Médiá), ktorí ustavične veria, že politické voľby niečo zmenia alebo že potrebujú očkovať seba a/alebo svoje deti. Možno nejeden z nás spoznáva v sebareflexii obdobné programy a vzorce v sebe. Pozorujem, ako sme boli odchovaní a naučení sa v tomto svete správať ku sebe, blížnym, svojmu okoliu a prírode.

Krátky úryvok z filmu SAMSARA. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Boli sme úplne vykorenení, žijeme doposiaľ zväčša syntetický život v rozpore s prírodou, prírodnými zákonmi a v klamstve takmer každý jeden deň nášho života. Po tisíce rokov sme žili v najväčšej lži, akú táto planéta kedy zažila. Sme nevoľníkmi v neviditeľnom väzení. Slučka okolo našich krkov sa stále rýchlejšie sťahuje. Celosvetovo zažívame v priamom prenose posledné stonania „starého matrixu“. Ľudia sa nebudú stačiť diviť, keď sa tento diabolský systém rozpadne na kúsky.

A tento systém sa nenávratne zrúti a zanikne.

Pretože to, čo je postavené na takýchto zločinoch a klamstvách, nie je životaschopné. K tomuto stavu prispieva aj naše (mňa nevynímajúc) doposiaľ z časti povrchné, egocentrické, amorálne, bezduché a dekadentné správanie sa k sebe a nášmu okoliu. Naše duše trpia vážnym ochorením. Tento svet bol zničený našim bezohľadným materializmom a konzumerizmom do takej miery, ako si väčšina z nás ani len nedokáže predstaviť. Keďže sme iný „svet“ a systém doposiaľ nepoznali... zatiaľ...

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Krátky animovaný film založený na životnom cykle občana (rodiny) malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Zameriava sa nato, ako sú deťom od narodenia úspešne vymývané mozgy, aby boli neskoršie ako dospelí, indoktrinovaní k poslušnosti, vernosti a lojalite voči systému.

Pravda už čoskoro a nezastaviteľne vyjde na povrch. Takmer všetko okolo nás je lož a podvod na monumentálnej úrovni. Prekrútené dejiny ľudstva, falošné zdravotníctvo, prevrátené stravovacie návyky a umelé/otrávené (p)otraviny, chybný politický systém, manipulatívne náboženstvá, nesprávny finančný a edukačný systém, zastaraná a neefektívna energetika, skorumpovaný justičný a právny systém atď. Je to ako v krajine krivých zrkadiel. Mnohí tieto preludy považujú za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“. Nádherne vystihnuté formou karikatúry, napríklad v prvej polovičke deja hollywoodskej drámy „The Truman Show“.

Krátka scéna z filmu „SE7EN“ z roku 1995, kde sa antagonista zverí divákovi o motívoch a pohnútkach jeho krutého počínania, vraždenia. NIKTO NIE JE NEVINNÝ. Ide o patológie ega alebo skazené mravy ľudstva, viac TU.

Problém ale nie je v tom, že ľudia nemaj ú prístup k informáciám, problémom je ich chýbajúce uvedomenie/vedomie. A pravda o čom to tu všetko je, čím si práve prechádzame, bude pre mnoho ľudí veľmi, ...veľmi bolestivá a nebude všetkými bytosťami stráviteľná. Sme možno na prahu najkritickejšej situácie existencie ľudstva.

Triáda skazených mravov ľudstva

patológie ega alebo „jááá, jááá, jááá, jenom jááá“

Krátky ale výstižný úryvok z filmu „SNATCH“ (podfu(c)k) z roku 2000, kde jeden z účinkujúcich antagonistov trefne vysvetľuje pôvod príslovia „...je pažravý ako prasa“.

Hovorí sa „...je pažravý ako prasa“; a že bez nenásytnosti = chamtivosti by sme stále žili ako primáty v jaskyniach. V priebehu histórie sa na chamtivosť ako takú pozeralo prinajmenšom ambivalentne. Na jednej strane sa o nej hovorí, že je základným motorom hospodárskeho rastu a ľudského pokroku, na druhej strane sa o nekontrolovanej chamtivosti, závisti a lakomosti hovorí ako o príčinách veľkého utrpenia, nerovnováhy a deštrukcie, pretože náš terajší stav spoločnosti to ukazuje veľmi dramatickým spôsobom. A naša „dekadentná kultúra“ naznačuje, že i naďalej kladieme veľký dôraz na materializmus a konzumerizmus, a teda aj na všetky vyššie spomenuté vlastnosti.

Krátka a trefná scéna z filmu „WALL STREET“ z roku 1987, s Michaelom Douglasom v hlavnej úlohe ako nenásytný bankár na americkej burze „Wall Street“. Chamtivosť je predsa skvelá, správna a funguje, nie je tak?

Chamtivosť, závisť a lakomosť sú charakteristické črty, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami ľudstva a siahajú až po samé počiatky našej existencie na Zemi. Prejavujú sa skrz všetkými vrstvami „spoločenskej pyramídy“, od špičky (elity) až k základom (bežný ľud). Zvýrazňujú sa následne pri tých, ktorí postúpia v „rebríčku“ smerom hore. Bytosti s takýmito vlastnosťami sú „na svojej ceste životom“ nezriedka obdarované ďalšími „peknými“ črtami ako sú hrdosť, pýcha až arogancia.

Hnacou silou chamtivcov, závistlivcov a lakomcov je ich opakovaný pocit nedostatočnosti zvonku (uznanie z externého prostredia), ktorá je primárne spôsobená vlastným, vnútorným pocitom menejcennosti. Avšak najvýznamnejším motorom pre ich počínanie je ilúzia (Maya) strachu o prežitie.

Krátky príbeh na „zohriatie“:


Ukážka, zostrih z filmu „THE WOLF OF WALL STREET“ z roku 2013, s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe pažravého a skorumpovaného obchodníka s cennými papiermi. Film bol natočený podľa skutočných udalostí a je založený na rovnomenných memoároch makléra Jordana Belforta.

Peter mal pocit, že mal celkom fajn deň. Na aktuálnom zasadnutí predstavenstva spoločnosti sa mu podarilo „pre seba vyjednať“ balíček bonusov a navýšenia platu v hodnote niekoľko desať tisíc Euro, čím sa jeho platový pomer medzi pozíciou výkonného riaditeľa a radovým pracovníkom zvýšil o faktor sedemnásť.

Napriek tomuto impozantnému balíku bol však mrzutý z toho, že väčšina jeho „kolegov“ v iných korporátoch zarába ešte viac a vedú „na oko“ ďaleko skvostnejšie životy. Závidel im ich pozície, príjmy, štýl života a blahobytu, no utešoval sa vedomím, že má predsa ešte ďalšie „esá“ v rukáve.

Kúpa najnovšieho modelu SUV a vlajkovej lode „Q8“ značky AUDI do firmy a tým aj pre jeho využitie mu spôsobila, že sa cítil lepšie..., teda aspoň na chvíľu. Miernu radosť si získal aj zo skutočnosti, že mu spoločnosť zaplatila aj za jeho strešný apartmán vo vilovom komplexe Bonaparte v lukratívnej časti Bratislavy v hodnote státisícov Euro. Navyše mal zriadený veľkorysý účet výdavkov, ktorý mu poskytoval neobmedzené možnosti vyúčtovania aj osobných vecí, ako napríklad každoročné náklady na prenájom jachty v Chorvátsku, atď.

Napriek týmto luxusom a výhodám Peter naďalej pochyboval, či si nezaslúži a neprináleží mu ešte viac. Koniec koncov je to predsa on, kto „hýbe“ firmou, len vďaka jeho „zásluhám“ je spoločnosť dnes taká úspešná na trhu. K jeho pretrvávajúcemu pocitu nespokojnosti sa pridala aj myšlienka, že stále nie je členom exkluzívneho golfového klubu „Morfontaine“ vo Francúzsku. Vŕtalo mu hlavou, ako by mohol dosiahnuť i tento míľnik.

V spoločnosti svojich priateľov a známych sa veľmi rád chvastal a povyšoval sa. S náruživým „chtíčom“ prezentoval svoje najnovšie materialistické úlovky a výdobytky. No zároveň cítil v sebe silnú neochotu deliť sa čo i len o nepotrebnosti či prebytky. Prečo by sa mal aj podeliť s inými, veď to „jemu“ prináležia tieto vymoženosti, on si ich „tvrdou prácou“ a svojou „šikovnosťou“ zaslúžil. Však nech si „zarobia“ oni sami. Obdobne sa choval aj pri spoločných služobných cestách do zahraničia, kde letel vždy prvou triedou, avšak jeho firemný kolegovia sa museli uspokojiť s nižšou, biznis triedou.

Život je, ako vždy, plný prekvapení. Jedného dňa, uprostred búrlivej diskusie týkajúcej sa možnej ponuky na fúziu s iným korporátom, z ktorej by mu „padol“ štedrý a veľkorysý finančný balík, dostal Peter mozgovú mŕtvicu. Na krátky čas ho ešte lekári udržiavali pri živote. Čoskoro tomu ale nasledovala nevyhnutná smrť, ktorá tak náhle ukončila aj jeho nespokojnosť a pocit, že nemal nikdy dosť. Život bez „dostatku“ peňazí sa pre Petra javil vždy ako neúplný, no peniaze a statky bez života sa ukázali napokon ako celkom zbytočné.


Peter je len malým príkladom bezmedznej chamtivosti, závisti a lakomosti, ktoré sú charakteristickým znakom mnohých podnikateľov a pracovníkov ako aj základným predpokladom „lídrov“ a „manažérov“ na vedúcich pozíciách firiem vo svete. Ruka v ruke tomu ide aj s tým spojená neustála nespokojnosť so životom a honba potom mať a zažívať stále viac a viac.

Čo je chamtivosť / kto je chamtivec?

Chamtivosť, hrabivosť alebo nenásytnosť je nekontrolovaná túžba po zvyšovaní získaného alebo využívaného hmotného zisku (či už je to jedlo, peniaze, pôda alebo živý / neživý majetok); alebo spoločenskej hodnoty, napríklad status alebo moc. Ľudia, ktorí sú chamtiví, sa zaujímajú najmä o to, aby niečo vlastnili. Preto sú bohatí ľudia, ktorí sa neustále snažia získať čoraz viac peňazí, často obviňovaní z chamtivosti. A tá je i jednou z kľúčových charakteristík sociopatov, ktorých rok čo rok pribúda. Na ostatných berú len veľmi malý ohľad. Sociopatické rysy získava takýto človek vplyvom prostredia alebo výchovou. Chamtivci často prejavujú svoje chovanie zámernou márnotratnosťou, ale iba vo svoj prospech. Ich okoliu sa často prezentujú aj falošným „altruizmom“ alebo „filantropiou“, najmä na pohladenie svojich eg.

Čo je závisť / kto je závistlivec?

Zatiaľ čo chamtivosť je chtíč po čoraz väčšom majetku (napríklad po bohatstve a moci), závisť ide ešte o krok ďalej a zahŕňa silnú túžbu chamtivých ľudí po majetku ostatných, ale aj po moci iných chamtivcov. Nestrpia „rovesných“ súkmeňovcov, rovnako ako aj potentnejších „alfa“ samcov a samičky. Absencia preciťovanej jedinečnosti a želanie po nadradenosti nad „ostatnými“ spôsobuje v týchto jedincoch silné pocity závisti.

Čo je lakomosť / kto je lakomec?

Lakomosť je ako keby neoddeliteľným trojčaťom chamtivosti a závisti. Neprejavuje sa však vždy, respektíve rovnako intenzívne, ako ostatné vlastnosti. Lakomosť je akousi „čerešničkou“ na torte alebo „Olympom“ pre chamtivého závistlivca. Nie len, že dané indivíduum nenásytne zhromažďuje, teda „škrečkuje“, pričom závidí ostatným ich „nahrabané“, ale ani „za boha“ sa nevzdá alebo nepodelí čo i len o jednu „omrvinku“. Najvyššou dosiahnuteľnou métou pre lakomého jedinca je stav, keď danú vlastnosť aplikuje dokonca voči sebe. Šetrnosť a skromnosť nemajú nič spoločné s lakomosťou, no lakomci svoje chovanie často falošne zastierajú práve pojmom ich „šetrnosti“ alebo „skromnosti“.

Príznaky chamtivosti, závisti a lakomosti:

 1. Prílišné správanie zamerané na seba (egocentrizmus) sa stáva prvým rozpoznávacím znakom chamtivých, závistlivých a lakomých ľudí. Takí jedinci vždy hovoria „ja, ja, ja“ s veľmi malým ohľadom na potreby a pocity druhých a svojho okolia.
 2. Takým indivíduám absentuje niečo ako empatia. Súcit a starostlivosť o pocity druhých nie je súčasťou ich repertoáru, vynímajúc niekedy akurát „svojich“ najbližších (rodina, klan, rod). Preto nemajú toľko obáv a necítia úzkosť zo spôsobovania bolesti a utrpenia iným, „cudzím“. Ich neschopnosť vcítiť sa do druhých, ich nedostatok skutočného záujmu o nápady a pocity iných a ich neochota prevziať osobnú zodpovednosť za svoje správanie a činy spôsobujú, že sú len veľmi ťažko znášaný okolím.
 3. Títo jedinci nikdy nie sú spokojní. Na svet sa pozerajú ako na hru s nulovým súčtom. Namiesto toho, aby uvažovali, že každému prospeje, keď sa celkový koláč postupne zväčšuje, považujú tento za akúsi konštantu a chcú mať z neho stále väčšiu a väčšiu časť. Skutočne tomu veria, že si zaslúžia viac ako druhí, aj keď to ide na účet niekoho iného.
 4. Tieto bytosti sú odborníci na manipuláciu. Sú veľmi talentovaní v tom, že si zaslúžia uznanie za prácu vykonanú ostatnými. Ako hovorí trefne jedno české porekadlo: „dejte mi lidi, a já to udělám“. Môžu byť síce očarujúci, ale ich hlavnou agendou je mať okolo seba ľudí, ktorí kŕmia ich ego.
 5. Takýto ľudia sa z krátkodobého hľadiska vždy zameriavajú len na uspokojenie svojich okamžitých potrieb a nechávajú riešenie následkov ich počínania na iných. Pre ilustráciu: ako „lídri“ spoločností, majú väčší záujem o získanie bonusov a osobných benefitov, ako o investovanie do budúcich, pokrokových technologických alebo ekologických inovácií, alebo o zdieľanie akýchkoľvek výhod, ktoré vzniknú ich „podriadeným“ kolegom/zamestnancom.
 6. Tieto indivíduá nepoznajú pri hľadaní svojich hmotných potrieb medze a hranice. Pri dosahovaní svojich cieľov sú nekompromisní pri otázkach morálnych hodnôt a etiky. Hľadajú medzery alebo chytré spôsoby, ako obísť a prekabátiť pravidlá a nariadenia, ktoré boli zavedené na usmernenie tohto druhu správania.
 7. Egocentrickí chamtivci sú majstrami vo vyciciavaní životnej energie svojho okolia, najmä ľudských bytostí, ktoré im to „dovolia“. Tento „energetický vampirizmus“, ktorí praktizujú, či už vedome a zámerne alebo nie, je spôsobený primárne stratou či absenciou ich vlastnej životnej energie/sily. Preto chýbajúcu energiu kompenzujú zo svojho okolitého prostredia. Zameraní sú len na riešenie „svojich“ problémov či záležitostí, kde nechcú minúť svoju energiu alebo nemajú dostatok vlastnej a preto si ju „požičiavajú“ od iných. Využívaním pomocnej ruky od druhých ich „vtiahnu“, „vysajú“ a „stiahnu“ na ich nízkofrekvenčnú úroveň. Parazitujú na pomáhajúcich „obetiach“ dokým im to dovolia a/alebo ich energetická úroveň neklesne pod úroveň dotyčného chamtivca. Najmä empatické bytosti alebo „empáti“ sú tu najnáchylnejší a trpia aj najviac. Egocentrickým chamtivcov je známy len pojem „brať“ energiu, no na oplátku žiadnu „nedávajú“. Mnohí jedinci už možno pocítili v živote takýto zreteľný energetický pokles, i keď v tomto prípade nespôsobený nejakou konkrétnou osobou, napríklad pri návšteve či pobyte v nemocniciach, v sanatóriách, v dome dôchodcov alebo aj vo väzniciach. Životná energia alebo „aura“ obklopuje viac-menej všetky živé bytosti vo vesmíre. Bez vytvorenia adekvátnej bariéry, resp. „hrošej kože“ je sťažka možné sa týmto „energetickým vampírom“ ubrániť.

Nejeden z nás možno retrospektívne rozpozná čiastočne, obdobné črty, ktoré na sebe počas svojho doterajšieho života pozoroval, alebo ich dokonca stále ešte vedome, či nevedome aplikuje. Týka sa to samozrejme aj mňa a môjho vlastného života a chovania sa v ňom voči ostatným. Najhoršími a tým aj exemplárnymi príkladmi bývajú jedinci, ktorých prejav akýchkoľvek vyššie popísaných čŕt, vehementne zočí voči okoliu (ba dokonca aj voči sebe) popierajú.

Patológie ega, resp. vlastnosti chamtivosti, závisti či lakomosti je cítiť ešte zjavnejšie naprieč ľuďmi v čase prebiehajúcej „pandémie“. Niektoré indivíduá cítili z dôvodov svojej pažravosti silnú potrebu využiť rôzne príležitosti na protekčné obohacovanie sa v rýdzo vlastný prospech. Príkladov sa tu nájde neúrekom ako napr. na Slovensku nedávne subvenčné podvody so štátnymi dotáciami na nájomné, ktorých cieľom bolo odbremeniť podnikateľov počas koronakrízy. Isté podnikateľské subjekty ako aj niektorí poslanci z Bratislavy a iných regiónov podozrivo čerpali neoprávnene tieto dotácie. Chamtivosť sa očividne nezastavila ani na najvyšších pozíciách politickej garnitúry. Vláda, najmä vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO), sa potajme rozhodol nakúpiť milióny, zrejme nadmerne predražených, antigénových rýchlotestov za takmer 60 miliónov eur. Namiesto transparentnosti bolo však úplne obídené verejné obstarávanie, ktoré malo zabezpečiť hospodárnosť štátneho nákupu. Najväčšiu časť z týchto peňazí pritom dostala firma Eurolab Lambda z Trnavy, ktorej majiteľ mal okrem šťastia pri výbere aj „čisto náhodne“ vynikajúce kontakty na istých členov vlády. Aj v Nemecku vyplával na povrch enormný škandál dvoch nemeckých politikov stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka CDU. Obaja sa mali na nákupe FFP2 respirátorov obohacovať o obrovské sumy. Ešte väčšia aféra sa odhalila v prípade rady nemeckých nemocníc a kliník, ktoré si zjavne nahlasovali po celú dobu „pandémie“ nadmerný počet obsadených lôžok intenzívnej starostlivosti a získali tak na tieto neoprávnene federálne granty.

Rovnako používajú istý bezohľadní, pažraví obchodníci/podnikatelia rôzne prostriedky na prilákanie zákazníkov/spotrebiteľov aby sa mohli obohatiť. Značný počet výrobkov nepravdivo prezentujú ako prostriedky na liečbu infekcií COVID-19 alebo na predchádzanie týmto infekciám, resp. majú falošné certifikáty zhody. Propagujú a predávajú produkty na dezinfekciu alebo ochranu proti „nebezpečným vírusom“, no s nepodloženým tvrdením garantovaného účinku. Niektorí sa ubrali napríklad cestou predaja rôznorodých ochranných pomôcok ako napr. masiek, rúšok, respirátorov, rukavíc, obuvi, okuliarov či kompletných odevov/overalov za premrštené ceny. V USA zase známy demagóg „pseudo alternatívneho“ internetového portálu „Infowars“ Alex Jones láka svojich divákov a čitateľov na kúpu „jedinečnej“ zubnej pasty „Superblue“, ktorá podľa neho vylieči užívateľa od „zákerného“ korona vírusu. Obdobnou cestou sa vybral aj populárny kresťanský evanjelista Jim Bakker, ktorý takisto predáva za horibilné sumy rôzne gély a vodičky s koloidným striebrom, určené na liečbu a „zaručenú“ ochranu pred COVID-19.

Obdobné „úctyhodné“ charakterové vlastnosti sa preukazujú všade navôkol, všetkými vrstvami spoločnosti, a to aj pri téme samotnej vakcinácie. Nenásytnosť takej Dominiki Cibuľkovej (známa slovenská tenisová hráčka) a iných „celebrít“ alebo politikov ako napr. ministra obrany SR, Jaroslava Naďa, bola zjavná napr. pri predbiehaní sa v poradovníku pri svojej vakcinácii či výbere očkovacej látky. Všetko názorné príklady chamtivosti daných bytostí, trpiacich súčasne výrazným komplexom nadradenosti.

Zákernosť stratégie spočíva aj v tom, že sa dané „incidenty“ patrične, ako keby náhodne alebo omylom, zmedializujú na všetkých dostupných kanáloch. Prečo je tomu tak? Vyvolá sa tým v populácii jednoducho a efektívne ďalší zo skazených mravov: závisť.

„Think-Tanky“ (mysliteľské inštitúty) vedia presne ako zatlačiť na tie správne „neuralgické body“, rovnako aj v rámci ich podpory sofistikovanej globálnej vakcinačnej kampane. Inými slovami povedané, vedia v ľuďoch vyvolať žiadané chovanie a konanie pri ich postoji k samotnému očkovaniu, majú totiž dokonale zmapované štruktúry ľudskej psychiky.

Preto je aj pravdepodobné, že preočkovanie svetovej populácie bude v istej miere posilnené formou odmeňovania, či už jednorazovými peňažnými príspevkami, hmotnými „darčekmi“ (v Moskve napr. veľká zmrzlina zadarmo) alebo nehmotnými výhodami ako napr. „digitálnou priepustkou k slobode“ (COVID PAS) či grátis taxi prepravou záujemcov o očkovanie do a z vakcinačného centra od celosvetovo známej a populárnej spoločnosti UBER. V niektorých spolkových krajinách Nemecka napríklad dávajú za očkovanie pivo, v Holandsku zase marihuanu. V Thajsku si môžu uchádzači vylosovať mladú kravu. No a v USA môže z vás vakcinácia dokonca spraviť milionára, teda aspoň na veľmi krátku, zvyšnú dobu života. Takúto možnosť ponúkajú totiž v kampani s trefným sloganom “Vax-a-Million“ (vyočkuj si milión), kde sa rozhodli motivovať ľudí na očkovanie proti „nebezpečnému vírusu“ týmto „originálnym“ spôsobom. Tí, ktorí dostanú prvú dávku vakcíny, sa môžu zaradiť do lotérie o jeden milión amerických dolárov. No nezabudlo sa ani na mladšie generácie občanov. V štáte Ohio ponúkajú napríklad tínedžerom do 18 rokov namiesto milióna dolárov kompletné štvorročné štipendium na jednej z tamojších štátnych univerzít.

Chorý stav našej spoločnosti, naše chamtivé správanie, najmä k matke Zemi a naše bezohľadné šplhanie sa po kariérnych rebríčkoch až po vrch pyramídy, nádherne metaforicky popísal známy brazílsky fotograf Sebastião Salgado v autobiografickom dokumentárnom filme „Le sel de la Terre“ (Soľ Zeme), ktorú nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami. Tu krátky úryvok z jeho diela.

Hudobný videoklip juhoafrickej hip-hop skupiny „DIE ANTWOORD“ (odpoveď). Text piesne, vzhľad umelcov ako aj ich vystúpenie azda nevyžaduje žiadny dodatočný popis alebo komentár.

Mnoho bytostí v dnešnom „modernom a vyspelom západe“ trpí chtíčom nakupovať a vlastniť veci, ktoré nepotrebujú, za peniaze, ktoré nemajú, aby urobili dojem na ľudí, ktorých nemajú radi alebo na ktorých im nezáleží. Ak sa teda nebudeme mať v tomto "pod kontrolou" a samých seba manažovať (každý na svojej individuálnej vedomej úrovni) nenásytná túžba po ďalších, nových, lepších statkoch a hmotných veciach, nielen že môže byť, ale bude pre nás a naše okolie v závere deštruktívna. Kľúčový výraz: „SEBADISCIPLÍNA“.

Veľké masové vymieranie včiel

alebo predzvesť kolapsu nášho ekosystému

V jednej scéne filmu „Blade Runner 2049“ sa odohráva situácia, v ktorej hrdina, replikant (synteticky vyrobený a geneticky modifikovaný humanoid), agent „Joe“ alias „K“, hraný americkým hercom Ryanom Goslingom, narazí na pre neho trochu neočakávanú a prekvapivú skupinu včelích úľov. Dej sa odohráva v americkom meste Las Vegas v neďalekej budúcnosti, ktoré bolo zničené radiáciou (dôvody žiarenia nie sú známe) a panoráma je „zaliata“ v nádhernej žiare oranžovo-žltých odtieňov.

Agent „Joe“, vnímajúc jemné bzučanie v pozadí, sa pomaly priblíži k niečomu vyzerajúc (len pre diváka) ako včelie úle. Na chvíľu vloží svoju ruku do jedného z nich a následne ju opatrne vytiahne, aby s údivom zistil, že je celá pokrytá včelami. To je ale zrejmé len divákovi, ktorý rozpoznáva zvuk a vzhľad tohto hmyzu. Agent „Joe“, na rozdiel od diváka, totiž ešte predtým nikdy nevidel živé, skutočné včely.

Posolstvo tejto scény možno nie je na prvý pohľad až tak zrejmé, keďže je subtílne zakomponované do futuristického, dystopického žánru hollywoodskej kinematografie. Jeden z hlavných námetov filmu sú ale napokon aj témy ako reprodukcia, rozmnožovanie sa, plodnosť a to, čo znamená mať potomstvo. „Je to zázrak“, ako vystihne jedna z vedľajších postáv filmu, charakterizujúc tajomstvo samotného stvorenia (počatia) života.

Vo fiktívnej snímke „Blade Runner 2049“ sa v minulosti odohrala kataklizmatická udalosť, v ktorej pozemský ekosystém niekedy okolo roku 2020 skolaboval. V úvode filmu je pri prelete protagonistu nad krajinou vidieť ohromujúcu scenériu „posiatu“ nespočetnými poľnohospodárskymi podnikmi a skleníkmi, v ktorých sa pestujú syntetické a geneticky modifikované plodiny a proteínový hmyz. Táto dejová línia ekologického kolapsu, spôsobená vyčerpaním zdrojov pôdy a následne potravy je jedným z dôvodov, prečo má scéna so včelami, objavujúcimi sa v rádioaktívnom, vyľudnenom a opustenom meste „Las Vegas“ taký silný význam: VČELY A ICH PREŽITIE SA ROVNÁ AJ PREŽITIU ĽUDSTVA. Iba na tomto mieste, v zakázaných a vyľudnených zónach predmestia rastú a kvitnú u ex agenta „Deckarda“ (stelesneného americkým hercom Harrison Fordom) v jeho „hydroponickej záhrade“ skutočné prírodné rastliny a kvety. Je zrejmé, akým metaforickým opisom chcel autor a režisér filmu poukázať na náš súčasný stav a zdeliť svoje posolstvo.

Veľký úhyn včelstva sa registruje už aj na Slovensku, v okrese Galanta mali napr. včelári v roku 2019 až 90-percentné straty. Podľa včelárov je úhyn každým rokom rozsiahlejší pričom sa jednotlivé lokality už opakujú. Úhyn zaznamenávajú rovnako aj chovatelia po celom svete. Tento kritický stav má pôvod najmä v jednodruhovom pestovaní plodín (monokultúry) a používaní pesticídov. K vymieraniu včiel dochádza práve v lokalitách, kde dochádza k najväčším poklesom biodiverzity ako aj najväčším zásahom človeka do prirodzených biotopov. V Nemecku sa preto nedávno uskutočnila štúdia, ktorá preukázala pozoruhodný pokles včiel a iného hmyzu až o 82%, a to práve v súvislosti s používaním pesticídov a iných podporných chemických látok na rast kultivovaných, agrárnych rastlín a plodín. Nemalou časťou natom participuje aj rastúce znečisťovanie pôdy, ovzdušia a likvidácia prírodného mikrobiómu. Kľúčový výraz: „INSEKTAGEDON“

Bez včiel a ich zhromažďovania nektáru bude opeľovanie rastlín a plodín a s ním ich reprodukčný cyklus a život napokon kolabovať, čím sa preruší neustály kolobeh, na ktorom sme aj my ľudia a naša potrava z veľkej časti tak závislí. Ak by príroda prišla o včelstvo, predstavovalo by to globálnu katastrofu s dôsledkami celosvetového rozmeru.

Keď na Zemi vyhynie nejaký živočíšny druh, stratí sa tým ďalšia časť inherentného mechanizmu potrebného na udržanie celkového života v rovnováhe a súlade. Strata jedného druhu spôsobí nevyhnutne ťažkosti i ďalšiemu, čo zase následne zapríčiní ďalšie súženie v reťazci a biosfére ako takej. Všetky živočíšne druhy (flóra i fauna) závisia jeden od druhého, sú teda medzi sebou prepojené.

Akonáhle sa nejaký živočíšny druh „vytratí“ zo siete planéty, jeho prínosné informačné hodnoty obsiahnuté v kvantovom poli sa automaticky vymažú. Táto sieť podporuje a udržuje celistvosť biosféry a každá takáto strata spôsobuje jej oslabenie. Ak dôjde k strate dostatočného množstva druhov, biosféra sa nakoniec zrúti sama do seba a znivočí „všetky“ pozostávajúce formy života i samotnú planétu.

Všetka flóra i fauna je teda potrebná (pri ľudskej, geneticky modifikovanej rase si nie som až tak istý) ako neoddeliteľná súčasť biosféry Zeme. Iba tak sa dá udržať planéta v dostatočne harmonickom a najmä fungujúcom balanse. Pre jednoduchšie znázornenie sa dá povedať, že to funguje ako s automobilom. Pri plnej funkčnosti všetkých súčiastok pôjde vozidlo ako „po masle“. Akonáhle sa jeden diel čiastočne pokazí, alebo dokonca úplne vypovie svoju „službu“, vedie to nevyhnutne k narušeniu plynulého chodu. Čím viac častíc „odíde“ tým zjavnejšia bude nerovnomernosť prevádzky auta. Až sa jedného dňa auto úplne zastaví (napr. sa zadre motor) a jeho ďalšia prevádzka bude nemožná. Lenže MY ĽUDIA stále nechápeme, že tu nemáme k dispozícií len tak nejakú servisnú dielňu (autoservis) a ani ďalšie auto = Zem... LEN TO JEDNO AUTO = LEN TÚ JEDNÚ ZEM. Otázka na zamyslenie: Ako by tak asi vyzerala naša planéta, keby sme sa ku nej začali chovať ako dnes nejeden majiteľ „štvrokolesového tátoša“, ktorí cez víkendy pravidelne umýva, leští, voskuje a servisuje „svojho miláčika“?

Áno, mnoho ľudí sa veru dokonale naučilo starať sa o „ich“ výdobytky, či už je to „ich“ milované autíčko či motorka, „ich“ pes či mačka, „ich“ byt či domček, „ich“ záhrada či pozemok, ... jednoducho všetko, čo si vedeli onálepkovať etiketou vlastníctva „MAJETOK pána/pani/rodiny...“. Avšak na druhej strane „ich“ plota aj končí zvyčajne „ich“ záujem o starostlivosť. Presne tam, kde nevedia nazvať veci, flóru či faunu „TO JE MOJE / NAŠE !“.

Sci-Fi film „Blade Runner 2049“ hovorí vlastne v retrospektíve aj o našej súčasnosti, a to formou fiktívnej vízie budúcnosti založenej na už aktuálne dostupných empirických a vedeckých poznatkoch. Avšak práve súčasné vedecké odvetia sa radšej venujú a uprednostňujú ďalší výskum a vývoj čo najefektívnejších pesticídov a najproduktívnejších, geneticky modifikovaných rastlín a plodín. Vedci sú v tomto segmente financovaní rôznymi nadnárodnými, farmaceuticko-chemickými spoločnosťami a konglomerátmi, ktorým je srdečne ľahostajné, či sa ich výdobytkami vedy a na ich základe masovo vyrábanými produktami, zničia celé ekosystémy a tým aj včely. Sotva je predstaviteľné, aby tieto globálne korporácie poskytli prostriedky na výskum toho, aký dopad bude mať toto „masové zabíjanie“ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Bez ďalšieho výskumu a najmä konania v tomto smere skončíme MY ĽUDIA čoskoro na časoosi dejín rovnako ako nejeden replikant z filmu „Blade Runner 2049“...a to tým, že budeme poslaný „DO DÔCHODKU“ = NA ELIMINÁCIU!

Hoax „korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19)

alebo najväčšia rozprávková bájka v dejinách ľudstva

Nebezpečný „Korona vírus“ (SARS-CoV-2 / COVID-19) a jeho pridružené „mutácie“ neexistujú a existovať ani nebudú. Prežívame najväčšiu dezinformačnú, koordinovanú, propagandistickú kampaň korporátnych médií a politického esteblišmentu v modernej histórií ľudstva.

Pochybovanie je počiatkom múdrosti (pozn. autora: Sophia)

René Descartes / 1596 – 1650

Ak poviete ľuďom dosť veľkú lož a budete ju neustále opakovať, uveria jej

Adolf Hitler / 1889 – 1945

Hlavné symptómy deklarované pri „ochorení“ Covid-19:

 1. Únava / horúčka / kašeľ
 2. Bolesť hlavy a/alebo hrdla
 3. Strata čuchu a/alebo chuti
 4. Bolesť alebo tlak na hrudi
 5. Sťažené dýchanie, ojedinele respiračné poruchy vedúce až k nutnosti pľúcnej ventilácie

Dôsledky dlhodobého nosenia rúšok / respirátorov:

TELEVÍZNE NOVINY – MARKÍZA (rúško ako zabiják) - krátka ukážka z večerných správ stanice TV Markíza z 15.5.2021. Prečo sa v iných krajinách umiera na tento „neexistujúci vírus“ pomenej? Moderátor: Patrik Švajda

 1. Hypoxemia (znížená hladina kyslíku v krvnom obehu). Spôsobuje bolesti hlavy, nepokoj, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, bolesti a tlak na hrudi, vysoký krvný tlak, zmätok, lapanie po dychu.
 2. Hypercapnia (stav abnormálne zvýšenej hladiny oxidu uhličitého (CO2) v krvi). Príznakmi sú častá únava, sčervenanie pokožky, bolesti hlavy, závrate, zrýchlené a ťažké dýchanie, dýchavičnosť, zvýšený krvný tlak, neschopnosť sústrediť sa alebo jasne myslieť.
 3. Zvýšená tvorba bakteriálnych mikrokolónií a s tým spojenými infekciami (po opakovanom čase chronické) na pokožke tvári ako aj v ústnej a nosovej dutine, najmä v oblasti čuchového epitelu (olfactory epithelium) a horných dýchacích ciest. Signifikantý rozdiel/nárast je laboratórne merateľný už po 4- až 6-hodinovým nepretržitým nosením rúška. Nárast tvorby kolónií sa akceleruje nedostatočnou alebo žiadnou dezinfekciou alebo absenciou pravidelnej výmeny rúška / respirátora. Spôsobujú všetky bežné a v populácii známe príznaky prechladnutia, chrípky ako už vyššie uvedené.
 4. Anosmia / Hyposmia (strata čuchu, tým spojená a čiastočná zmena alebo strata chute). Príčiny sú spôsobené okrem iného infekciami dutín via bakteriálne mikrokolónie alebo zlá kvalita ovzdušia.

Faktory zosilňujúce vyššie uvedené symptómy: STRACH / POCIT NEISTOTY / STRES / OBAVY Z BUDÚCNOSTI / DEPRESIE / POŽÍVANIE ALKOHOLU, MEDIKAMENTOV, SEDATÍV A INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK, atď.

Kvalita našej imunity, teda celková úroveň stability a harmónie organizmu dlhodobo klesá. Opakované potláčanie symptómov už aj pri bežných prechladnutiach a oslabeniach organizmu vedú k vzniku tzv. skrytých patógenov (TČM), veľmi ťažko odhaliteľných západnými diagnostickými metódami, čakajúcimi v hlbších vrstvách tela na svoju príležitosť. Predtým „zdravý človek“ - pacient tak po prekonaní tohto „ochorenia“ častokrát bojuje pod vplyvom vyššie uvedených faktorov s neodznievajúcimi, niekedy až mesiacmi pretrvávajúcimi symptómami (post-covidový syndróm). K tomu si naďalej oslabuje imunitný systém opätovným nosením rúšok/respirátorov.

RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) testovanie bolo vyvinuté biochemikom Kary Mullis už v roku 1983. Desiatky rokov sa vo svete vedcami používa toto polymerázové reťazové analyzovanie na základe počtu zdvojnásobovania RNA/DNA cyklov reakcií (falošná pozitivita nad ca. 35 cyklov). Pri PCR teste je nepodstatné o aký typ patogénnu, „vírusu“ alebo inej biologickej vzorky obsahujúcu RNA časti sa jedná, lebo jeho funkcia je na báze duplikácie len daných, skúmaných RNA fragmentov.

Aktuálne vykonávané PCR testy počas tejto „pandémie“ detekujú za pomoci reverznej transkriptázy len RNA výlučky našich vlastných buniek a to od membránových vezikulov, takzvaných EXOZÓMOV, ktoré pred vyše 100 rokmi mylne alebo možno aj zámerne vtedajší vedci ako Robert Koch, Louis Pasteur a iní (ako aj objaviteľ Dmitri Ivanovsky) začali označovať ako VÍRUS (z latinčiny JED, OTRAVA, TOXÍN).

Rovnako aj antigénové testy RAT (Rapid Antigen Test) monitorujú len bielkovinové obaly týchto exozómov. Sú produkované takmer všetkými bunkami, nesúce rôzne molekuly. Obsahujú rôzne kombinácie proteínov RNA (to hlavne mRNA a miRNA). Slúžia najmä ako INFORMÁTORY / POPLAŠNÉ ZARIADENIA. Hrajú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii. V závislosti od pôvodu a okolností v organizme môžu mať aktivačné a/aj inhibičné účinky. Popritom sa zúčastňujú aj pri imunitnej regulácii ako aj tvorbe imunitnej pamäte a vyvolajú aktiváciu a zrenie T-lymfocytov, ktoré sa vyvíjajú v kostnej dreni. Tie môžu aktivovať iné bunky imunitného systému alebo sa priamo podieľať na zneškodňovaní patogénov (teda aj bakteriálnych mikrokolónií, ktoré sa vytvorili z dôvodu dlhodobého nosenia rúšok/respirátorov) .

Na začiatku tejto takzvanej „pandémie“ (v prvých mesiacoch roku 2020) sa nevykonávalo žiadne testovanie, ani ohniskové, masové či celoplošné, pretože nebolo čím, a ani čo testovať alebo nájsť. Vtedy totiž ešte nebolo možné natrafiť na žiadne žiadané, početné a politikmi a odborníkmi vyhlasované „vírusové nálože“ = exozómy v ľuďoch.

Chýbal dostatočný počet ľudí v populácii, ktorí by mali pomerne narušenú imunitu (náš obranný systém), ktorý v našom tele zabezpečuje okrem iného aj vnútornú komunikáciu na medzibunkovej úrovni vo forme tvorby exozómov, čo sú presne tie politikmi/vedcami ustavične spomínané „vírusové nálože“. Štátne hmotné rezervy nemali zámerne v zásobách takmer žiadne PCR testy (viď škandál so šéfom rezortu Kajetánom Kičurom) a antigénové testy boli úmyselne a plánovane vyvinuté až v druhom/treťom kvartáli 2020.

Ľudia na počiatku „pandémie“ (prvý kvartál 2020) ešte logicky nenosili dostatočne dlho rúška/respirátory. Populácia nebola dostatočne dlho vystavená strachom, depresiám a úzkostiam. Spoločnosť ešte nebola dostatočne deprimovaná a vystresovaná a preto boli nemocnice prázdne. Rovnako aj zimné mesiace už boli za nami, obdobie v ktorom je, ako je všeobecne známe, ľudský imunitný systém viac kompromitovaný rôznymi patogénmi z externého prostredia. Masové, celoplošné testovania na exozómy resp. pseudo-vírus malo zmysel spustiť až na jeseň, teda ku koncu roku 2020, kde je imunitný systém ľudí viac vystavený vonkajším patogénom z okolia. Zároveň až po mesiacoch neustáleho nosenia rúšok alebo respirátorov vznikali dostatočné bakteriálne nálože v horných dýchacích cestách, a po psychickej stránke začali byť ľudia už značne znechutení, vyľakaní, neistí či skľúčení.

ZOSTRIH MUČENÍKOV SLOVENSKA. Krátky zostrih rôznych momentov z mediálneho a politického sveta na Slovensku, kde sa „účinkujúci trýznili a mučili“ so svojimi rúškami a respirátormi. Zdroje: TA3 – V politike (Noro Dolinský) / NR SR (Romana Tabák) / TB (Vladimír Krčméry)

Výskyt a rozšírenie takzvaných „agresívnejších mutácií vírusu“ je podporované a akcelerované aktuálne aj sprísnenou agendou ochrany zdravia a to za podpory odporúčaní, ba dokonca ojedinele aj príkazmi nosenia väčšieho počtu rúšok naraz alebo nutnosti nosenia menej priedušných respirátorov (bezventilových FFP2, KN95), čím sa zabezpečí ešte viac sťažené dýchanie ľuďom (viď vyššie Hypoxemia a Hypercapnia).

Dostupné a súčasne predávané respirátory sú k tomu navyše vyrábané zo syntetických netkaných polypropylénových mikrovlákien (PP - termoplastické polyméry vyrobené procesom Melt-Blown), obsahujú v sebe lepidlá, spojivá, antioxidanty, UV-stabilizátory a formaldehyd alebo anilín. Všetci výrobcovia na svete ich bez výnimky odporúčajú len na jednorazové a krátkodobé nosenie. Logicky to bude viesť s veľkou pravdepodobnosťou k ďalším početnejším „nákazám“ a ochoreniam.

Nielen tí, v strachu z vírusu a perzekúcie, uväznení jedinci nosia a budú naďalej poctivo nosiť svoje masky, rúška, či toxické respirátory. „Bez rúška sa cítim ako nahá“ - hanbliví či úzkostliví ľudia si nosením masky vytvárajú určitú formu ochrany alebo bariéry s vonkajším svetom. V stave ich preciťovanej, dlhodobej menejcennosti vidia takéto prekrytie tváre ako pomôcku na schovanie svojej identity, svojich emočných stavov a nálad; preto sa aj ľahko s ním stotožnia.

Iným zase môže maska pomáhať pri skrývaní ich emočných prejavov a mimík v tvári. Nejeden má tak napríklad možnosť upustiť od vynúteného úsmevu (obsluha v reštaurácii alebo predajni), a iný naopak si môže dovoliť spraviť cynický, ironický, sarkastický alebo výsmešný úškrn na hosťa, pacienta či zákazníka. Aj takýto jedinci vidia svoju masku ako výhodu oproti ostatným.

A tak sú takéto bytosti, už len ich samotnou prítomnosťou na verejnosti, živým a najmä „zodpovedným“ príkladom pre svoje okolie, teda spoluobčanov. Figurujú v spoločnosti ako katalyzátor pre ďalších jedincov pri dodržiavaní opatrení. Nosia i naďalej rúška, masky či respirátory; a to dobrovoľne, teda bez príkazu a nariadenia „zhora“.

Ďalšou témou je starostlivosť „elít“ o naše zdravie, ktorá je so skrytou zákernosťou iba predstieraná. Ide o sofistikované metódy ako napríklad, že niektoré značky vakcinačných látok, často spomínaná „AstraZeneca“, spôsobujú údajne nadmerné vedľajšie, i keď oficiálne nedokázané a popierané účinky. Určité šarže sa stiahnu z obehu alebo sa ich podávanie dočasne zastaví, čím sa v populácii klamlivo evokuje pocit „zodpovednej starostlivosti elít“ o naše zdravie a životy.

Rovnako tak aj v prípade vakcíny „Sputnik V“, kde došlo k plánovane úmyselným „nedorozumeniam“ medzi vývojárom (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) a Európskou liekovou agentúrou EMA (European Medicines Agency) v procese núdzového schvaľovania danej vakcíny. Údajne bola žiadosť podaná na „nesprávnu“ organizáciu EMA, ktorá mala náhodne rovnakého menovca, teda skratku.

Stojí za povšimnutie, že obaja vývojári, teda Oxfordská univerzita v Anglicku (AstraZeneca) a Ruský inštitút Gamaleya (Sputnik V) spolupracujú už dlhšiu dobu nielen na vývoji toho istého typu vakcíny „Viral Vector“, teda rekombinantná vektorová DNA vakcína (Ad26), ale aj na možnosti kombinovania (zmiešanom podávaní) vakcín oboch značiek, pričom „Sputnik V“ používa v druhej dávke ako nosič adenovírus sérotyp 5 (Ad5). Jedná sa opäť len o cielene vyvolanú ilúziu výberu: Nie, zaočkovanie občanov verzus ich neočkovanie, ale akou značkou vakcinačnej látky sa dať zaočkovať.

Celá „pandémia“ je zorchestrovaná so zákerne vyvolaným, pedantne načasovaným a akcelerovaným pnutím v spoločnosti. Kľúčový výraz: „STRATÉGIA NAPÄTIA“ (Strategy of Tension). Stačilo len vopred plánovane dočasne oddialiť výrobu a dodávky vakcín, ktoré boli už pred rokmi vyvinuté (vývoj mRNA vakcín začal už pred vyše 20-imi rokmi), neustále predlžovať núdzový stav a lockdowny (aj zákazy večerného a nočného vychádzania) alebo praktizovať „nevyhnutné“ opatrenia a opakované testovanie sa.

Svoju úlohu v tomto procese zohráva aj dlho vopred pripravované, zámerne plánované „mediálne divadielko“ zinscenovanej koaličnej krízy vlády, a nutnosti jej reštrukturalizácie vrátane rôznych rezignácií a demisií jej členov, alebo niektorých vybraných politikov a vedcov, hrajúcich sa na nekompetentných lídrov, ktorí navonok neboli a nie sú stále schopní efektívne manažovať „pandémiu“ a krajinu. K tomu patrí aj ich predstierané zlyhanie pri finančnej podpore firmám a podnikateľom, pri určovaní podmienok „oprávnených“ na pandemickú OČR-ku alebo nemocenskú PN-ku, či pri trasovaní „pozitívnych“ alebo prerozdeľovaní investícií a stimulov v prípade „plánu obnovy“ krajiny, atď.

„Experti a politici sa doteraz nevedia dohodnúť, čím liečiť chorých, zato presne vedia čím očkovať zdravých“.

Výrazne tomu „napomáha“ aj hraná, chabá alebo žiadna schopnosť zabezpečenia alternatívnych foriem liečenia reálnych symptómov „ochorenia“ COVID-19, či sa už jedná o dodávky rôznych medikamentov ako Ivermectin, Isoprinosine, Scabioral, Stromectol, Remdesivir, Hydroxychlorochín a iných, alebo liečby formou monoklonálnych protilátok ako Kasirivimab a Imdevimab. Dôležité bolo a je, aby čo najviac ľudí bolo postihnutých, ochorelo a trpelo hore uvedenými symptómami (aj tými psychosomatickými ako depresie, stres, strach, ...). A falošne evokovanou vzájomnou solidaritou dodržiavania opatrení nás dostanú napokon presne tam, kde nás potrebujú. Tak aby sme nakoniec o tú „ihlu“ dokonca prosili/žiadali. Celý čas ide a priori o to:

DOSTAŤ SA „TRÓJSKYM KOŇOM“ DO NAŠICH TIEL!

Dlhé roky pripravovaný, v nápade primitívny, no dokonalý plán so špirálovým efektom. Nikdy nešlo o nejaký „vírus“, a už vonkoncom nie o naše zdravie. Cieľom bolo a je naša vakcinácia/očkovanie, a to na dobrovoľnej báze. Kľúčový výraz: „ZNAK ŠELMY“ ( The Mark of The Beast).

Vakcinačný/očkovací armagedon

alebo najväčší triediaci proces v dejinách ľudstva

Stupňujúce sa pretláčanie agendy nutnosti vakcinácie/očkovania bude pre každú ľudskú bytosť na tejto planéte jej „lakmusovým testom“. Separačným procesom prebehnú všetky stvorenia ako napríklad duševné, organické portály, klony, replikanti, pusté (duchom/spiritom neobsadené = NPC – Non Player Character), atď.

Bill Gates a jeho žena Melinda, ktorí založili a prevádzkujú svoju nadáciu „Bill & Melinda Gates Foundation“ , investujú dlhodobo finančné prostriedky v desiatkach miliónov ročne do nasledovných farmaceutických spoločností a ich aktuálnych vakcín / očkovacích látok:

 1. Pfizer-BioNTech
 2. Moderna
 3. AstraZeneca
 4. CureVac
 5. Johnson & Johnson
 6. Novavax

Na TED konferencii v USA z roku 2010, bývalý hlavný majiteľ Microsoftu, multi-miliardár Bill Gates, ktorý daroval stovky miliónov dolárov na nové očkovacie programy, hovoril o emisiách CO2 a ich účinku na zmenu podnebia. Predstavil vzorec na výpočet emisií kysličníku uhličitého:

CO2 = P x S x E x C, pričom dané premenné znamenajú:

P = People = Počet obyvateľov
S = Services per person = množstvo Služieb na jedného obyvateľa
E = Energy per service = množstvo Energie na jednu službu
C = CO2 per energy unit = množstvo CO2 na jednu jednotku energie

Potom dodal, že na to, aby sa CO2 priblížilo nule, „tak sa zrejme jedno z týchto čísel musí poriadne priblížiť nule.“ Následne Bill Gates začal popisovať, ako možno prvé číslo (P = Počet obyvateľov) znížiť.

Citujem: „Na svete je teraz 6,8 miliardy ľudí (stav z roku 2010)… čo porastie až na zhruba 9 miliárd. Ak sa nám podarí VYVINÚŤ NOVÉ VAKCÍNY, zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby, možno by sme mohli to číslo ZNÍŽIŤ tak o 10 až 15%.“

Vakcíny boli vyvinuté a sú použité proti „vírusu“. Tým vírusom sme MY ĽUDIA (viď film MATRIX z roku 1999), pretože sme našu planétu, jej faunu a flóru úplne zdevastovali a dostali ju našim správaním do disharmónie a nerovnováhy. Vykynožujeme pre „naše“ potreby nespočetné množstvo živočíšnych druhov na súši a v našich vodách (oceánoch, moriach, jazerách, riekach), geneticky modifikujeme pre „naše“ potreby rôzne rastliny a tým aj naše (p)otraviny (GMO - Genetically Modified Organism), upravujeme pre „naše“ potreby celé pozemky a krajiny (aglomerácia), likvidujeme veľkoplošne pre „naše“ potreby zalesnené plochy aby sme na nich následne pestovali rôzne monokultúry, udržujeme pre „naše“ potreby rôzne zvieracie, „hospodárske“ druhy v neprimeraných, neľudských podmienkach, produkujeme pre „naše“ potreby neskutočné haldy odpadov, vrátane množstva nerecyklovateľných, vysoko toxických a rádioaktívnych, atď. Nemôžeme takto neohľaduplne konať naďalej.

Na tomto svete je mnoho ľudí (humanoidov), avšak len hŕstka ľudských (humánnych) bytostí

Vyhubiť či nechať žiť tie „dotieravé“ komáre? To je pred letom každoročná otázka úradov a samospráv v rôznych regiónoch Slovenska. Podobné otázky si kladú „zodpovední“ a „znepokojení“ ľudia (farmári a pestovatelia, chovatelia dobytku, poľovníci, atď.) aj v prípade lovu diviakov, vysokej zvery alebo rôznych druhov hlodavcov, vtákov či hmyzu, a to po celom svete. Egoisticky sme doteraz rozhodovali o „živote“ týchto bytostí napríklad pri ich „premnožení“, „prínosu“ či ekonomických alebo ekologických „výhodách“ pre „naše“ potreby. Tak ako sme po dlhé desať-, ba dokonca storočia zaobchádzali so „škodcami“, bude tak teraz obdobnou formou „postarané o nás“? Dobehne nás kolektívna karma a bude nám predložený účet za naše konanie a „hospodárenie“ na Zemi? Zožneme to, čo sme sami zasiali?

Sme premnožení, pretože ako „koruna tvorstva“ nemáme „prirodzeného nepriateľa“, ktorý by nás udržiaval v rovnováhe s okolitou prírodou. A ako „najvyspelejší“ a „najinteligentnejší“, no žiaľ stále neuvedomelý živočíšny druh na tejto planéte, sa doposiaľ rozmnožujeme bez ohľadu na následky a dopady na naše prostredie v ktorom žijeme. Vykoná sa teraz na „nás“ presne to, čo sme my po celú dobu robili iným druhom, či už zveri alebo rastlinám? Budeme preto pre zmenu vyhubení MY ĽUDIA?

Zaplatíme veľmi vysokú cenu za „naše“ spôsoby doterajšieho žitia na planéte.

Jedným z ukážkových príkladov podprahovej komunikácie s divákom je americká produkcia filmu z názvom MATRIX z roku 1999. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už vyše dve dekády dozadu. Žeby len náhodná predzvesť?

Krátky úryvok z filmu SAMSARA. Aj takýto sme my, ľudia. A aj takto sa chováme ku sebe navzájom a k svojmu prostrediu. Život v úplnom odpojení od prírody a matky Zeme. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Vakcinácia ako cesta ku slobode a k návratu do normálu

Igor Matovič / 1973 – ???

Vakcína je sloboda, po ktorej všetci tak túžime

Vladimír Krčméry / 1960 – ???

Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom

Marek Hamšík / 1987 – ???

Vakcína je riešenie

Adela Vinczeová (Banášová) / 1980 – ???

Ľudia sa budú môcť DOBROVOĽNE rozhodnúť pre pohodlnú, kratšiu cestu „KU SLOBODE“, a to formou

REINKARNAČNEJ“ INJEKCIE = VAKCÍNY

...no pravdu sa najskôr už nikdy nedozvedia a ani to, čo ich skutočný a náhly „odchod“ z tohto sveta spôsobilo. Ich „odchod“ bude s veľkou pravdepodobnosťou oddialený s určitou latenciou aby bolo v populácii zabezpečené ďalšie početné dobrovoľné očkovanie sa. Úmrtia môžu byť odôvodnené napríklad novou, ešte agresívnejšou pseudo-mutáciou ako „Alpha“ a „Beta“ alebo úplne novou vlnou, tentokrát už veľmi reálnej pandémie, napr. verziou „COVID-21 = DELTA (Δ)“, spôsobenou priamymi následkami predchádzajúcej vakcinácie a so symptómami, ktoré nebudú primárne vrhať svetlo na samotné očkovanie a dávať ho do kauzálneho súvisu. Opäť perfídny zámer so špirálovo rastúcim účinkom počas pokračujúcej vakcinácie s cieľom uspokojujúcej depopulácie na zemi. (3G - Global Genetic Genocide)

„REINKARNAČNÉ“ CENTRÁ = „VYKÚPENIE“ SA Z ILÚZIE BEZMOCNOSTI

VAKCÍNA JE SLOBOBA („vakcína macht frei“). Manipulačné video Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, „ospevujúce“ výhody očkovania proti „neexistujúcemu“ vírusu. Lákadlami do pasce sú slogany ako napr. „vakcína je jediná cesta ako poraziť vírus a vrátiť naše životy do normálu“ alebo „chcem si požiť ešte niekoľko rôčkov“. Účinkujúci „herci“: prezidentka Zuzana Čaputová, herečka Kamila Magálová, kňaz Ján Kulan, spisovateľ Daniel Hevier, záchranár Viliam Dobiáš, učiteľ David Králik, športovec Matej Tóth.

Preto je aktuálne informačné pole v médiách už pripravované na možnú nefunkčnosť aktuálne podávaných vakcín na prichádzajúce, nové, neexistujúce „mutácie“. Náhodou nie je ani, že na post ministra zdravotníctva bol vymenovaný (rozkazom povolaný) brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, ktorý je aj hlavným lekárom Ozbrojených síl a veliteľom Vojenského zdravotníctva SR. Bude to totiž kľúčová pozícia v nasledujúcej dobe na riadenie pokračujúcej masovej vakcinácie obyvateľstva a následnej „novej pandémie“ a genocídy populácie ľudí, ktorá bude zrejme „odštartovaná“ ešte v priebehu roka 2021. Za pomoci vojenskej štruktúry velenia a logistickej spôsobilosti armády bude totiž tento „armagedon“ najkvalifikovanejšie riešiteľný.

V posledných mesiacoch výrobcovia vo svete úmyselne „zlyhávajú“ pri výrobe dostatočného počtu vakcín. Tým sa otvára cesta k možnosti kombinácie očkovacích látok. Už dlhšiu dobu preto prebiehajú klinické štúdie v krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko či Taliansko, kde sa na vybranom počte probantov testuje „bezpečnosť“, vzájomná znesiteľnosť a dlhodobé účinky po podaní rôznych značiek vakcín. Vo Veľkej Británii sú dokonca ešte ďalej, testujú tam totiž už aplikáciu tretieho kola vakcín. Mediálne sa bude dokonca zvýrazňovať táto metóda, a to najmä formou výhody „lepšej, dlhšej a kvalitnejšej imunizácie = ochrany“ proti zákernému vírusu a všetkým jeho variantom či mutáciám. Takto sa spolu s patričnou podporou zdravotníckych inštitúcií ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), EMA (Európska lieková agentúra) alebo CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA) postupne znížia obavy v bežnej populácii a zvýši sa akceptovateľnosť týchto krokov, keďže budú aj „oficiálne“ schválené a odobrené.

Prečo ale? Jednoducho; kombináciou rôznych očkovacích látok sa zamedzí najmä akýmkoľvek podozreniam, ktoré by vrhali svetlo na nejakú konkrétnu značku alebo výrobcu vakcín pri neskorších vážnych následkoch a zvýšenej mortalite zaočkovaných. Nebude tým pádom jednoznačné a jasné, ktorá látka to zapríčinila, a či vôbec nejaká.

Preto bude pravdepodobne na Slovensku aj naďalej stupňovaná hra na zlyhanie NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) a ich neschopnosti manažovať očkovacie termíny. Termíny na druhé očkovanie nie sú záujemcom priraďované vôbec alebo im chodia skôr, či neskôr ako výrobcom vakcín odporúčané. Očkovaní, ktorí dostali pri prvom termíne napr. vakcínu od AstraZeneca, sú ako keby „omylom“ pozývaní opäť na prvoočkovanie úplne inou látkou, alebo sú zaradení do čakárne na druhú dávku od inej značky. Vysvetlené to je akousi chybou spracovania a importu dát ako aj tokom informácií niekde v systéme, vinník ako obvykle neznámy a nepostihnuteľný. A samozrejme kontrola týchto dát zaberie pomerne dlhú dobu = STRATÉGIA NAPÄTIA. Umelým a predstieraným vytvorením chaosu takto stratí bežný ľud úplne prehľad a pochopenie pre dianie za oponou.

Ďalšia taktika spočíva v tom, že sa už takmer všetky vakcíny vyrábajú v rôznych fabrikách, pod rôznym vedením a v rôznych kútoch sveta, čiastočne dokonca v licencovanej výrobe tretími stranami. Premiešaním týchto jednotlivých šarží očkovacích látok na celosvetovom trhu sa zabezpečí absolútna nevystopovateľnosť.

V mediálnom poli sa čoraz častejšie objavujú správy o tom, ako policajné a colné útvary v niektorých krajinách sveta zadržali ilegálne kontrabanty diverzných falzifikátov a napodobnenín vakcín určených na predaj na čiernom trhu pre „nedočkavých“ záujemcov, ktoré že vraj nemajú mať žiaden alebo prinajmenšom diskutabilný účinok a nezistiteľné vedľajšie účinky. I takto bude neskoršie nemožné preveriť kto, či alebo z akých dôvodov podľahol na nejakú vakcínu neznámeho pôvodu.

Týmito a obdobnými stratégiami sa tak zahladia všetky stopy, ktoré by mohli neskoršie poukazovať na akúkoľvek spojitosť medzi nespočetnými úmrtiami zaočkovancov a nejakou konkrétnou vakcínou či dokonca samotným očkovaním.

Návrat k „starému životu“ bude podmienený preukázaným očkovaním sa. Medzinárodný digitálny vakcinačný zelený preukaz (COVID PAS) bude vstupenkou pre akékoľvek formy rekreácií, dovoleniek, cestovania, „starého“ spoločenského života atď. A i keď je už od samého počiatku umožnené, aby sa v očkovacom preukaze zaznamenávali nie len potvrdenia o očkovaní, ale i o vykonanom testovaní (PCR alebo Antigen) či o možnom prekonaní „vírusového“ ochorenia daného držiteľa COVID pasu, bude opasok postupne sťahovaný. Obmedzí sa napríklad počet testovacích jednotiek a lokalít (MOM – Mobilné Odberové Miesto), zamedzí alebo sťaží sa prístup k certifikátom o testovaní v medzinárodne uznanom anglickom jazyku (napr. vysoký poplatok) alebo sa objavia v médiách náhodné správy o údajnom neuznaní takéhoto certifikátu na hraniciach v dovolenkovej destinácii ako aj ďalšie, podobné „incidenty“. Cieľom, ako je už asi zrejmé, je dostať čo najviac ľudí, najmä z dôvodov pohodlia a komfortu, ku samotnej vakcinácii, ako tomu jedinému možnému a ozajstnému riešeniu.

Aj v záležitosti samotnej vakcinácie celosvetovej populácie sa úspešne aplikuje „STRATÉGIA NAPÄTIA“ (Strategy of Tension), ktorá bola už spomenutá v sekcii HOAX O VÍRUSE. Časové oddialenie vydania medzinárodného očkovacieho certifikátu niektorým zaočkovaným je len jeden malý, exemplárny príklad uplatnenia tejto stratégie. Rovnaké platí v prípade vyvolávania neistoty v ľuďoch pri otázke „hraného“ uznávania/neuznávania vakcinácie takzvanou „neregistrovanou“ očkovacou látkou v zahraničí.

Legendárna scéna z filmu „TITANIC“ od Jamesa Camerona. Lodná kapela sa rozhodla hrať až do samého nevyhnutného konca, kedy sa loď potopila. Pretvárka pre niektorých na palube, že je stále všetko pod úplnou kontrolou... nie je sa predsa čoho obávať, alebo?

Do príchodu letných mesiacov a dovolenkového obdobia v roku 2021 dôjde pravdepodobne k poslednému, opätovnému "otvoreniu krajín" formou uvoľňovania početných doterajších obmedzení, čím bude umožnený zaočkovaným návrat do starého, "normálneho života". Opäť si budú môcť krátkodobo "užívať" všetky "výdobytky" tohto skazeného a zlyhaného systému. Môžu zase v plnej miere zarábať a utrácať svoje, často neobľúbenou a nezmyselnou prácou získané peniažky, konzumovať, nakupovať, cestovať, bezstarostne sa zabávať a oslavovať. Bude to ale ich POSLEDNÁ "ŽÚRKA NA TITANICU". Kapela bude hrať až do samého konca..., ako keby sa vlastne vo svete, resp. na potápajúcej sa lodi nič nedialo.

Zopár citátov našich epidemiologických „odborníkov“, „mienkotvorcov“ (influencerov) a „lídrov“. Ich názory a výroky sa samozrejme len čisto náhodne zhodujú s predikciou manifestu. Tým pádom nik nemôže tvrdiť, že nebol vlastne vopred informovaný a varovaný. Tieto „kreatúry v maskách“ sa budú neskôr vyhovárať a obraňovať: „Však sme vám to hovorili, mali ste to priamo pred očami“. Popieraný ale je, a bude najmä kauzálny súvis s vakcináciou ľudí, a to za každú cenu. Avšak už len ich oči prezrádzajú viac ako tisíce slov:

Epidémiu s britským vírusom považujeme za novú epidémiu a teraz sa nám podarilo skrotiť jej prvú vlnu. Aby nedošlo k druhej vlne, prípadne, čo by bolo ešte horšie, keby prišla nová epidémia s indickým alebo brazílskym mutantom, mali by sme sa vyvarovať niektorým veciam.

Vladimír Krčméry (infektológ)

Príchod tretej vlny však nemožno vylúčiť. Nárast počtu pozitívnych prípadov očakávame po letných prázdninách. Uvidíme, akú úlohu ešte zohrajú nové varianty pandemického vírusu.

Ján Mikas (hlavný hygienik)

To, ako vírus mutuje, neovplyvníme, ale pevne verím, že nás do jesene neprekvapí nejaká mutácia, na ktorú by vakcíny nemali efekt.

Martin Smatana (analytik)

Určite príde tretia vlna. Je otázne, či na jeseň, je možné, že príde omnoho skôr, aj v lete. Aj keby sa nám podarilo výrazne znížiť prenos koronavírusu, prinesú ho ľudia zo zahraničia.

Peter Sabaka (infektológ)

Ak sa výrazne nezrýchli rýchlosť očkovania nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že koncom leta a na jeseň zažijeme ďalšiu pandemickú vlnu. Ak sa neobjaví variant schopný zásadne prelomiť ochranu vakcínami (čo je, žiaľ, tiež možné)...

Richard Kollár (matematik)

Modely naznačujú, že ďalšia vlna príde. Keď k tomu ešte otvoríme všetko naraz, tretia vlna musí prísť. Ďalším problémom je indický a juhoafrický variant koronavírusu.

Martin Pavelka (epidemiológ)

Krátky úryvok z filmu BARAKA. Scény zachytávajú rôzne, no najmä nepríjemné "tváre" života ľudí na našej planéte. Celý film nájdete na pozeranie alebo stiahnutie v sekcii APPENDIX medzi ostatnými snímkami TU.

Pre tie duše, ktoré si budú priať „návrat do normálu“, teda do starých čias, zvykov, návykov, a spôsobu života, ktorý bol deštrukčný nie len pre väčšinu ľudstva ale najmä pre planétu ZEM, na ktorej nám bolo umožnené žiť... tieto duše si budú môcť slobodne zvoliť skrátenú cestu vakcínou do svojej reinkarnácie.

Rozhodnutie stále je a aj bude na každom jednom z nás. Získali sme jedinečnú príležitosť skutočnej voľby a výberu ciest, nie len ich ilúzií (Maya), ktoré nám pravekí hadí a reptiloidní „bohovia“ (Anunnaki, Draconians a pod.) a ich pozemské, z časti hybridné elity „starého sveta“ tisíce rokov úspešne a klamlivo ponúkali. Slobodne sa bude môcť každá bytosť rozhodnúť, ako tento skazený a prehnitý matrix, v ktorom sme doposiaľ žili, opustí:

REINKARNÁCIA
KATARZIA

Ľudia, ktorí budú schopní prejsť cez svoj vlastný tieň a úprimne ochotní a odvážni zvoliť si tú „náročnejšiu“ cestu = NEDAŤ SA OČKOVAŤ, prejsť si po apokalypse a „veľkom resete“ procesom katarzie, získajú príležitosť participácie v budovaní novej, uvedomelej a humánnejšej spoločnosti.

Krátky úryvok z filmu „SAMSARA“. „Trúbenie blížiacej sa apokalypsy ľudstva“, už šiestej v poradí. Ďalšia „žatva úrody“, skrátka ukončenie cyklu (mandala) od posledného „siatia“ ľudskej rasy pred niekoľko tisíc rokmi v Mezopotámii (Sumer, Babylon, Asýria)

„CESTOVNÝ PLÁN“ NADCHÁDZAJÚCICH GLOBÁLNYCH PROCESOV:

 1. VAKCINÁCIA (sofistikovanými biologickými RNA/DNA zbraňami)
 2. GENOCÍDA (šiesty(6.) hromadný zánik značnej časti populácie)
 3. APOKALYPSA (armagedon/súdny deň podľa biblického proroctva)
 4. VEĽKÝ RESET („GREAT RESET“ podľa AGENDY 21, 2030 a NWO)
 5. KATARZIA (očistný proces pre zvyšné ľudské bytosti na planéte)
 6. REŠTART (nový začiatok pre ľudstvo na zemi, „NEW MANKIND“)

Jedného dňa zaklopal na dvere strach. Odvaha šla a otvorila. No za dverami nikto nebol.

Johann Wolfgang von Goethe / 1749 – 1832

Krátky úryvok z relácie "Trochu inak s Adelou". Jaroslav Dušek výstižne popisuje o čom je vlastne KORONA a celá táto „pandémia“. Ako pravdepodobne dopadneme, keď budeme takto pokračovať? Je KORONA posledné výstražné varovanie pre nás, ľudstvo? Jeho názor sa dozviete v tejto ukážke.

Sprevádzajúcou súčasťou depopulačnej agendy je aj proces „VEĽKÉHO RESETU“ (GREAT RESET), ktorého cieľom je pozastavenie a úplný kolaps globálneho finančného a ekonomického systému podľa plánov AGENDA 21, AGENDA 2030 a NWO (New World Order). Následný očistný proces bude veľmi bolestivý, potrebujeme sa nevyhnutne stretnúť s našimi najzákladnejšími a najhlbšími strachmi, ktoré si nejeden z nás v sebe hromadí, odmieta a/alebo potláča. K elementárnym patria strach zo smrti a straty zdravia, strach z bolestí (fyzických ako aj duševných), strachy o prežitie a tým straty ilúzie istôt, strach z neznámeho a nepredvídateľného, strach zo opustenia a samoty (aj sociálne vylúčenie), strach zo straty kontroly nad svojim životom ako aj ďalšie. Naše, z týchto strachov vyplývajúce, „emočné kompasy“ boli a sú úplne vychýlené. Aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia je tiež len ďalšou formu úteku pred týmito strachmi a tým samými sebou.

Tieto „balasty“ alebo „nánosy“ nás erodujú zvnútra a pustošia naše duše. Formou pozorovania, analýzy a spracovania (nie potláčania a ignorácie) našich strachov a emócií budeme môcť budovať postupne iný, a najmä pre nás, príjemnejší svet. Kľúčový výraz: „MANAŽMENT EMOCIÍ“.

„Každé, duševnými bytosťami prežívané nepohodlia, zármutky, strachy či bolesti sú následkom odchýlenia sa od nimi predurčenej (naprogramovanej) cesty životom. Avšak spirituálne bytosti si tieto skúsenosti volia dobrovoľne a vedome ako súčasť poznania“
(Peter Kuttner / 1975 – ???)

Nemalá časť bytostí, z nedostatku odhodlania na sebe v tomto smere pracovať, opustí pravdepodobne tento svet... je to ale nevyhnutné. Týmto prebehne reštart a vznik novej generácie ľudskej, viac uvedomelej populácie na Zemi (NEW MANKIND). Poznanie pravdy nebude pre každého v týchto dobách prechodu paradigiem. Ak budete mať dostatok síl a odvahy, môžeme ísť touto cestou spoločne. Ide o ďaleko viac ako si v tomto momente dokážeme predstaviť... ide o záchranu planéty a nás, ľudskej rasy. Nejde to inak. Je to náš...

Biblický očistec

Epilóg k manifestu

alebo počiatok nového sveta

Mladé a rastúce stvorenie, obdarené uvedomením, začína prežívať radostné rozruchy a vyčnievať z davu. Avšak zároveň bojuje s rozhorčením a nesúhlasom u ostatných spoluobyvateľov. Časom sa „mladík“ začína stále viac brániť, hľadajúc cestu mimo krabice (matrixu), narazí však na svoj zatiaľ najväčší odpor v živote. „Mladík“ je opakovane zrazený k zemi a konfrontovaný s pravidlami samotnej krabice, ktoré udržujú jej obyvateľov poslušných a v tme.

Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním. Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení.

Schopnosť rozpoznávať ilúzie (Maya) bude prejavom zrelosti našej duše, čo je priamo úmerné so schopnosťou jasnozrivosti a schopnosťou odosobnenia sa od rôznych naprogramovaných vzorcov a prejavov našich osobností. Naše osobné, „vnútorné upratovanie“ nás bude môcť navigovať pri ozdravení nášho myslenia i našich morálnych hodnôt.

TRIPARTITA ŽIVOTA

TELO = AVATAR
(hardware)

DUŠA = SOUL
(software)

DUCH = SPIRIT
(user)

Verím tomu, že sa my, a tým pádom aj veci okolo nás, začnú premieňať pre vyššie dobro. Bude to nevyhnutné. A cítim, že to, čo sme doposiaľ robili, ako sme žili, už bolo neudržateľné. Som o tom presvedčený, že vstupujeme do niečoho významnejšieho.

Myslím si, že sa postupne bude rodiť nový, lepší svet. Jediná cesta ako to vedieť naisto, jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty. Postupne sa nám odhaľujú črty nového, krajšieho sveta, možno aj „rajskej záhrady“, ktorú si budeme môcť spoločným úsilím znovu vytvoriť.

Na záver by som chcel ešte dodať, že som pokojne a vedome uzavrel „svoj mier“ so „starým svetom“. Tento manifest zapôsobil ako „búracie kladivo“ na môj „domček z kariet“, ktorý som si celý život budoval. Uvidíme sa na „druhom brehu“.

Česť a silu praje všetkým dušiam na ich ďalšej ceste „životom“ Peter Kuttner, alias Kuťko.

Appendix k manifestu

dokumentácie a iné

 1. ZEITGEIST (2007)

  (duch doby)

  Obsah: Film bol vytvorený so zámerom nasmerovať ľudí k tomu, aby na svet začali pozerať viac kritickým pohľadom, a aby sa zamysleli nad skutočným významom niektorých vecí, ktoré sú dnes širokou verejnosťou považované za neotrasiteľnú pravdu. Tvorca tohto dokumentu si vzal na paškál význam kresťanstva, útoky na budovy WTC (World Trade Center) z 11. septembra 2001 a veľké finančné korporácie, ktoré sa údajne snažia prevziať vládu nad svetom.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 2. ZEITGEIST: ADDENDUM (2008)

  (duch doby: dodatok)

  Obsah: Voľné pokračovanie prvého dielu „Zeitgeist“, v ktorom sa tvorcovia už nesnažia nikoho o ničom presviedčať, ale iba chcú týmto filmom informovať čo najširšiu verejnosť. Film poukazuje na to, že náš súčasný životný štýl (založený na peniazoch) je len veľký podvod na celé ľudstvo, v ďalšej časti rozoberá vykorisťovania a ovládanie krajín medzinárodnými korporáciami, a vyúsťuje predložením návrhov na zlepšenie života, spoločnosti a sveta vo všeobecnosti.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 3. ZEITGEIST: MOVING FORWARD (2011)

  (duch doby: posun ďalej)

  Obsah: Tretia časť z dokumentárnej série „Zeitgeist“ opäť poskytuje kritický pohľad na spoločnosť dnešnej doby. Tentoraz sa zaoberá témami ako neudržateľnosť peňažnej a trhovej ekonomiky, neefektívneho využívania zdrojov vedúceho k poškodzovaniu zdravia ľudí i planéty a tým, do akej miery sme ovplyvnení okolím oproti genetickej výbave. Riešenie ktoré tu je naznačené, stojí na čo najefektívnejšom, udržateľnom využívaní energetických zdrojov a zabezpečení čo najväčšieho blahobytu pre všetkých ľudí, bez priepastných rozdielov a nerovností medzi spoločnosťou (ľudí), na ktorých je systém založený v dnešnej dobe.

  Réžia: Peter Joseph
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 4. BARAKA (1992)

  Obsah: Umelecky ladený "dokument z ciest" a súčasne osobitou meditáciou nad životom všetkých obyvateľov našej planéty. Filmové zábery zachytávajú tvár Zeme v jej neobyčajné rôznorodosti. Po počiatočných scénach opíc pri horských prameňov, cez náboženské obrady, ľudské konanie aj nedotknutú prírodu v rôznych kútoch sveta. Vo veľkolepom príbehu obrazov vystupujú aj egyptské pyramídy a nacistické koncentračné tábory v Poľsku. Nakoniec prichádza kriticky ladený pohľad na zautomatizovanú západnú civilizáciu: anonymné "rieky" áut a ľudí na amerických uliciach, či v japonskom metre sú porovnávané s pohybom a triedením kurčiat na dopravných pásoch v hydinárňach.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 5. SAMSARA (2011)

  Obsah: Tvorcovia sa v tomto filme snažia zachytiť prchavé okamihy, ktoré utvárajú náš život. Film, ktorý vznikal cez päť rokov v dvadsiatich piatich krajinách navádza diváka na posvätné miesta, do postihnutých oblastí, priemyselných zón a miest prírodných zázrakov. Film Samsara (význam slova: "večne sa otáčajúce koleso života“) sa vzdáva akýchkoľvek dialógov a opisných textov a tým úplne rozvracia divákom možné očakávania tradičného dokumentárneho filmu. Namiesto toho podnecuje myšlienkové interpretácie obrazov a hudby.

  Réžia: Ron Fricke
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 6. ABOVE MAJESTIC (2018)

  (ponad majestát)

  Obsah: Dokumentárny film s pohľadom na pôvod, históriu a konšpiráciu za zoskupením "Majestic 12" - tajnej skupiny korporátnych a vojenských elít, ktoré dostali za úlohu vykonať reverzné inžinierstvo mimozemských technológií.

  Réžia: Roger R. Richards
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 7. COSMIC SECRET (2019)

  (vesmírne tajomstvo)

  Obsah: Dokumentácia, ktorá kladie tri zásadné otázky a pokúša sa ne hľadať odpovede. 1. Kto sme? Zverejňovanie našej kozmickej histórie. 2. Prečo sme tu? Odhalenie veľkého experimentu. 3. Aký je náš osud? Apokalypsa a veľké odhalenie.

  Réžia: Roger R. Richards a Corey Goode
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 8. HOME (2009)

  (domov)

  Obsah: Dokumentárny projekt o planéte Zem. Cesta po 50 krajinách sveta je ódou na krásy a jemnú harmóniu našej planéty. S optimistickým prístupom a aktuálnymi témami sa film zameriava na vzrastajúce povedomie verejnosti o súčasných sociálnych problémoch a problémoch životného prostredia. Film poskytuje konkrétny pohľad na problémy, ktorým musí naša planéta čeliť: globálne otepľovanie, rúbanie dažďových pralesov, strata biodiverzity a ubúdanie prírodných zdrojov.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 9. DOMINION (2018)

  (nadvláda)

  Obsah: Tento dokument bez milosti odhaľuje rôzne spôsoby využívania a zneužívania zvierat predovšetkým v mäsovom, mliečnom, vaječnom, textilnom a zábavnom priemysle. Dokument bol natočený v Austrálii a kombinuje doteraz nevídané zábery zo skrytých kamier a drónov. Ukazuje ako je celé toto desivé impérium založené na tajnostiach, ako aj jednotlivé príbehy jeho obetí. UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Chris Delforce
  Krajina: Austrália

  K videniu aj na:

 10. TERRA (2015)

  (zem)

  Obsah: Hlavnou témou dokumentu je história ľudstva v pozadí života na Zemi. Príbeh opisuje, akým spôsobom prví ľudia vnímali život okolo seba a ako sa v priebehu tisícov rokov ich prístup menil, až dospel k súčasnému stavu hraničiacemu s nevedomosťou. Ako by sme sa mali pozerať na život okolo nás? To je hlavná otázka, ktorú si film kladie. Pri hľadaní odpovede ukazuje rozhodujúcu úlohu v spôsobe pohľadu človeka na prírodu, ktorý formoval celú jeho históriu a stále ešte môže ovplyvniť svoj osud na tejto planéte.

  Réžia: Yann Arthus-Bertrand a Michael Pitiot
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 11. FOOD, INC. (2008)

  (potraviny a.s.)

  Obsah: Dokumentárny film dáva presvedčivý a depresívny pohľad na veľkopodnikanie vo výrobe potravín. K tomu popisuje aj ich „nechutnú“ cestu z polí a stajní k spotrebiteľovi, a zároveň skúma ekonomický reťazec, v ktorom následky zdanlivo lacného jedla (keď hamburger stojí menej než brokolica) znáša celý zdravotný a sociálny systém.

  Réžia: Robert Kenner
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 12. COWSPIRACY (2014)

  Obsah: V dokumentácii sa kladie opodstatnená otázka: Prečo veľké svetové organizácie na ochranu životného prostredia mlčia o najväčšej ekologickej hrozbe súčasnosti? Podľa OSN je najvýznamnejším znečisťovateľom planéty a zároveň najväčším zdrojom skleníkových plynov živočíšna výroba, teda produkcia mäsa, mlieka a vajec. Nikto o tom však nehovorí. Film ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia veľkých organizácií ako Greenpeace a kladie im veľmi nepríjemnú otázku: Čo, alebo kto im bráni hovoriť pravdu?

  Réžia: Kip Andersen a Keegan Kuhn
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 13. SEASPIRACY (2021)

  Obsah: Tento film predstavuje dopady človeka na morský život, ako sú napríklad ním produkované plastové odpady, fantómové (stratené) rybárske siete a jeho nadmerný rybolov po celom svete. Zároveň poukazuje, že komerčný rybolov je hlavnou hnacou silou ničenia morských ekosystémov. V dokumente sa kritizuje niekoľko organizácií na ochranu morí, vrátane inštitútu „Earth Island Institute“ ako aj ich falošné úsilie pri tomto „boji“. Zároveň obviňuje tieto iniciatívy z krytia dopadov rybolovu na životné prostredie a korupcie v rybárskom priemysle.

  Réžia: Ali Tabrizi
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 14. ŠTYRI DOHODY (rečník: Jaroslav Dušek)

  Obsah: V knihe o Štyroch dohodách odhaľuje autor zdroj obmedzujúcich názorov, ktoré nás pripravujú o radosť a vedú k zbytočnému utrpeniu. Kniha sa populárnou formou zaoberá podobným témam ako Transakčná analýza v psychológii. Prvé dve dohody (1. nehrešte slovom a 2. neberte si nič osobne) sa venujú materiálnemu, sociálnemu a individuálnemu programovaniu, teda prejavom závislosti, ktoré vo svojej práci opísal Eric Berne. Tretia a štvrtá dohoda pracujú už s prejavmi nezávislosti, ktorými sú poznanie (3. nevytvárajte si žiadne domnienky), spontánnosť (4. vždy robte všetko, ako najlepšie viete) a dôverné vzťahy.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko

  K videniu aj na:

 15. PIATA DOHODA (rečník: Petr Pelzer)

  Obsah: Dodatok ku knihe „Štyri dohody“, čím autor ponúka nový pohľad na tieto „zmluvy“. Štyri dohody, založené na starej toltéckej múdrosti, nám pomohli prelomiť naše obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich názormi, ktoré nám prinášajú osobnú slobodu, šťastie a lásku. Výsledkom praktizovania Piatej dohody je úplné prijatie seba samého takých, akí sme, a úplné prijatie všetkých ostatných ľudí takých, akí sú. Piata dohoda chce priniesť ľuďom na celom svete slobodu byť sami sebou.

  Autor: Miguel Ángel Ruiz, Jose Ruiz
  Krajina: Mexiko

  K videniu aj na:

 16. JAROSLAV DUŠEK – DUCH DOBY (2021)

  Obsah: Súhrnný zostrih z besedy so známym českým filmovým a divadelným hercom Jaroslavom Dušekom, ktorý si kladie nielen otázky k súčasnému „duchu doby“, ale aj slobodne vyjadruje svoj názor k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa prebiehajúcej „pandémie“, správaniu sa ľudí voči sebe a s tým spojenými dopadmi na neho a blízke okolie.

  Moderátor: Eliška Cetkovská
  Krajina: Česko

  K videniu aj na:

 17. FUTURE MY LOVE (2012)

  (budúcnosť, láska moja)

  Obsah: Autorka a režisérka v tejto dokumentácii prezentuje dizajn ako zastrešujúci pojem pre myslenie uprené smerom do budúcnosti. Predstavuje v ňom amerického multidisciplinárneho vedca Jacquea Fresco, ktorý bol filozofom, sociológom, architektom, dizajnérom, sociálnym inžinierom, pedagógom a futurológom. Počas jeho 101-ročného života sa Jacque Fresco usiloval vstúpiť do vedomia ľudí svojou snahou o racionálne využitie všetkých dostupných vedeckých, psychologických a sociologických poznatkov pre lepšiu budúcnosť celého ľudstva, ochranu planéty a jej prírody, ktorú skoncentroval vo svojom „Projekte Venuša“ (The Venus Project). Autorka s ním vstupuje do pomyselného dialógu v štylizovanom porovnávaní a skúmaní milostného vzťahu ako miniatúrneho modelu ľudskej spoločnosti.

  Réžia: Maja Borg
  Krajina: Švédsko, Veľká Británia

  K videniu aj na:

 18. MODEL CITIZEN (2020)

  (ukážkový občan)

  Obsah: Krátky animovaný film založený na životnom cykle občana (rodiny) malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Zameriava sa nato, ako sú deťom od narodenia úspešne vymývané mozgy, aby boli neskoršie ako dospelí, indoktrinovaní k poslušnosti, vernosti a lojalite voči systému.

  Kto je to "UKÁŽKOVÝ OBČAN"? Je ním produktívny otec, je ním starostlivá matka. A to všetko v prospech poctivého mladého chlapca, alebo dievčaťa. "Ukážkového" dieťaťa, vychovaného "ukážkovou" rodinou aby sa samo stalo "ukážkovým občanom". Mnohí z nás v reálnom svete považujú tieto preludy za jedinú možnú skutočnosť a žijú si v nej i naďalej ako námesační, „praví UKÁŽKOVÍ OBČANIA“.

  Autor: David James Armsby
  Krajina: Veľká Británia

  K videniu aj na:

 19. OMELETO: THE BOX (2019)

  (omeleto: krabica)

  Obsah: Krátka animácia je surrealistickou alegóriou o "pôžitkoch" života a rizikách nesúladu so „statusom quo“. O bytí jednotlivcom a nie stádovým hráčom a o posúvaní "prekážok" na novú úroveň vedomia. V podivnej, tmavej krabici žije skupina starších, dospelých humanoidných tvorov, ktorí majú namiesto nôh korene. Väčšina z týchto tvorov je ponorená do katatonického spánku, pričom si nie je vedomá ničoho mimo svojho hermetického, uzavretého svetonázoru.

  Avšak jeden z nich vyčnieva z davu, obdarený uvedomením. Mladé a rastúce stvorenie začína prežívať radostné rozruchy, bojuje však zároveň s rozhorčením a nesúhlasom u ostatných spoluobyvateľov. Časom sa „mladík“ začína stále viac brániť, hľadajúc cestu mimo krabice, narazí však na svoj zatiaľ najväčší odpor v živote. „Mladík“ je opakovane zrazený k zemi a konfrontovaný s pravidlami samotnej krabice, ktoré udržujú jej obyvateľov poslušných a v tme.

  Autor: Dusan Kastelic
  Krajina: Slovinsko

  K videniu aj na:

 20. I, PET GOAT (2012)

  (ja, koza domáca)

  Obsah: Krátky animovaný film opisuje stav nášho sveta na príkladných ukážkach politiky USA, ich vojny proti teroru a snahy o globálnu dominanciu. Názov filmu je úmyselne volený ako odkaz na školskú knižku "The Pet Goat", ktorú čítal 11. Septembra 2001 prezident Bush deťom v základnej škole „Emma Booker School“ v Sarasote na Floride počas útokov na WTC v New York-u. Film je plný silných a kryptických, ezoterických symbolík. Aj keď film nemá dialóg, každá scéna rozpráva kus príbehu, ktorý pokrýva oblasti svetovej histórie, politiky, vojny, okultizmu a duchovna. Tento film lyrickým spôsobom skúma „oheň pravdy v srdci utrpenia“.

  Autor: Louis Lefebvre, Heliofant
  Krajina: Kanada

  K videniu aj na:

 21. IN-SHADOW: A MODERN ODYSSEY (2017)

  (v tieni: novodobá odysea)

  Obsah: Krátky animovaný film o stave našej spoločnosti a o aktuálnom ZEITGEIST-e (duchu doby). Vizionárska cesta fragmentovaným a nevedomým tieňom moderného sveta, ktorý sa nachádza práve vo finálnom rozklade. Zmysel nášho života nenájdeme v súčasných reflexiách okolitého, starého sveta / matrixu, ktorý sa nemilosrdne rúca a kto z nás na ňom lipne, zničí sa spolu s ním.

  Toto obdobie nás bez okolkov bude konfrontovať s tou najtemnejšou podstatou nás samých. Prinúti nás zamyslieť sa nielen nad životom, ale aj nad smrťou. Bude nás to smerovať k prehodnocovaniu našich vlastných hodnôt a presvedčení. Jediná cesta ako vedieť čo príde, je ponoriť sa do svojho vnútra, do svojej duše. Tam môžeme nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty.

  Autor: Lubomir Arsov
  Krajina: Kanada

  K videniu aj na:

 22. AFTER THE DARK / THE PHILOSOPHERS (2013)

  (po temne / filozofi)

  Obsah: Na filozofickej fakulte vyzýva profesor svoju triedu študentov k myšlienkovému experimentu. Tvárou v tvár blížiacej sa fiktívnej nukleárnej apokalypse musia budúci filozofi medzi sebou určiť, ktorí z nich dostanú tú možnosť ukryť sa v podzemí, zachrániť si život a tým následne obnoviť ľudskú rasu v post-apokalyptickej epoche. Mladí žiaci sa náhle ocitnú vo veľmi nepríjemnej situácii a filozofickej dileme, pretože takmer všetci v skupine sa obrátia proti sebe v zúfalom boji o svoje vlastné prežitie. Ide o klasický stret „egocentrických“ verzus „altruistických“ záujmov každej ľudskej bytosti, ktoré sú vo filme nádherne metaforisticky spracované práve s pohľadom na aktuálne dianie v našom reálnom svete.

  Réžia: John Huddles
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 23. LA BELLE VERTE / THE GREEN BEAUTIFUL (1996)

  (nádherná zelená)

  Obsah: Ide o francúzsky film, ktorý formou spoločenskej kritiky poukazuje na negatívne stránky životného štýlu v modernej spoločnosti. Protagonistka filmu príde z budúcnosti na „exkurznú dovolenku“ na planétu Zem. Pomaly sa začína zoznamovať s prapodivnosťami súčasnej spoločnosti 20. storočia, v ktorej sa platí podivnými papierikmi (peniazmi), jedlá a potraviny sa nedajú zjesť (umelé), vzduch je nedýchateľný (znečistenie), mnoho obyvateľov je chorých, atď. Podstatnou témou filmu je aj návrh riešenia ako by mohli obyvatelia Zeme zmeniť svoju „dystopiu“ na „utópiu“ odstránením všetkého, čo obmedzuje a poškodzuje ich životy. Film bol dlhé roky v Európe a USA na indexe „neželaných“ (zakázaných) filmov.

  Réžia: Coline Serreau
  Krajina: Francúzsko

  K videniu aj na:

 24. EARTHLINGS (2005)

  (pozemšťania)

  Obsah: Dokumentárny film sa zaoberá zneužívaním a týraním rôznorodých druhov zvierat pre „naše“ účely. Spomínané sú nielen odvetvia ako agrárny, potravinársky, módny, zábavný priemysel, ale aj oblasti vedeckého výskumu pre výrobu liekov, farmaceutík, krémov, parfémov a iných produktov pre „naše“ potreby. Film je poskladaný z veľkého množstva záberov urobených najmä skrytou kamerou a sprevádzaných komentárom herca Joaquina Phoenixa a hudbou skladateľa Mobyho. Film je kritikmi považovaný za jeden z najhororovejších filmov všetkých čias (okrem iných s obdobnou tematikou, ako i film pod názvom DOMINION), ktorý ale bohužiaľ nie je fikciou. UPOZORNENIE: tento film obsahuje veľmi drastické zábery týrania a zabíjania zvierat.

  Réžia: Shaun Monson
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 25. SOCIAL DILEMMA (2020)

  (sociálna dilema)

  Obsah: Americká dokumentárna dráma, v ktorej účinkujú bývalí zamestnanci veľkých technologických spoločností a sociálnych sietí, ktorí hovoria o vplyve produktov týchto spoločností na správanie ich používateľov a dopade na spoločnosť. Dej je popretkávaný hranými scénami, ktoré poukazujú na ich tvrdenia. Dokumentácia tiež upozorňuje na významný vplyv sociálnych sietí na politiku a demokraciu vo svete a zobrazuje možnosti využitia obrovského množstva dát, ktoré technologické spoločnosti a sociálne siete o ich užívateľoch zbierajú. Tvorcovia a účinkujúci sa tiež zamýšľajú nad dôsledkami a riešením vzniknutej situácie. I keď tvorcovia a protagonisti filmu použili vedome obdobné manipulatívne taktiky na skreslenie a zahmlenie ich zámerov, ktoré sami popisujú v dokumente, ponúka i napriek tomu zaujímavé a pravdivé aspekty pre bytosti s otvorenou mysľou.

  Réžia: Jeff Orlowski
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 26. WHAT THE HEALTH (2017)

  (sociálna dilema)

  Obsah: Dokument ukazuje dopady výroby a spotreby predpripravených mäsových jedál na zdravie konzumentov a na ich okolie. Odhaľuje, prečo popredné zdravotnícke organizácie pokračujú v propagovaní tohto priemyslu napriek nespočetným lekárskym štúdiám a výskumom, dokazujúcim škodlivé účinky takýchto produktov. Taktiež približuje prepojenosť priemyslu mäsovýroby s farmaceutickým a zdravotníckym priemyslom ako aj zdravotníckymi organizáciami a vládami krajín. Poukazuje zároveň na negatívne aspekty, ktorými trpí obyvateľstvo žijúce v blízkosti výroby.

  Réžia: Kip Andersen a Keegan Kuhn
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 27. BEING PRETTY (2017)

  (byť vzorovým)

  Obsah: Krátka animácia z malého, fiktívneho predmestia „Autodale“. Autor, ktorý vytvoril aj ďalšie, voľné pokračovanie pod názvom „MODEL CITIZEN“ (ukážkový občan), sa v tomto snímku zaoberá témami individualizmu, nevinnosti a vymývania mozgov, ktoré jej charaktery reprezentujú. Fiktívna, dystopická spoločnosť, bohužiaľ, nie príliš ďaleko od tej našej. Mnoho ľudí trávi príliš veľa času staraním sa o to, ako vyzerajú na svojom povrchu, teda zovňajšku. Týmto posadnutí nemôžu konať inak ako si nasadiť svoju „masku“ na tvár, čím strácajú svoju vlastnú, vnútornú identitu. Si aj ty takto „vzorový“? Alebo sa vidíš a cítiš skôr ako „neželaný“ jedinec v tomto svete?

  Autor: David James Armsby
  Krajina: Veľká Británia

  K videniu aj na:

 28. LE SEL DE LA TERRE / THE SALT OF THE EARTH (2014)

  (soľ zeme)

  Obsah: V tomto autobiografickom dokumentárnom filme je divák svedkom výprav brazílskeho fotografa Sebastião Salgado, ktorý zasvätil svoj život putovaniu po svete naprieč kontinentmi, pri ktorom zaznamenával najrôznejšie „tváre ľudského osudu“. Jeho najlepšie fotografie komentuje pritom aj jeho osobnými spoveďami a zážitkami z pozadia fotenia. Výstižne popisuje chorý stav našej spoločnosti, naše bezohľadné chamtivé správanie, a to nie len k “nášmu“ druhu, ale najmä k matke Zemi.

  Réžia: Wim Wenders a Juliano Ribeiro Salgado
  Krajina: Francúzsko, Taliansko, Brazília

  K videniu aj na:

 29. THE MINIMALISTS: LESS IS NOW (2021)

  (minimalisti: menej je teraz)

  Obsah: Dokumentárny film o dvoch amerických mužoch, Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus, ktorí už viac ako 20 miliónom ľudí v USA pomohli zmeniť život nasmerovaním na cestu menšieho, zmysluplného konzumu. Dnes sú už považovaní za veľmi úspešných blogerov a „influencerov“ na sociálnych médiách. Film opisuje ich životy, pohnútky a následné zmeny v ich spôsobe a prístupu ku „konzumu“. Sú vnímaní ako priekopníci nového štýlu žitia, známy po výrazom „MINIMALIZMUS“. Ponúkajú ho všetkým zainteresovaným ako nástroj, ktorý môže pomôcť dotyčnému pri hľadaní osobnej slobody. Slobody od nenásytnosti. Slobody od starostí. Slobody od nedostatočnosti. Slobody od pocitov viny. Slobody od závisti. Oslobodenie sa od nástrah konzumnej kultúry, okolo ktorej sme si vybudovali svoje životy.

  Réžia: Matt D'Avella
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 30. CONTAGION (2011)

  (nákaza)

  Obsah: V Spojených štátoch „nečakane“ a náhle vypukne epidémia, spôsobená doposiaľ neznámym patogénom. Zdravotnícki pracovníci, vládni úradníci a bežní ľudia sa ocitnú uprostred globálnej pandémie a americký zdravotný úrad „CDC“ (časť ministerstva zdravotníctva USA) sa snaží zúfalo nájsť liek. Nastáva chaos, sociálne služby ako aj infraštruktúra kolabujú a objavujú sa aj rabovačky obchodov a domov. Smrtiaci, prudko nákazlivý a vzduchom šíriaci sa vírus, ktorý chorých zabíja v priebehu niekoľkých dní, sa rýchlo šíri po celom svete. Lekári sa snažia nájsť liek a minimalizovať paniku, ktorá sa šíri ešte rýchlejšie ako samotný vírus. Fiktívny dej filmu ako keby záhadne kopíroval naše dnešné reálne udalosti, a to celé už takmer dekádu dozadu. Žeby len náhodná predzvesť?

  Réžia: Steven Soderbergh
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 31. JÁN VOJÁČEK – AKO VON Z MATRIXU? (2021)

  Obsah: Hosťom českého internetového televízneho vysielania „Cesty k sobě“ je Ján Vojáček. Ako vyštudovaný lekár klasickej medicíny sa venoval svojmu oboru len krátku dobu. Postupne sa vybral novou, alternatívnou, menej vyšliapanou cestou keďže nesúhlasil s prístupom k človeku v zdravotníctve ako k stroju, ktorý možno jednoducho opraviť podľa vopred daného manuálu. A to ho priviedlo k „funkčnej medicíne“. V rozhovore s moderátorkou predkladá svoj názor a pohľad na aktuálne dianie vo svete ohľadom vírusu, pandémie, vakcín a podobne. Zároveň ponúka, z jeho pohľadu, možné riešenia pre každú ľudskú bytosť, ktorá je odhodlaná ísť obdobnou, tou „menej vyšliapanou cestou“. Podľa neho je ponorenie sa do svojho vnútra, do svojej duše, jedinou možnou cestou ako môže každý nájsť svoju skutočnú pravdu a svoje hodnoty, každý na svojej individuálnej úrovni.

  Moderátor: Alžběta Šorfová
  Krajina: Česko

  K videniu aj na:

 32. OUT OF SHADOWS (2020)

  (von z tieňov)

  Obsah: Dokumentácia odhaľuje, ako mainstreamové médiá a Hollywood ovplyvňujú ľudí šírením propagandy vo vlastnej tvorbe. Divák sa dozvie o technikách manipulácie, aj o vplyvných tajných organizáciách zapletených do obchodu s deťmi. Film detailne rozoberá prepojenie medzi šoubiznisom a hlbokým štátom (DEEP STATE), vrátane okultistického pozadia zahŕňajúceho pedofilné rituály. Sprievodcami desivých faktov sú dvaja hollywoodski kaskadéri Mike Smith a Brad Martin, bývalý agent a súčasný whistleblower CIA Kevin Shipp ako aj bývala mainstreamová reportérka Liz Crokinová, ktorá čelila masívnemu zosmiešňovaniu a prišla o zamestnanie za objektívne reportovanie o kauze Pizzagate (okultná satanistická pedofília vo Wahingtone, D. C. v USA). K tomu sa divák dozvie aj o diverzných manipulačných technikách, zaužívaných napr. v operácii „Paperclip“, programe „MK-Ultra“ a „Mockingbird“, ako aj o divízii CIA v Hollywoode a programovaní celosvetovej populácie.

  Réžia: Mike Smith
  Krajina: USA

  K videniu aj na:

 33. FALL OF THE CABAL – END OF THE WORLD... AS WE KNOW IT (2020)

  (pád kabaly – koniec sveta... ako ho poznáme)

  Obsah: Dokumentárny film obsahuje tisíce hodín práce a výskumu a patrí k jedným z „najkonšpiračných“ diel na internete. Úspešne bol a je zablokovaný a pravidelne vymazávaný na takmer všetkých mainstreamových video platformách ako aj sociálnych médiách. Holandská investigatívna novinárka Janet Ossebaard zbierala roky takzvané konšpiratívne informácie o satanisticko-okultistickej „Kabale,“ čím je v tomto prípade myslené spoločenstvo ľudí a iných entít, ktorí od nepamäti diktujú svetu jeho poriadok k svojmu vlastnému prospechu a dosiahnutiu svojej temnej agendy. V aktuálne 23 kapitolách mapuje ich činnosť, rody, mená, organizácie a ich nedávny pád/zničenie. Film zároveň navádza diváka k tomu byť ostražitý pri svojej ceste poznania, neakceptovať hneď všetko videné a počuté ako pravdu, byť skeptický, klásť si otázky, robiť si vlastný prieskum a preverovať si novo spoznané informácie, ako aj dlhé roky naučené, zväčša „Kabalou“ indoktrinované, vedomosti.

  Réžia: Janet Ossebaard
  Krajina: Holandsko

  K videniu aj na: